Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

XII. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO SÚŤAŽNÉHO FESTIVALU GAŠTANČEK 2012

Kultúra / Mestský dom kultúry / XII. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO SÚŤAŽNÉHO FESTIVALU GAŠTANČEK 2012

Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou pripravuje XII. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO SÚŤAŽNÉHO FESTIVALU s medzinárodnou účasťou mladých spevákov populárnej piesne od 9 do 15 rokov GAŠTANČEK 2012. Súťaž sa uskutoční 2. júna 2012 v Dome kultúry vo Vranove n. T.

Uchádzači si pripravia 2 súťažné piesne podľa vlastného výberu z oblasti populárnej hudby.

- Uchádzači, sú povinní do 05. apríla 2012 doručiť kvalitnú demo nahrávku svojho hlasu (môže byť s hudobným doprovodom) + originálne nahrávky skladieb s ktorými chcú súťažiť, + vyplnenú prihlášku. Zároveň je potrebné uviesť tóninu k jednotlivým súťažným piesňam, ak je iná ako originál.

- Na základe vyhodnotenia demo nahrávky a kompletnej prihlášky môže byť uchádzač vybraný do finálového kola festivalu. - O tom či uchádzač bol alebo nebol vybraný do finálového kola bude informovaný písomne.

- Na finálovom kole festivalu je uchádzač povinný interpretovať súťažné piesn z pamäti. Pri interpretácií piesni v inom ako v slovenskom jazyku, sa vyžaduje znalosť príslušného textu aspoň tak, aby bol dokonalým fonetickým popisom originálu jazyka.

- K celkovému hodnoteniu mladého interpreta veľmi prospeje aj jeho pohybová aktivita.

- Súťažiacim, ktorí postúpia do finálového kola, môže organizátor zabezpečiť výrobu kvalitných hudobných podkladov.

- súťaží sa v dvoch kolách:
1. kolo halfplayback
2. kolo so živým hudobným doprovodom

- Vlastné hudobné podklady musia byť kvalitné a nahraté na CD alebo MD nosiči.

- Záujemcovia do výberového kola sa môžu prihlásiť najneskôr do 05. apríla 2012 na adrese:
Mestský dom kultúry, prísp.org.,
M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou.
Tel.: 057 / 44 639 50 Mgr. Peter Novák.

Súťažné kategórie:
I. kat.: nar. 2000 - 2002
II. kat.: nar. 1997 – 1999

XII. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO SÚŤAŽNÉHO FESTIVALU GAŠTANČEK 2012

Kultúra / Mestský dom kultúry / XII. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO SÚŤAŽNÉHO FESTIVALU GAŠTANČEK 2012

Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou pripravuje XII. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO SÚŤAŽNÉHO FESTIVALU s medzinárodnou účasťou mladých spevákov populárnej piesne od 9 do 15 rokov GAŠTANČEK 2012. Súťaž sa uskutoční 2. júna 2012 v Dome kultúry vo Vranove n. T.

Uchádzači si pripravia 2 súťažné piesne podľa vlastného výberu z oblasti populárnej hudby.

- Uchádzači, sú povinní do 05. apríla 2012 doručiť kvalitnú demo nahrávku svojho hlasu (môže byť s hudobným doprovodom) + originálne nahrávky skladieb s ktorými chcú súťažiť, + vyplnenú prihlášku. Zároveň je potrebné uviesť tóninu k jednotlivým súťažným piesňam, ak je iná ako originál.

- Na základe vyhodnotenia demo nahrávky a kompletnej prihlášky môže byť uchádzač vybraný do finálového kola festivalu. - O tom či uchádzač bol alebo nebol vybraný do finálového kola bude informovaný písomne.

- Na finálovom kole festivalu je uchádzač povinný interpretovať súťažné piesn z pamäti. Pri interpretácií piesni v inom ako v slovenskom jazyku, sa vyžaduje znalosť príslušného textu aspoň tak, aby bol dokonalým fonetickým popisom originálu jazyka.

- K celkovému hodnoteniu mladého interpreta veľmi prospeje aj jeho pohybová aktivita.

- Súťažiacim, ktorí postúpia do finálového kola, môže organizátor zabezpečiť výrobu kvalitných hudobných podkladov.

- súťaží sa v dvoch kolách:
1. kolo halfplayback
2. kolo so živým hudobným doprovodom

- Vlastné hudobné podklady musia byť kvalitné a nahraté na CD alebo MD nosiči.

- Záujemcovia do výberového kola sa môžu prihlásiť najneskôr do 05. apríla 2012 na adrese:
Mestský dom kultúry, prísp.org.,
M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou.
Tel.: 057 / 44 639 50 Mgr. Peter Novák.

Súťažné kategórie:
I. kat.: nar. 2000 - 2002
II. kat.: nar. 1997 – 1999

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok