Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ZMOS vyhlásil 8. ročník súťaže Oskar bez bariér

Správy / Oznamy / ZMOS vyhlásil 8. ročník súťaže Oskar bez bariér

Bratislava – 27. marca 2012 – Združenie miest a obcí Slovenska Združenie miest a obcí Slovenska vyhlasuje v poradí 8. ročník súťaže Oskar bez bariér. Celoročná súťaž má ambíciu oceniť samosprávy inovatívne v práci pre telesne postihnutých ľudí.

Podľa výkonného podpredseda ZMOS Jozefa Turčányho je „táto prestížna a tradičná súťaž ocenením tých miest a obcí, ktoré venujú zvýšenú pozornosť zdravotne postihnutým občanom, rozvoju životných podmienok a umožňujú ich plnú integráciu do života a spoločnosti.“ Súťaž je tiež zameraná na pomoc sociálne znevýhodneným skupinám. ZMOS ako organizátor a vyhlasovateľ ju považuje nielen za ocenenie samospráv, ale aj za spôsob prezentácie príkladov pozitívnej praxe, motiváciu a inšpiráciu pre iné mestá a obce, ktoré môžu rôznymi spôsobmi formovať podmienky pre čo najlepší život zdravotne postihnutých občanov.

Prihlášku do súťaže podáva starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta. Súčasťou prihlášky je opis konkrétnych projektov, ktoré obec alebo mesto realizovalo v roku 2011 alebo ktorých prevažná časť bola realizovaná v priebehu roka 2011 a sú zamerané na pomoc obyvateľom, ktorí sú zdravotne postihnutí alebo sociálne znevýhodnení. V prihláške je potrebné vyznačiť najmenej jednu, prípadne i viac oblastí, v ktorých bol realizovaný projekt. Prihlášky je potrebné zaslať združeniu miest a obcí Slovenska do 16. apríla 2012. vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční v predvečer 23. snemu ZMOS 16 mája 2012 v Bratislave.

Minuloročným víťazom sa súťaže sa stalo mesto Poprad. Držiteľom ocenenia za rok 2009 bola Nitra a rok predtým Partizánske. Ocenenie v prvom roku súťaže získalo mesto Piešťany.

Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

ZMOS vyhlásil 8. ročník súťaže Oskar bez bariér

Správy / Oznamy / ZMOS vyhlásil 8. ročník súťaže Oskar bez bariér

Bratislava – 27. marca 2012 – Združenie miest a obcí Slovenska Združenie miest a obcí Slovenska vyhlasuje v poradí 8. ročník súťaže Oskar bez bariér. Celoročná súťaž má ambíciu oceniť samosprávy inovatívne v práci pre telesne postihnutých ľudí.

Podľa výkonného podpredseda ZMOS Jozefa Turčányho je „táto prestížna a tradičná súťaž ocenením tých miest a obcí, ktoré venujú zvýšenú pozornosť zdravotne postihnutým občanom, rozvoju životných podmienok a umožňujú ich plnú integráciu do života a spoločnosti.“ Súťaž je tiež zameraná na pomoc sociálne znevýhodneným skupinám. ZMOS ako organizátor a vyhlasovateľ ju považuje nielen za ocenenie samospráv, ale aj za spôsob prezentácie príkladov pozitívnej praxe, motiváciu a inšpiráciu pre iné mestá a obce, ktoré môžu rôznymi spôsobmi formovať podmienky pre čo najlepší život zdravotne postihnutých občanov.

Prihlášku do súťaže podáva starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta. Súčasťou prihlášky je opis konkrétnych projektov, ktoré obec alebo mesto realizovalo v roku 2011 alebo ktorých prevažná časť bola realizovaná v priebehu roka 2011 a sú zamerané na pomoc obyvateľom, ktorí sú zdravotne postihnutí alebo sociálne znevýhodnení. V prihláške je potrebné vyznačiť najmenej jednu, prípadne i viac oblastí, v ktorých bol realizovaný projekt. Prihlášky je potrebné zaslať združeniu miest a obcí Slovenska do 16. apríla 2012. vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční v predvečer 23. snemu ZMOS 16 mája 2012 v Bratislave.

Minuloročným víťazom sa súťaže sa stalo mesto Poprad. Držiteľom ocenenia za rok 2009 bola Nitra a rok predtým Partizánske. Ocenenie v prvom roku súťaže získalo mesto Piešťany.

Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok