Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Lekáreň ROZMARÍN ponúka bezplatnú donášku liekov až domov

Správy / Ostatné / Lekáreň ROZMARÍN ponúka bezplatnú donášku liekov až domov

 Lekáreň ROZMARÍN ponúka bezplatnú donášku liekov až domov
Aké sú môžnosti reklamy?

Lekáreň ROZMARÍN ako prvá ponúka projekt bezplatnej donášky liekov pre mesto Vranov nad Topľou a okolie. Impulzom k tomuto kroku bola absencia tejto služby na trhu a ako zdôraznil manažér Súkromnej polikliniky ROZMARÍN Štefan Kováč, keďže lekáreň prevádzkuje svoju činnosť vo Vranove od roku 1995, aj takýmto spôsobom sa jej manažment rozhodol prejaviť dávku lojality a spolupatričnosti voči pacientom. „Uvedená služba je určená predovšetkým pacientom, ktorým sú opakovane predpisované lieky a zdravotnícke pomôcky, imobilným pacientom, dôchodcom, starším ľuďom, mamičkám na materskej dovolenke a samozrejme tým, ktorí sú pracovne alebo inak vyťažení a z časového hľadiska si nestíhajú vyberať svoje lieky v lekárni. Donáškovú službu poskytujeme nielen na lieky, ktoré sú viazané na lekársky predpis (recept), ale pacienti si môžu, samozrejme, objednať aj zo širokého spektra voľnopredajného sortimentu lekárne. Preto môžeme konštatovať, že služba nemá žiadne obmedzenia a je určená pre všetkých obyvateľov mesta Vranov a jeho okolia,“ uviedol Š. Kováč.

Pri voľnopredajnom sortimente, teda pri liekoch, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, stačí, aby si pacient objednal konkrétny liek priamo na telefónnom čísle lekárne, a ten mu bude bezodkladne doručený na nim určené miesto. V prípade liekov viazaných na lekársky predpis, resp. liekov, ktorých výdaj je podmienený receptom, sú dve možnosti, ako je možné službu zabezpečiť. „Prvá možnosť je tá, že lekársky predpis naši pracovníci vyzdvihnú priamo u pacienta a predpísané lieky doručia na ním uvedenú adresu. Druhou možnosťou je, že pacient si u svojho lekára nechá predpísať potrebné lieky, o tejto skutočnosti nás telefonicky upovedomí, naši pracovníci zabezpečia vyzdvihnutie lekárskeho predpisu a následne zabezpečia doručenie liekov. Táto možnosť je podmienená tým, že pred samotným kontaktovaním lekárne, musí pacient kontaktovať svojho lekára, aby uvedené lieky pacientovi predpísal a tým vystavil lekársky predpis,“ vysvetľoval Š. Kováč.

Donášková služba Lekárne ROZMARÍN je bezplatná. Po doručení liekov pacient zaplatí iba štandardný doplatok určený v zmysle zákona, teda poplatok za recept a prípadný doplatok za liek, ktorý nehradí príslušná zdravotná poisťovňa. Pacient samozrejme obdrží aj doklad z registračnej pokladnice, kde je podrobne uvedený rozpis úhrady. V prípade ďalších informácií týkajúcich sa užívania liekov (interakcií) majú pacienti možnosť telefonicky kontaktovať pracovníkov lekárne, ktorí im ochotne zodpovedia ich otázky. „Hlavnou výhodou tejto služby je najmä to, že pacient v prípade, že daný liek užíva opakovane, tzn. dochádza pravidelne k preskripcii, je odbremenený od nákladov súvisiacich s cestovaním, resp. dopravením sa do lekárne. Samozrejme ďalšou nie menej podstatnou výhodou je úspora času. V konečnom dôsledku môžeme hovoriť o komforte pacienta, ktorý si potrebné lieky, či už viazané na lekársky predpis alebo voľnopredajné lieky, zabezpečí z pohodlia domova,“ konštatoval Š. Kováč.

Dodanie liekov sa vykonáva bezodkladne. Ak sa liek nenachádza na sklade lekárne, dochádza k jeho objednaniu u distribučnej spoločnosti a liek je doručený spravidla do 24 hodín. Objednávka a prípadná čakacia doba je konzultovaná s pacientom, ktorý je o procese vybavovania priebežne informovaný. „Z našich doteraz získaných skúseností môžeme konštatovať, že o túto službu majú záujem najmä dôchodcovia, imobilní pacienti a pacienti, ktorí sú pracovne vyťažení a táto služba im v mnohom uľahčí dostupnosť potrebných liekov,“ uviedol Š. Kováč.

Bezplatná donášková služba je poskytovaná pacientom v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 16.30 hod. na telefónnom čísle lekárne Rozmarín: 057/ 381 00 61, prípadne na mobilnom telefónnom čísle 0918 255 300. Mimo týchto prevádzkových hodín je možné si dohodnúť doručenie liekov individuálne po vzájomnej dohode.

Lekáreň ROZMARÍN ponúka bezplatnú donášku liekov až domov

Správy / Ostatné / Lekáreň ROZMARÍN ponúka bezplatnú donášku liekov až domov

 Lekáreň ROZMARÍN ponúka bezplatnú donášku liekov až domov
Aké sú môžnosti reklamy?

Lekáreň ROZMARÍN ako prvá ponúka projekt bezplatnej donášky liekov pre mesto Vranov nad Topľou a okolie. Impulzom k tomuto kroku bola absencia tejto služby na trhu a ako zdôraznil manažér Súkromnej polikliniky ROZMARÍN Štefan Kováč, keďže lekáreň prevádzkuje svoju činnosť vo Vranove od roku 1995, aj takýmto spôsobom sa jej manažment rozhodol prejaviť dávku lojality a spolupatričnosti voči pacientom. „Uvedená služba je určená predovšetkým pacientom, ktorým sú opakovane predpisované lieky a zdravotnícke pomôcky, imobilným pacientom, dôchodcom, starším ľuďom, mamičkám na materskej dovolenke a samozrejme tým, ktorí sú pracovne alebo inak vyťažení a z časového hľadiska si nestíhajú vyberať svoje lieky v lekárni. Donáškovú službu poskytujeme nielen na lieky, ktoré sú viazané na lekársky predpis (recept), ale pacienti si môžu, samozrejme, objednať aj zo širokého spektra voľnopredajného sortimentu lekárne. Preto môžeme konštatovať, že služba nemá žiadne obmedzenia a je určená pre všetkých obyvateľov mesta Vranov a jeho okolia,“ uviedol Š. Kováč.

Pri voľnopredajnom sortimente, teda pri liekoch, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, stačí, aby si pacient objednal konkrétny liek priamo na telefónnom čísle lekárne, a ten mu bude bezodkladne doručený na nim určené miesto. V prípade liekov viazaných na lekársky predpis, resp. liekov, ktorých výdaj je podmienený receptom, sú dve možnosti, ako je možné službu zabezpečiť. „Prvá možnosť je tá, že lekársky predpis naši pracovníci vyzdvihnú priamo u pacienta a predpísané lieky doručia na ním uvedenú adresu. Druhou možnosťou je, že pacient si u svojho lekára nechá predpísať potrebné lieky, o tejto skutočnosti nás telefonicky upovedomí, naši pracovníci zabezpečia vyzdvihnutie lekárskeho predpisu a následne zabezpečia doručenie liekov. Táto možnosť je podmienená tým, že pred samotným kontaktovaním lekárne, musí pacient kontaktovať svojho lekára, aby uvedené lieky pacientovi predpísal a tým vystavil lekársky predpis,“ vysvetľoval Š. Kováč.

Donášková služba Lekárne ROZMARÍN je bezplatná. Po doručení liekov pacient zaplatí iba štandardný doplatok určený v zmysle zákona, teda poplatok za recept a prípadný doplatok za liek, ktorý nehradí príslušná zdravotná poisťovňa. Pacient samozrejme obdrží aj doklad z registračnej pokladnice, kde je podrobne uvedený rozpis úhrady. V prípade ďalších informácií týkajúcich sa užívania liekov (interakcií) majú pacienti možnosť telefonicky kontaktovať pracovníkov lekárne, ktorí im ochotne zodpovedia ich otázky. „Hlavnou výhodou tejto služby je najmä to, že pacient v prípade, že daný liek užíva opakovane, tzn. dochádza pravidelne k preskripcii, je odbremenený od nákladov súvisiacich s cestovaním, resp. dopravením sa do lekárne. Samozrejme ďalšou nie menej podstatnou výhodou je úspora času. V konečnom dôsledku môžeme hovoriť o komforte pacienta, ktorý si potrebné lieky, či už viazané na lekársky predpis alebo voľnopredajné lieky, zabezpečí z pohodlia domova,“ konštatoval Š. Kováč.

Dodanie liekov sa vykonáva bezodkladne. Ak sa liek nenachádza na sklade lekárne, dochádza k jeho objednaniu u distribučnej spoločnosti a liek je doručený spravidla do 24 hodín. Objednávka a prípadná čakacia doba je konzultovaná s pacientom, ktorý je o procese vybavovania priebežne informovaný. „Z našich doteraz získaných skúseností môžeme konštatovať, že o túto službu majú záujem najmä dôchodcovia, imobilní pacienti a pacienti, ktorí sú pracovne vyťažení a táto služba im v mnohom uľahčí dostupnosť potrebných liekov,“ uviedol Š. Kováč.

Bezplatná donášková služba je poskytovaná pacientom v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 16.30 hod. na telefónnom čísle lekárne Rozmarín: 057/ 381 00 61, prípadne na mobilnom telefónnom čísle 0918 255 300. Mimo týchto prevádzkových hodín je možné si dohodnúť doručenie liekov individuálne po vzájomnej dohode.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok