Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Pohľad za jubilejnými Vranovskými zborovými slávnosťami

Kultúra / Ostatné / Pohľad za jubilejnými Vranovskými zborovými slávnosťami

 Pohľad za jubilejnými Vranovskými zborovými slávnosťami

Skončili sa XXV. vranovské zborové slávnosti, na ktorých sa aj v tomto roku sa v dňoch 14. až 16. júna 2012 predstavili viaceré výborné spevácke zbory verejnosti vo Vranove nad Topľou, Hanušovciach n.T a v Humennom na piatich zborových koncertoch. Tohoročný zborový festival sa konal pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov n.T. Ing. Jána Ragana.

Koncertný program festivalu bol veľmi bohatý. Verejnosť zaujal koncert v Rímskokatolíckom kostole v Hanušovciach v piatok 15.6.2012 s domácim zborom Shalom a zbormi „Bodra Pessen“ z Bulharska a Českolipským speváckym zborom z Čiech ako aj chrámový koncert v Bazilike Minor vo Vranove nad Topľou, na ktorom vystúpili miešané spevácke zbory z Maďarska, Banskej Bystrice a domáci spevácky zbor Societas Cantica. V ten istý večer vystúpil náš Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos a spevácky zbor „Saulainé“ z Litvy spolu s domácimi zbormi v Rímskokatolíckom kostole v Humennom.

Galakoncert v sobotu 16.6.2012 v Dome kultúry Vranov bol vyvrcholením celého festivalu a vystúpili na ňom všetky zahraničné zbory, ako i spevácky zbor HRON z Banskej Bystrice a spevácke zbory zborového združenia OZVENA. V závere sa zúčastnené zbory s prítomným vranovským obecenstvom rozlúčili Suchoňovou „Aká si mi krásna“ v podaní 220 spevákov dirigovaných známym slovenským zbormajstrom a odborníkom v oblasti zborového umenia profesorom Milanom Pazúrikom z UMB Banská Bystrica.

Okrem koncertov ponúkli organizátori festivalu aj sprievodné podujatia a síce výstavu výtvarných prác žiakov Súkromnej ZUŠ pod názvom „Hudobné variácie“ v Dome kultúry Vranov ako aj seminár a workshop, ktorý viedol prof. Milan Pazúrik pod názvom „ Folklórne prvky v zborovej tvorbe slovenských skladateľov“ a na ktorom sa v kine Mladosť zúčastnili všetky hosťujúce i niektoré domáce spevácky zbory.

V piatok popoludní boli vedenia zborov veľkolepo prijaté primátorom mesta Ing. Jánom Raganom. Mesto Vranov nad Topľou udelilo pri príležitosti jubilejného zborového festivalu ocenenie dlhoročnej organizátorke zborových slávností pani Vilme Krauspeovej. Návšteva vlastivedného múzea v Hanušovciach n.T., diskusný klub, spoločenské stretnutia zborov ako i zájazd na Domašu a do Prešova taktiež umocnili úspešný priebeh festivalu.

Organizátori festivalu a občania okresu Vranov spoločne oslávili tento jubilejný sviatok spevu s poprednými európskymi i domácimi speváckymi zbormi. Poslucháči v skromnom počte si prišli na svoje najmä na galakoncerte, ktorý bol defilé tých najlepších kompozícií siedmych speváckych zborov.

Vďačné publikum vytvorilo všetkým účinkujúcim zborov na koncertoch príjemnú a tvorivú atmosféru. Naši hostia podľa ich vyjadrenia nezabudnú na skvelý pobyt vo vranovskom okrese s výborne organizačne pripravenými festivalovými podujatiami.

Aký bol tohoročný zborový festival? Krásny, dôstojný, umocnený výbornými speváckymi výkonmi všetkých účinkujúcich zborov. Skončil jeden festival a my už začíname pripravovať ďalší a síce 26.zborový festival v dňoch 13.-16. júna 2013, na ktorý srdečne pozývame našich spoluobčanov.

Hlavnými organizátormi festivalu bolo mesto Vranov nad Topľou, ZZSZ OZVENA, Mestský dom kultúry Vranov n.T. a Komorný spev. zbor Societas Cantica v spolupráci s Mestom Hanušovce nad Topľou, Mestom Humenné, Súkromnou ZUŠ vo Vranove nad Topľou, Súkromnou ZUŠ Humenné, Občianskym združením CHRASOSTOMOS Vranov nad Topľou, Hornozemplínskym osvetovým strediskom Vranov nad Topľou, Vlastivedným múzeom Hanušovce nad Topľou, Rímskokatolíckym farským úradom Humenné, Rímskokatolíckym farským úradom Vranov nad Topľou a Hanušovce nad Topľou a GMC Bárka Jusková Voľa. Poďakovanie organizátorov patrí tiež sponzorom: STRADIWARE, s. r. o. Bratislava, Jazykový servis Vranov nad Topľou, Ing. Martin Maťaš – IT Model Vranov nad Topľou, EXTRÉM reklama – Viera Kobielska, Mgr. Adriana Tomášová – ATOM, Vranov nad Topľou.

Vilma Krauspeová

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Pohľad za jubilejnými Vranovskými zborovými slávnosťami

Kultúra / Ostatné / Pohľad za jubilejnými Vranovskými zborovými slávnosťami

 Pohľad za jubilejnými Vranovskými zborovými slávnosťami

Skončili sa XXV. vranovské zborové slávnosti, na ktorých sa aj v tomto roku sa v dňoch 14. až 16. júna 2012 predstavili viaceré výborné spevácke zbory verejnosti vo Vranove nad Topľou, Hanušovciach n.T a v Humennom na piatich zborových koncertoch. Tohoročný zborový festival sa konal pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov n.T. Ing. Jána Ragana.

Koncertný program festivalu bol veľmi bohatý. Verejnosť zaujal koncert v Rímskokatolíckom kostole v Hanušovciach v piatok 15.6.2012 s domácim zborom Shalom a zbormi „Bodra Pessen“ z Bulharska a Českolipským speváckym zborom z Čiech ako aj chrámový koncert v Bazilike Minor vo Vranove nad Topľou, na ktorom vystúpili miešané spevácke zbory z Maďarska, Banskej Bystrice a domáci spevácky zbor Societas Cantica. V ten istý večer vystúpil náš Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos a spevácky zbor „Saulainé“ z Litvy spolu s domácimi zbormi v Rímskokatolíckom kostole v Humennom.

Galakoncert v sobotu 16.6.2012 v Dome kultúry Vranov bol vyvrcholením celého festivalu a vystúpili na ňom všetky zahraničné zbory, ako i spevácky zbor HRON z Banskej Bystrice a spevácke zbory zborového združenia OZVENA. V závere sa zúčastnené zbory s prítomným vranovským obecenstvom rozlúčili Suchoňovou „Aká si mi krásna“ v podaní 220 spevákov dirigovaných známym slovenským zbormajstrom a odborníkom v oblasti zborového umenia profesorom Milanom Pazúrikom z UMB Banská Bystrica.

Okrem koncertov ponúkli organizátori festivalu aj sprievodné podujatia a síce výstavu výtvarných prác žiakov Súkromnej ZUŠ pod názvom „Hudobné variácie“ v Dome kultúry Vranov ako aj seminár a workshop, ktorý viedol prof. Milan Pazúrik pod názvom „ Folklórne prvky v zborovej tvorbe slovenských skladateľov“ a na ktorom sa v kine Mladosť zúčastnili všetky hosťujúce i niektoré domáce spevácky zbory.

V piatok popoludní boli vedenia zborov veľkolepo prijaté primátorom mesta Ing. Jánom Raganom. Mesto Vranov nad Topľou udelilo pri príležitosti jubilejného zborového festivalu ocenenie dlhoročnej organizátorke zborových slávností pani Vilme Krauspeovej. Návšteva vlastivedného múzea v Hanušovciach n.T., diskusný klub, spoločenské stretnutia zborov ako i zájazd na Domašu a do Prešova taktiež umocnili úspešný priebeh festivalu.

Organizátori festivalu a občania okresu Vranov spoločne oslávili tento jubilejný sviatok spevu s poprednými európskymi i domácimi speváckymi zbormi. Poslucháči v skromnom počte si prišli na svoje najmä na galakoncerte, ktorý bol defilé tých najlepších kompozícií siedmych speváckych zborov.

Vďačné publikum vytvorilo všetkým účinkujúcim zborov na koncertoch príjemnú a tvorivú atmosféru. Naši hostia podľa ich vyjadrenia nezabudnú na skvelý pobyt vo vranovskom okrese s výborne organizačne pripravenými festivalovými podujatiami.

Aký bol tohoročný zborový festival? Krásny, dôstojný, umocnený výbornými speváckymi výkonmi všetkých účinkujúcich zborov. Skončil jeden festival a my už začíname pripravovať ďalší a síce 26.zborový festival v dňoch 13.-16. júna 2013, na ktorý srdečne pozývame našich spoluobčanov.

Hlavnými organizátormi festivalu bolo mesto Vranov nad Topľou, ZZSZ OZVENA, Mestský dom kultúry Vranov n.T. a Komorný spev. zbor Societas Cantica v spolupráci s Mestom Hanušovce nad Topľou, Mestom Humenné, Súkromnou ZUŠ vo Vranove nad Topľou, Súkromnou ZUŠ Humenné, Občianskym združením CHRASOSTOMOS Vranov nad Topľou, Hornozemplínskym osvetovým strediskom Vranov nad Topľou, Vlastivedným múzeom Hanušovce nad Topľou, Rímskokatolíckym farským úradom Humenné, Rímskokatolíckym farským úradom Vranov nad Topľou a Hanušovce nad Topľou a GMC Bárka Jusková Voľa. Poďakovanie organizátorov patrí tiež sponzorom: STRADIWARE, s. r. o. Bratislava, Jazykový servis Vranov nad Topľou, Ing. Martin Maťaš – IT Model Vranov nad Topľou, EXTRÉM reklama – Viera Kobielska, Mgr. Adriana Tomášová – ATOM, Vranov nad Topľou.

Vilma Krauspeová

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok