Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie

Kultúra / Ostatné / Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie

Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie
Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 21.2.2012 sa v koncertnej sále ZUŠ na ulici A. Dubčeka konal 3. ročník školskej klavírnej súťaže „Čarovné klávesy“. Zúčastnilo sa jej 23 žiakov rôznych vekových kategórií, ktorí predniesli skladby z období baroka, klasicizmu, romantizmu i súčasných autorov. Výkony žiakov ocenila odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. Anna Ličková, profesorka Konzervatória v Košiciach.

Súťažiaci sa umiestnili v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a boli odmenení diplomami a vecnými darčekmi, ktoré zakúpilo Rodičovské združenie pri ZUŠ. Prítomní rodičia a žiaci povzbudili súťažiacich vrelým potleskom.

V druhej časti sa pani profesorka podelila s učiteľmi klavírnej hry o svoje bohaté skúsenosti s prácou so žiakmi a povzbudila ich v ich nádhernom povolaní, prinášajúcom radosť do života ľudí. Pretože hudba nie je iba umením, ktoré lahodí sluchu, ale je jedným z najpôsobivejších prostriedkov, ktorým sa možno prihovárať srdciam.

Zlaté pásmo získali:
Janka Baníková (2. ročník), Daniela Geráková (2. ročník), Lea Tomašiková (2. ročník), Viera Nemčíková (3. ročník), Damiána Šandorová (5. ročník), Klára Demčáková (6. ročník), Petra Murínová (7. ročník), Katarína Lehončáková (1. ročník, II. stupeň).
Strieborné pásmo získali:
Angelika Mária Jenčová (2. ročník), Miroslava Kebová (2. ročník), Anna Zajacová (2. ročník), Klára Borošová (3. ročník), Martina Sokolová (4. ročník), Emília Zorvanová (4. ročník), Silvia Sabovíková (5. ročník), Jana Zorvanová (6. ročník), Veronika Baranová (6. ročník), Viktor Bujko (6. ročník), Katarína Feníková (1. ročník, II. stupeň).
Bronzové pásmo získali:
Miroslava Ilečková (2. ročník), Rebeka Roziková (3. ročník), Adam Tutko (4. ročník), Noemi Halasová (5. ročník).

Oľga Jakubová
vedúca PK klavírneho oddelenia

Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie

Kultúra / Ostatné / Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie

Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie
Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 21.2.2012 sa v koncertnej sále ZUŠ na ulici A. Dubčeka konal 3. ročník školskej klavírnej súťaže „Čarovné klávesy“. Zúčastnilo sa jej 23 žiakov rôznych vekových kategórií, ktorí predniesli skladby z období baroka, klasicizmu, romantizmu i súčasných autorov. Výkony žiakov ocenila odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. Anna Ličková, profesorka Konzervatória v Košiciach.

Súťažiaci sa umiestnili v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a boli odmenení diplomami a vecnými darčekmi, ktoré zakúpilo Rodičovské združenie pri ZUŠ. Prítomní rodičia a žiaci povzbudili súťažiacich vrelým potleskom.

V druhej časti sa pani profesorka podelila s učiteľmi klavírnej hry o svoje bohaté skúsenosti s prácou so žiakmi a povzbudila ich v ich nádhernom povolaní, prinášajúcom radosť do života ľudí. Pretože hudba nie je iba umením, ktoré lahodí sluchu, ale je jedným z najpôsobivejších prostriedkov, ktorým sa možno prihovárať srdciam.

Zlaté pásmo získali:
Janka Baníková (2. ročník), Daniela Geráková (2. ročník), Lea Tomašiková (2. ročník), Viera Nemčíková (3. ročník), Damiána Šandorová (5. ročník), Klára Demčáková (6. ročník), Petra Murínová (7. ročník), Katarína Lehončáková (1. ročník, II. stupeň).
Strieborné pásmo získali:
Angelika Mária Jenčová (2. ročník), Miroslava Kebová (2. ročník), Anna Zajacová (2. ročník), Klára Borošová (3. ročník), Martina Sokolová (4. ročník), Emília Zorvanová (4. ročník), Silvia Sabovíková (5. ročník), Jana Zorvanová (6. ročník), Veronika Baranová (6. ročník), Viktor Bujko (6. ročník), Katarína Feníková (1. ročník, II. stupeň).
Bronzové pásmo získali:
Miroslava Ilečková (2. ročník), Rebeka Roziková (3. ročník), Adam Tutko (4. ročník), Noemi Halasová (5. ročník).

Oľga Jakubová
vedúca PK klavírneho oddelenia

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok