Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vo Vranove sa spojili tri rieky do mora priateľstva

Kultúra / Mestský dom kultúry / Vo Vranove sa spojili tri rieky do mora priateľstva

Vo Vranove sa spojili tri rieky do mora priateľstva
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou a Dom kultúry mládeže v Rzeszowe realizujú spoločné aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce tri roky, v priebehu ktorých zorganizovali spolu viac ako tridsať podujatí. Medzi jedno z tradičných patrí medzinárodný festival umeleckých skupín. Jeho história sa začala v roku 2010, kedy s nápadom predstaviť mladých talentovaných tanečníkov a spevákov prišiel riaditeľ rzeszowského DKM Boguslav Tomczak. „Cez naše mesto preteká Wislok a cez Vranov Topľa. Raz ma napadla myšlienka spojiť našu kultúru symbolicky, ako sa do seba vlievajú rieky, preto som navrhol názov Nad Topľou i Wislokiem. V roku 2010 sme sa stretli v Rzeszowe, pred rokom sme boli spolu vo Vranove, dnes sme opäť u vás, ale o týždeň vás srdečne pozývam znovu do Rzeszowa,“ uviedol B. Tomczak.

V roku 2012 pozval režisér Peter Novák k spolupráci tretieho partnera zo srbského Kulpína, kde žije početná slovenská komunita. Práve vďaka priateľom z regiónu Bački Petrovac získal festival ďalší rozmer a nový názov Nad Topľou, Wislkiem a Dunajom. „Prirovnal by som to k Svätoplukovi a jeho synom, ktorým na príklade troch prútov ukázal, že v jednote je sila, pretože zlomiť tri prúty je oveľa ťažšie, ako jeden alebo dva. Preto som rozmýšľal nad tým, že aj program môže mať väčšiu silu, ak do neho zapojíme ďalšieho partnera. Pozval som teda pána Čiliaka a keďže prišli z oblasti, kde tečie Dunaj, pridali sme do názvu tretiu rieku,“ vysvetľoval P. Novák.

V priebehu dvoch hodín vystúpilo v estrádnej sále Mestského domu kultúry viac ako 150 účinkujúcich. Moderátori večera Viera Kobielská, Daniel Sowa a Alena Halupková pozvali na pódium mladých umelcov v troch samostatných blokoch. Vranovskú kultúru reprezentovali tanečný klub Dyno, folklórny súbor Vranovčan a spevácke duo Marianna Demčáková s Marekom Pinkošom. Mladí umelci z Rzeszowa ponúkli moderný tanec so spevom a srbskí účinkujúci priviezli so sebou folklór a tiež sa predstavili krátkou divadelnou komédiou. Cieľom festivalu je medzinárodná spolupráca, pričom snahou partnerov je vytváranie podmienok pre vzájomné vzťahy prostredníctvom kultúrnej a kultúrnospoločenskej činnosti. Ambíciou je zapojiť do tohto procesu hlavne mládež s dôrazom na cieľavedomú prácu, ktorá by jej vyplnila voľný čas užitočným a zábavným spôsobom. Novým projektom cezhraničnej Poľsko – Slovenskej spolupráce sa otvára možnosť rozšíriť pole pôsobnosti na spoločný Poľsko-Slovenský cezhraničný región. To prispeje k spoznávaniu národných kultúr, vzniku nových priateľstiev, rozšíreniu turizmu a tým k zotieraniu mentálnych hraníc medzi obyvateľmi žijúcimi v prihraničnom regióne. Nemalým prínosom pre všetkých zúčastnených je vzájomná výmena odborných skúseností získaných pri tvorbe takýchto typov podujatia. „Chcem vyjadriť srdečnú a nevýslovnú vďaku, že sme dostali pozvanie na toto prekrásne podujatie. Vo Vranove sme síce iba druhý deň, ale veľmi sa nám tu páči. Verím, že táto spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia, či už u nás, na Slovensku alebo v Poľsku,“ poďakoval sa predseda Kultúrno-umeleckého strediska v Kulpíne Michal Čiliak.

Mestský dom kultúry vo Vranove a Dom kultúry mládeže v Rzeszowe spojil projekt cezhraničnej spolupráce Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Podujatie Medzinárodný festival umeleckých skupín Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra národnostných menšín 2012.

Vo Vranove sa spojili tri rieky do mora priateľstva

Kultúra / Mestský dom kultúry / Vo Vranove sa spojili tri rieky do mora priateľstva

Vo Vranove sa spojili tri rieky do mora priateľstva
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou a Dom kultúry mládeže v Rzeszowe realizujú spoločné aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce tri roky, v priebehu ktorých zorganizovali spolu viac ako tridsať podujatí. Medzi jedno z tradičných patrí medzinárodný festival umeleckých skupín. Jeho história sa začala v roku 2010, kedy s nápadom predstaviť mladých talentovaných tanečníkov a spevákov prišiel riaditeľ rzeszowského DKM Boguslav Tomczak. „Cez naše mesto preteká Wislok a cez Vranov Topľa. Raz ma napadla myšlienka spojiť našu kultúru symbolicky, ako sa do seba vlievajú rieky, preto som navrhol názov Nad Topľou i Wislokiem. V roku 2010 sme sa stretli v Rzeszowe, pred rokom sme boli spolu vo Vranove, dnes sme opäť u vás, ale o týždeň vás srdečne pozývam znovu do Rzeszowa,“ uviedol B. Tomczak.

V roku 2012 pozval režisér Peter Novák k spolupráci tretieho partnera zo srbského Kulpína, kde žije početná slovenská komunita. Práve vďaka priateľom z regiónu Bački Petrovac získal festival ďalší rozmer a nový názov Nad Topľou, Wislkiem a Dunajom. „Prirovnal by som to k Svätoplukovi a jeho synom, ktorým na príklade troch prútov ukázal, že v jednote je sila, pretože zlomiť tri prúty je oveľa ťažšie, ako jeden alebo dva. Preto som rozmýšľal nad tým, že aj program môže mať väčšiu silu, ak do neho zapojíme ďalšieho partnera. Pozval som teda pána Čiliaka a keďže prišli z oblasti, kde tečie Dunaj, pridali sme do názvu tretiu rieku,“ vysvetľoval P. Novák.

V priebehu dvoch hodín vystúpilo v estrádnej sále Mestského domu kultúry viac ako 150 účinkujúcich. Moderátori večera Viera Kobielská, Daniel Sowa a Alena Halupková pozvali na pódium mladých umelcov v troch samostatných blokoch. Vranovskú kultúru reprezentovali tanečný klub Dyno, folklórny súbor Vranovčan a spevácke duo Marianna Demčáková s Marekom Pinkošom. Mladí umelci z Rzeszowa ponúkli moderný tanec so spevom a srbskí účinkujúci priviezli so sebou folklór a tiež sa predstavili krátkou divadelnou komédiou. Cieľom festivalu je medzinárodná spolupráca, pričom snahou partnerov je vytváranie podmienok pre vzájomné vzťahy prostredníctvom kultúrnej a kultúrnospoločenskej činnosti. Ambíciou je zapojiť do tohto procesu hlavne mládež s dôrazom na cieľavedomú prácu, ktorá by jej vyplnila voľný čas užitočným a zábavným spôsobom. Novým projektom cezhraničnej Poľsko – Slovenskej spolupráce sa otvára možnosť rozšíriť pole pôsobnosti na spoločný Poľsko-Slovenský cezhraničný región. To prispeje k spoznávaniu národných kultúr, vzniku nových priateľstiev, rozšíreniu turizmu a tým k zotieraniu mentálnych hraníc medzi obyvateľmi žijúcimi v prihraničnom regióne. Nemalým prínosom pre všetkých zúčastnených je vzájomná výmena odborných skúseností získaných pri tvorbe takýchto typov podujatia. „Chcem vyjadriť srdečnú a nevýslovnú vďaku, že sme dostali pozvanie na toto prekrásne podujatie. Vo Vranove sme síce iba druhý deň, ale veľmi sa nám tu páči. Verím, že táto spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia, či už u nás, na Slovensku alebo v Poľsku,“ poďakoval sa predseda Kultúrno-umeleckého strediska v Kulpíne Michal Čiliak.

Mestský dom kultúry vo Vranove a Dom kultúry mládeže v Rzeszowe spojil projekt cezhraničnej spolupráce Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Podujatie Medzinárodný festival umeleckých skupín Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra národnostných menšín 2012.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok