Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Východoslovenská distribučná odhalila 700 neoprávnených odberov elektriny

Správy / Ostatné / Východoslovenská distribučná odhalila 700 neoprávnených odberov elektriny

Aké sú môžnosti reklamy?

Východoslovenská distribučná a. s. Košice vykoná ročne približne 20 tisíc kontrol technického stavu elektromerov. Ďalších cca 7 tisíc kontrol je zameraných na odhaľovanie neoprávnených odberov. Tie vykonávajú inšpektori vybavení príslušnými detekčnými zariadeniami. V tomto roku sa v 700 prípadoch neoprávnený odber aj potvrdil. „Impulzy na kontrolu odberných miest sú rôzne. Môže ísť o nesprávne pridelenú spotrebu do určitej tarify, nameranú nulovú hodnotu, prinízku spotrebu, alebo naopak, nadmernú spotrebu, ale aj o poruchu na meradle. Zároveň už druhý rok pokračujeme vo výmene tradičných indukčných elektromerov za tzv. statické. Medzi ich výhody patrí predovšetkým pamäť mesačných stavov spotrebovanej elektriny, automatická kontrola správnosti sledu fáz, automatická kontrola správnosti smeru toku energie, možnosť automatického odpočtu bezdrôtovou sondou. V neposlednom rade minimalizujú možnosti nežiaduceho zásahu do meracieho zariadenia. Statický elektromer patrí medzi technologický nadštandard, ktorým sa snažíme neustále skvalitňovať služby pre odberateľov,“ uviedla hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej Andrea Danihelová a zdôraznila, že cieľom kontrol je prioritne sledovať funkčnosť a technický stav meradiel, pričom prinízky alebo privysoký odber elektriny za porovnateľné obdobie vždy hodnotia ako anomáliu, ktorá poukazuje predovšetkým na možný technický, resp. funkčný problém meradla spotreby elektriny. Takéto nezrovnalosti preverujú s cieľom zistiť príčinu a prípadnú poruchu na meradle odstrániť. „Meradlo je podľa legislatívy majetkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Jeho kontrolou si VSD ako majiteľ preveruje funkčnosť a technickú spôsobilosť zariadenia. Toto zariadenie má byť podľa platných noriem na verejne prístupnom mieste, ak ide o rodinný dom, v prípade bytového domu ho vieme skontrolovať bez vstupu do bytu. Spoľahlivosť elektromera je takisto v záujme odberateľa,“ ozrejmila. Zaujímalo nás, či sa pracovníci Východoslovenskej distribučnej stretli pri kontrolách elektromerov aj s nejakými negatívnymi reakciami zo strany majiteľov domov alebo bytov. „Len vo výnimočných prípadoch sme sa stretli s negatívnym postojom voči našej starostlivosti o meracie zariadenie. Odberatelia v drvivej väčšine vítajú servisné služby akou je výmena elektromera, periodické preverenie jeho funkčnosti a pod. Takisto sa stretávame s veľmi pozitívnymi odozvami verejnosti na hromadné kontroly zamerané na zistenie neoprávneného odberu, ktorý sa klasifikuje ako krádež,“ skonštatovala Danihelová. Konkrétne údaje o počte kontrolovaných miest a počte zistených neoprávnených odberov v okrese Vranov nad Topľou sme sa nedozvedeli. Slovenská distribučná totiž štatistiky takéhoto charakteru nevedie.

Východoslovenská distribučná odhalila 700 neoprávnených odberov elektriny

Správy / Ostatné / Východoslovenská distribučná odhalila 700 neoprávnených odberov elektriny

Aké sú môžnosti reklamy?

Východoslovenská distribučná a. s. Košice vykoná ročne približne 20 tisíc kontrol technického stavu elektromerov. Ďalších cca 7 tisíc kontrol je zameraných na odhaľovanie neoprávnených odberov. Tie vykonávajú inšpektori vybavení príslušnými detekčnými zariadeniami. V tomto roku sa v 700 prípadoch neoprávnený odber aj potvrdil. „Impulzy na kontrolu odberných miest sú rôzne. Môže ísť o nesprávne pridelenú spotrebu do určitej tarify, nameranú nulovú hodnotu, prinízku spotrebu, alebo naopak, nadmernú spotrebu, ale aj o poruchu na meradle. Zároveň už druhý rok pokračujeme vo výmene tradičných indukčných elektromerov za tzv. statické. Medzi ich výhody patrí predovšetkým pamäť mesačných stavov spotrebovanej elektriny, automatická kontrola správnosti sledu fáz, automatická kontrola správnosti smeru toku energie, možnosť automatického odpočtu bezdrôtovou sondou. V neposlednom rade minimalizujú možnosti nežiaduceho zásahu do meracieho zariadenia. Statický elektromer patrí medzi technologický nadštandard, ktorým sa snažíme neustále skvalitňovať služby pre odberateľov,“ uviedla hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej Andrea Danihelová a zdôraznila, že cieľom kontrol je prioritne sledovať funkčnosť a technický stav meradiel, pričom prinízky alebo privysoký odber elektriny za porovnateľné obdobie vždy hodnotia ako anomáliu, ktorá poukazuje predovšetkým na možný technický, resp. funkčný problém meradla spotreby elektriny. Takéto nezrovnalosti preverujú s cieľom zistiť príčinu a prípadnú poruchu na meradle odstrániť. „Meradlo je podľa legislatívy majetkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Jeho kontrolou si VSD ako majiteľ preveruje funkčnosť a technickú spôsobilosť zariadenia. Toto zariadenie má byť podľa platných noriem na verejne prístupnom mieste, ak ide o rodinný dom, v prípade bytového domu ho vieme skontrolovať bez vstupu do bytu. Spoľahlivosť elektromera je takisto v záujme odberateľa,“ ozrejmila. Zaujímalo nás, či sa pracovníci Východoslovenskej distribučnej stretli pri kontrolách elektromerov aj s nejakými negatívnymi reakciami zo strany majiteľov domov alebo bytov. „Len vo výnimočných prípadoch sme sa stretli s negatívnym postojom voči našej starostlivosti o meracie zariadenie. Odberatelia v drvivej väčšine vítajú servisné služby akou je výmena elektromera, periodické preverenie jeho funkčnosti a pod. Takisto sa stretávame s veľmi pozitívnymi odozvami verejnosti na hromadné kontroly zamerané na zistenie neoprávneného odberu, ktorý sa klasifikuje ako krádež,“ skonštatovala Danihelová. Konkrétne údaje o počte kontrolovaných miest a počte zistených neoprávnených odberov v okrese Vranov nad Topľou sme sa nedozvedeli. Slovenská distribučná totiž štatistiky takéhoto charakteru nevedie.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok