Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Radka skompletizovala zbierku ocenení

Správy / Školstvo / Radka skompletizovala zbierku ocenení

Aké sú môžnosti reklamy?

V dňoch 13. a 14. 11. 2012 sa v Prešove konal jubilejný 20. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2012, pod záštitou predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka. Organizátormi boli Hotelová akadémia Prešov, Slovenská barmanská asociácia, Asociácia európskych škôl hotelierstva a turizmu a Úrad Prešovského samosprávneho kraja.

Prihlásilo sa 29 dvojčlenných družstiev za slovenských škôl a 10 zo zahraničných škôl – z Čiech, Poľska, Maďarska, Slovinska, Talianska a Ukrajiny.

Už ôsmy krát sa tejto súťaže zúčastnila Stredná odborná škola, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Reprezentovali ju študentky štvrtého ročníka odboru čašník Radka Jakubčínová a Tatiana Maximovičová. Súťažili v kategóriách Short drink after dinner a Soft drink. Každý zo súťažiacich si zostavil originálnu receptúru podľa zadaných podmienok a z predpísaných povinných surovín. Dekorácie si zhotovovali samostatne pod dohľadom technického komisára. Samotnej súťaži predchádzal test z histórie barmanstva, tovaroznalectva a všeobecného spoločenského prehľadu.

Počas ôsmych ročníkov priniesli naši študenti z Prešova bronzové, strieborné ocenenia aj ocenenie pre najúspešnejšieho barmana PSK, ale stále v zbierke chýbalo ocenenie zlaté. A to sa podarilo v týchto dňoch Radke Jakubčínovej. S nápojom „Midnight Pearl“ v kategórii Short drink after dinner a „Summer garden“ – Soft drink doplnila zbierku o najcenejší kov - o zlato. Dokázala pripraviť jedinečný nápoj, ktorý komisári ocenili. Zladila chute, vôňu, aj farby, pracovala čisto, precízne a v časovom limite. Táňa získala bronzové ocenenie a družstvo SOŠ strieborné ocenenie.

Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Ing. Ľudmila Vagaská
zástupkyňa riaditeľa pre PV

Radka skompletizovala zbierku ocenení

Správy / Školstvo / Radka skompletizovala zbierku ocenení

Aké sú môžnosti reklamy?

V dňoch 13. a 14. 11. 2012 sa v Prešove konal jubilejný 20. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2012, pod záštitou predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka. Organizátormi boli Hotelová akadémia Prešov, Slovenská barmanská asociácia, Asociácia európskych škôl hotelierstva a turizmu a Úrad Prešovského samosprávneho kraja.

Prihlásilo sa 29 dvojčlenných družstiev za slovenských škôl a 10 zo zahraničných škôl – z Čiech, Poľska, Maďarska, Slovinska, Talianska a Ukrajiny.

Už ôsmy krát sa tejto súťaže zúčastnila Stredná odborná škola, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Reprezentovali ju študentky štvrtého ročníka odboru čašník Radka Jakubčínová a Tatiana Maximovičová. Súťažili v kategóriách Short drink after dinner a Soft drink. Každý zo súťažiacich si zostavil originálnu receptúru podľa zadaných podmienok a z predpísaných povinných surovín. Dekorácie si zhotovovali samostatne pod dohľadom technického komisára. Samotnej súťaži predchádzal test z histórie barmanstva, tovaroznalectva a všeobecného spoločenského prehľadu.

Počas ôsmych ročníkov priniesli naši študenti z Prešova bronzové, strieborné ocenenia aj ocenenie pre najúspešnejšieho barmana PSK, ale stále v zbierke chýbalo ocenenie zlaté. A to sa podarilo v týchto dňoch Radke Jakubčínovej. S nápojom „Midnight Pearl“ v kategórii Short drink after dinner a „Summer garden“ – Soft drink doplnila zbierku o najcenejší kov - o zlato. Dokázala pripraviť jedinečný nápoj, ktorý komisári ocenili. Zladila chute, vôňu, aj farby, pracovala čisto, precízne a v časovom limite. Táňa získala bronzové ocenenie a družstvo SOŠ strieborné ocenenie.

Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Ing. Ľudmila Vagaská
zástupkyňa riaditeľa pre PV

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok