Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

„Týždeň mozgu“ v Hornozemplínskej knižnici

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / „Týždeň mozgu“ v Hornozemplínskej knižnici

 „Týždeň mozgu“ v Hornozemplínskej knižnici

Uplynulý týždeň sa Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zapojila do medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu“, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Prioritou je pripomenúť a hovoriť najmä o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu. Mozog je potrebné precvičovať v každej etape ľudského života, preto v týždni uvedomenia si mozgu ponúkla Hornozemplínska knižnica aktivity nielen seniorom, ale aj mládeži. „Vzhľadom k tomu, že rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený ako „Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“ mimoriadnu pozornosť budeme venovať starším ľuďom,“ ozrejmila Mária Perejdová.

V rámci tohto týždňa otvorili v knižnici ďalší vzdelávací kurz pre seniorov a znevýhodnených, ktorí sa rozhodnú získavať základné zručnosti v práci s počítačom a internetom. V knižnici sa budú stretávať pravidelne každý utorok a štvrtok. Do kurzu sa prihlásilo 9 záujemcov, ktorí absolvujú päť stretnutí. „Stretnutia sú zamerané na zoznámenie sa s počítačom, pretože všetci účastníci nikdy s počítačom nepracovali. Nemajú teda absolútne žiadne skúsenosti. Účastníkov oboznamujeme s úplnými základmi ako je zapnutie počítača, ikony na pracovnej ploche, internet, e-mail, až po bežné užívateľské programy ako Word, či Excel. Zoznámime ich aj s obľúbenou sociálnou sieťou Facebook, pretože účastníci kurzu majú o to veľký záujem. Chcú komunikovať so svojimi príbuznými, najmä s vnúčatami,“ priblížila aktivity kurzu M. Perejdová. Kurz je zameraný predovšetkým na praktické činnosti ako na teóriu. Stretnutia sú dvojhodinové. Prvé stretnutie bolo predovšetkým o teórii, kde bolo účastníkom vysvetlené čo budú počas spoločných stretnutí robiť. Ďalšie už budú venované konkrétnym úlohám. „Vzdelávanie slávnostne ukončíme v týždni slovenských knižníc, kedy im zároveň odovzdáme osvedčenia o absolvovaní vzdelávania,“ uzavrela M. Perejdová.
 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

„Týždeň mozgu“ v Hornozemplínskej knižnici

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / „Týždeň mozgu“ v Hornozemplínskej knižnici

 „Týždeň mozgu“ v Hornozemplínskej knižnici

Uplynulý týždeň sa Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zapojila do medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu“, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Prioritou je pripomenúť a hovoriť najmä o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu. Mozog je potrebné precvičovať v každej etape ľudského života, preto v týždni uvedomenia si mozgu ponúkla Hornozemplínska knižnica aktivity nielen seniorom, ale aj mládeži. „Vzhľadom k tomu, že rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený ako „Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“ mimoriadnu pozornosť budeme venovať starším ľuďom,“ ozrejmila Mária Perejdová.

V rámci tohto týždňa otvorili v knižnici ďalší vzdelávací kurz pre seniorov a znevýhodnených, ktorí sa rozhodnú získavať základné zručnosti v práci s počítačom a internetom. V knižnici sa budú stretávať pravidelne každý utorok a štvrtok. Do kurzu sa prihlásilo 9 záujemcov, ktorí absolvujú päť stretnutí. „Stretnutia sú zamerané na zoznámenie sa s počítačom, pretože všetci účastníci nikdy s počítačom nepracovali. Nemajú teda absolútne žiadne skúsenosti. Účastníkov oboznamujeme s úplnými základmi ako je zapnutie počítača, ikony na pracovnej ploche, internet, e-mail, až po bežné užívateľské programy ako Word, či Excel. Zoznámime ich aj s obľúbenou sociálnou sieťou Facebook, pretože účastníci kurzu majú o to veľký záujem. Chcú komunikovať so svojimi príbuznými, najmä s vnúčatami,“ priblížila aktivity kurzu M. Perejdová. Kurz je zameraný predovšetkým na praktické činnosti ako na teóriu. Stretnutia sú dvojhodinové. Prvé stretnutie bolo predovšetkým o teórii, kde bolo účastníkom vysvetlené čo budú počas spoločných stretnutí robiť. Ďalšie už budú venované konkrétnym úlohám. „Vzdelávanie slávnostne ukončíme v týždni slovenských knižníc, kedy im zároveň odovzdáme osvedčenia o absolvovaní vzdelávania,“ uzavrela M. Perejdová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok