Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ministerstvo vnútra podporilo projekty v šiestich obciach vranovského okresu

Správy / Obce / Ministerstvo vnútra podporilo projekty v šiestich obciach vranovského okresu

Aké sú môžnosti reklamy?

Ministerstvo vnútra pomôže tým, ktorí sa venujú prevencii kriminality. Projekty s cieľom zvyšovania bezpečnosti podporí sumou 1 328 tisíc €. Záujemcovia o dotácie predložili vyše 400 projektov s nákladmi vo výške 8,8 milióna €. Obvodné úrady odporučili Rade vlády pre prevenciu kriminality 242 projektov. Najviac schválených projektov je z nitrianskeho kraja. Z okresu Vranov nad Topľou uspeli obce Nižný Hrabovec (vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, 7 000,00 €), Nižný Kručov (vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, 4 000,00 €), Nižný Hrušov (dobudovanie kamerového a bezpečnostného systému, 5 500,00 €), Sedliská (vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, 4 000,00 €), Továrne (vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, 4 000,00 €) a Kladzany (kamerový systém, 2 000,00 €).

Dotácie budú využité v oblasti viktimačnej, sociálnej alebo situačnej prevencie. Situačnú prevenciu podporilo MV SR sumou vyše 800 tisíc €. Najčastejšie ide o pomoc na nákup kamerových systémov. Oblasť viktimačnej prevencie predstavuje starostlivosť o obete kriminality. V tejto oblasti získali podporu projekty vo výške približne 68 tisíc €. Ide napríklad o projekt Detský svet hier a športu alebo Bez modrín na tele a na duši. Sociálna prevencia sa týka vytvárania priaznivého prostredia pre deti, mládeže, ale aj dospelých. Medzi projekty sociálnej prevencie patria napríklad Športom proti kriminalite, Ihriskom proti násiliu alebo Keď sa hráme, nehneváme. „Podporujeme teda tých, ktorí vytvárajú zmysluplné aktivity znižujúce riziko kriminálneho správania najmä v rizikových skupinách. Patrí medzi ne napríklad mládež ohrozená kriminalitou, recidivisti, prvopáchatelia trestných činov alebo osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody,“ vysvetľuje ministerstvo vnútra.

O dotácie mohli žiadať fyzické alebo právnické osoby. Podmienkou bolo, aby si žiadateľ hradil aspoň 20% prostriedkov zo zdrojov iných ako zo štátneho rozpočtu. Žiadosti sa predkladali obvodným úradom v sídle kraja podľa trvalého pobytu žiadateľa. Jednotlivé projekty posudzovala komisie zriadené pri obvodných úradoch, ktoré odporučili vybrané projekty na schválenie Rade vlády pre prevenciu kriminality.

Ministerstvo vnútra podporilo projekty v šiestich obciach vranovského okresu

Správy / Obce / Ministerstvo vnútra podporilo projekty v šiestich obciach vranovského okresu

Aké sú môžnosti reklamy?

Ministerstvo vnútra pomôže tým, ktorí sa venujú prevencii kriminality. Projekty s cieľom zvyšovania bezpečnosti podporí sumou 1 328 tisíc €. Záujemcovia o dotácie predložili vyše 400 projektov s nákladmi vo výške 8,8 milióna €. Obvodné úrady odporučili Rade vlády pre prevenciu kriminality 242 projektov. Najviac schválených projektov je z nitrianskeho kraja. Z okresu Vranov nad Topľou uspeli obce Nižný Hrabovec (vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, 7 000,00 €), Nižný Kručov (vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, 4 000,00 €), Nižný Hrušov (dobudovanie kamerového a bezpečnostného systému, 5 500,00 €), Sedliská (vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, 4 000,00 €), Továrne (vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, 4 000,00 €) a Kladzany (kamerový systém, 2 000,00 €).

Dotácie budú využité v oblasti viktimačnej, sociálnej alebo situačnej prevencie. Situačnú prevenciu podporilo MV SR sumou vyše 800 tisíc €. Najčastejšie ide o pomoc na nákup kamerových systémov. Oblasť viktimačnej prevencie predstavuje starostlivosť o obete kriminality. V tejto oblasti získali podporu projekty vo výške približne 68 tisíc €. Ide napríklad o projekt Detský svet hier a športu alebo Bez modrín na tele a na duši. Sociálna prevencia sa týka vytvárania priaznivého prostredia pre deti, mládeže, ale aj dospelých. Medzi projekty sociálnej prevencie patria napríklad Športom proti kriminalite, Ihriskom proti násiliu alebo Keď sa hráme, nehneváme. „Podporujeme teda tých, ktorí vytvárajú zmysluplné aktivity znižujúce riziko kriminálneho správania najmä v rizikových skupinách. Patrí medzi ne napríklad mládež ohrozená kriminalitou, recidivisti, prvopáchatelia trestných činov alebo osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody,“ vysvetľuje ministerstvo vnútra.

O dotácie mohli žiadať fyzické alebo právnické osoby. Podmienkou bolo, aby si žiadateľ hradil aspoň 20% prostriedkov zo zdrojov iných ako zo štátneho rozpočtu. Žiadosti sa predkladali obvodným úradom v sídle kraja podľa trvalého pobytu žiadateľa. Jednotlivé projekty posudzovala komisie zriadené pri obvodných úradoch, ktoré odporučili vybrané projekty na schválenie Rade vlády pre prevenciu kriminality.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok