Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Kino Mladosť od 19. augusta nepremieta

Kultúra / Mestský dom kultúry / Kino Mladosť od 19. augusta nepremieta

Aké sú môžnosti reklamy?

Storočná odysea vranovského kina Mladosť sa (zatiaľ) zastavila 19. augusta 2012, kedy bol premietaný posledný filmový titul. Tento stav spôsobilo rozhodnutie hlavného distribútora filmových kópií spoločnosti Tatrafilm, ktorá ukončila ich dodávku na klasickom celuloidovom páse. Napriek avizovanému termínu ukončenia distribúcie k začiatku tohto roka bolo ešte možné zabezpečovať kópie na klasickom nosiči až do augusta, no od 1. septembra je ich dodávanie do kín definitívne minulosťou.

Ak chcú prevádzkovatelia kín pokračovať v premietaní, musia pristúpiť k digitalizácii technológie. V prípade Vranova si modernizácia vyžiada 155 000 Eur. Riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky informoval poslancov mestského zastupiteľstva o tejto skutočnosti v máji 2011. V septembri MsZ schválilo spoluúčasť mesta na financovaní projektu, čo bol hlavný nevyhnutný predpoklad k tomu, aby MsDK mohol požiadať Audiovizuálny fond o dotáciu. Tá mu bola vo výške 32 500 Eur schválená v decembri. Pre nepriaznivý vývoj v príjmovej časti mestského rozpočtu bolo spolufinancovanie projektu podmienené predajom niektorej z nehnuteľností z ponuky mesta. Keďže do dnešného dňa sa žiaden zo spomínaných predajov nerealizoval, nebolo možné pristúpiť k realizácii procesu digitalizácie premietacej technológie. Pripomenieme, že spoluúčasť mesta by mala predstavovať 100 000 Eur. „Primátor a poslanci sú stotožnení s tým, že finančné prostriedky získané z predaja majetku budú použité na dofinancovanie digitálnej technológie. Digitalizácia je jediná možná a z nášho pohľadu správna cesta. Po digitalizácii si budeme môcť vyberať filmy, ktoré chceme premietať a nebudeme, ako v minulosti, odkázaní na ponuku distribútora. Tým pádom sa zvýši atraktívnosť kina, stúpne návštevnosť a zároveň porastú aj naše príjmy,“ konštatoval riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky.

Keďže doteraz MsDK čerpať dotáciu nemohol, požiada v septembri o predĺženie termínu na jej vyúčtovanie a zároveň požiada mestské zastupiteľstvo, aby v rozpočte pre rok 2013 schválilo kapitálový výdavok určený pre dofinancovanie digitalizácie kina Mladosť. „Verím, že tento stav je iba dočasný, v krátkom období ho preklenieme a digitalizáciu zrealizujeme,“ poznamenal s optimizmom v hlase A. Kobielsky.

Riaditeľ MsDK pripomenul, že objekt Mestského domu kultúry prešiel v roku 2010 rozsiahlou modernizáciou. V súvislosti s digitalizáciou kina je víziou A. Kobielskeho rozšíriť jeho potenciál na komplexné audio-vizuálne centrum s možnosťou sledovania priamych prenosov, využívaním pre edukačné programy, či na organizovanie konferencií s multimediálnou podporou. „Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým divákom a priaznivcom nášho kina za ich doterajší záujem a bohatú návštevnosť. Som presvedčený, že ako náhle to finančná situácia v našom meste dovolí, kino Mladosť opäť uvedieme do činnosti, tentokrát s modernou digitálnou 3D technológiou. Do zmodernizovaného Domu kultúry aký v našom meste máme, takéto audiovizuálne zariadenie určite patrí,“ dodal na záver A. Kobielsky.   

Kino Mladosť od 19. augusta nepremieta

Kultúra / Mestský dom kultúry / Kino Mladosť od 19. augusta nepremieta

Aké sú môžnosti reklamy?

Storočná odysea vranovského kina Mladosť sa (zatiaľ) zastavila 19. augusta 2012, kedy bol premietaný posledný filmový titul. Tento stav spôsobilo rozhodnutie hlavného distribútora filmových kópií spoločnosti Tatrafilm, ktorá ukončila ich dodávku na klasickom celuloidovom páse. Napriek avizovanému termínu ukončenia distribúcie k začiatku tohto roka bolo ešte možné zabezpečovať kópie na klasickom nosiči až do augusta, no od 1. septembra je ich dodávanie do kín definitívne minulosťou.

Ak chcú prevádzkovatelia kín pokračovať v premietaní, musia pristúpiť k digitalizácii technológie. V prípade Vranova si modernizácia vyžiada 155 000 Eur. Riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky informoval poslancov mestského zastupiteľstva o tejto skutočnosti v máji 2011. V septembri MsZ schválilo spoluúčasť mesta na financovaní projektu, čo bol hlavný nevyhnutný predpoklad k tomu, aby MsDK mohol požiadať Audiovizuálny fond o dotáciu. Tá mu bola vo výške 32 500 Eur schválená v decembri. Pre nepriaznivý vývoj v príjmovej časti mestského rozpočtu bolo spolufinancovanie projektu podmienené predajom niektorej z nehnuteľností z ponuky mesta. Keďže do dnešného dňa sa žiaden zo spomínaných predajov nerealizoval, nebolo možné pristúpiť k realizácii procesu digitalizácie premietacej technológie. Pripomenieme, že spoluúčasť mesta by mala predstavovať 100 000 Eur. „Primátor a poslanci sú stotožnení s tým, že finančné prostriedky získané z predaja majetku budú použité na dofinancovanie digitálnej technológie. Digitalizácia je jediná možná a z nášho pohľadu správna cesta. Po digitalizácii si budeme môcť vyberať filmy, ktoré chceme premietať a nebudeme, ako v minulosti, odkázaní na ponuku distribútora. Tým pádom sa zvýši atraktívnosť kina, stúpne návštevnosť a zároveň porastú aj naše príjmy,“ konštatoval riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky.

Keďže doteraz MsDK čerpať dotáciu nemohol, požiada v septembri o predĺženie termínu na jej vyúčtovanie a zároveň požiada mestské zastupiteľstvo, aby v rozpočte pre rok 2013 schválilo kapitálový výdavok určený pre dofinancovanie digitalizácie kina Mladosť. „Verím, že tento stav je iba dočasný, v krátkom období ho preklenieme a digitalizáciu zrealizujeme,“ poznamenal s optimizmom v hlase A. Kobielsky.

Riaditeľ MsDK pripomenul, že objekt Mestského domu kultúry prešiel v roku 2010 rozsiahlou modernizáciou. V súvislosti s digitalizáciou kina je víziou A. Kobielskeho rozšíriť jeho potenciál na komplexné audio-vizuálne centrum s možnosťou sledovania priamych prenosov, využívaním pre edukačné programy, či na organizovanie konferencií s multimediálnou podporou. „Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým divákom a priaznivcom nášho kina za ich doterajší záujem a bohatú návštevnosť. Som presvedčený, že ako náhle to finančná situácia v našom meste dovolí, kino Mladosť opäť uvedieme do činnosti, tentokrát s modernou digitálnou 3D technológiou. Do zmodernizovaného Domu kultúry aký v našom meste máme, takéto audiovizuálne zariadenie určite patrí,“ dodal na záver A. Kobielsky.   

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok