Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Fašengi, Fašengi, Fašengovo časy...

Správy / Obce / Fašengi, Fašengi, Fašengovo časy...

Fašengi, Fašengi, Fašengovo časy...
Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 12.2.2012 Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Nižnom Hrabovci hodnotila na výročnej schôdzi svoju prácu za rok 2011. Za veľmi hojnej účasti svojich členov, ktorých sa zišlo okolo stovky prijalo pozvanie aj 12 hostí a pozvanie prijala aj starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská, za okresnú organizáciu JDS pani Anna Kmecová a Anna Kandalová, ako aj riaditeľ základnej školy PaedDr. Jozef Baran. Schôdza pokračovala fašiangovým posedením, kde členovia speváckej skupiny „Potoky“ pripravili nádherný kultúrny program pod názvom „Chovanie basy“.

S „Retro“ programom nás vrátili do 60-tych rokov Michal Borov s dcérou Valériou, synom Petrom a Štefanom Jakubom. Za hudobného sprievodu kapely „Borovcov” zábava pokračovala a zatancovať si mohol každý dovtedy, dokedy len vládal. Všetci sme sa rozchádzali so slovami, že sa o rok stretneme v ešte lepšej a veselšej nálade. Veď sú „fašengy“, čas zábavy a veselosti.

Anna Joneková
Predsedníčka ZO JDS N.Hrabovec

 

Fašengi, Fašengi, Fašengovo časy...

Správy / Obce / Fašengi, Fašengi, Fašengovo časy...

Fašengi, Fašengi, Fašengovo časy...
Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 12.2.2012 Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Nižnom Hrabovci hodnotila na výročnej schôdzi svoju prácu za rok 2011. Za veľmi hojnej účasti svojich členov, ktorých sa zišlo okolo stovky prijalo pozvanie aj 12 hostí a pozvanie prijala aj starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská, za okresnú organizáciu JDS pani Anna Kmecová a Anna Kandalová, ako aj riaditeľ základnej školy PaedDr. Jozef Baran. Schôdza pokračovala fašiangovým posedením, kde členovia speváckej skupiny „Potoky“ pripravili nádherný kultúrny program pod názvom „Chovanie basy“.

S „Retro“ programom nás vrátili do 60-tych rokov Michal Borov s dcérou Valériou, synom Petrom a Štefanom Jakubom. Za hudobného sprievodu kapely „Borovcov” zábava pokračovala a zatancovať si mohol každý dovtedy, dokedy len vládal. Všetci sme sa rozchádzali so slovami, že sa o rok stretneme v ešte lepšej a veselšej nálade. Veď sú „fašengy“, čas zábavy a veselosti.

Anna Joneková
Predsedníčka ZO JDS N.Hrabovec

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok