Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

DFS Rovinka a FS Rovina oslávili 10. výročie

Kultúra / Folklórne súbory / DFS Rovinka a FS Rovina oslávili 10. výročie

DFS Rovinka a FS Rovina oslávili 10. výročie

Folklórny súbor Rovina z Dlhého Klčova už od svojho založenia v januári roku 2002 pôsobí ako amatérske umelecké teleso. Súbor prezentuje tanec, hudbu a scénický tanec z východného Slovenska, hlavne z regiónu Zemplína, ale aj zo Šariša, Gemera, či zo Spiša. Dôvodom jeho pôsobenia sú uchovávanie, vývin a znovuobjavenie kultúrnych hodnôt folklórnej umeleckej tvorby, štylizácia hudobného a tanečného folklóru, edukačné aktivity prostredníctvom koncertov a verejných vystúpení, ako aj zúčastňovanie sa na rozličných voľnočasových umeleckých aktivitách. FS Rovina sa pravidelne zúčastňuje na rozličných kultúrnych a ľudových, okresných a krajských programoch. Viac než 200 vystúpení v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Česká republika) a tuzemsku svedčí o jeho vysokých umeleckých kvalitách. Umeleckými a organizačnými vedúcimi sú manželia Anka a Miro Jenčovi, ktorí sú taktiež choreografmi. „Keď sme s manželkou skončili s aktívnou činnosťou vo folklórnom súbore Vranovčan, mali sme asi dva roky pauzu. No po nejakej dobe nám začal folklór chýbať, tak sme sa zamýšľali nad tým, ako sa k tomu naspäť vrátiť. Kroje sme síce šili, ale čo sa týka tancovania a spievania, neboli sme už takí aktívni. Povedali sme si, že skúsime vytvoriť nejaký vlastný súbor,“ ozrejmil začiatky vzniku FS Rovina Miroslav Jenčo s tým, že pôvodným zámerom bolo venovať sa len čisto deťom, ktoré naučia tancovať a neskôr pôjdu do iných súborov. Manželia Jenčovi sa snažili nájsť najprv priestory v meste, no nakoniec zakotvili v kultúrnom dome v Dlhom Klčove. „Tu nám vyšli naozaj v ústrety. Poskytli nám svoje priestory recipročne. To znamená, že my sme sa mali venovať ženskej speváckej skupine a oni nám poskytnú priestory bez poplatku. To bolo v januári. Začali sme robiť aj nábor detí, keďže ako som už spomínal, chceli sme sa venovať najmä im. A tak vznikol detský folklórny súbor Rovinka,“ priblížil. Spočiatku detský súbor fungoval bez vlastnej muziky, na playbacky. Venovali sa predovšetkým detským hrám. V roku 2003 sa k nim pridali aj muži, a tak sa manželia Jenčovi venovali nielen deťom, ale aj ženskej a mužskej speváckej skupine. „Na piate výročie založenia detského folklórneho súboru Rovinka sme už vystupovali aj s vlastnou hudbou a to vďaka pôvodne ľudovej hudbe detského folklórneho súboru Zempliník. Pomocnú ruku nám podal Rado Gajdoš, ktorý sa nám snažil poskytnúť muzikantov na každé vystúpenie. Keďže za päť rokov nám deti vyrástli, 15-roční už nemohli tancovať v detskom súbore. Tak sme vytvorili mládežnícky súbor. Na spomínané piate výročie sme už fungovali ako DFS Rovinka a FS Rovina,“ uviedol chorograf a zakladateľ M. Jenčo. V súčasnosti má DFS Rovinka a FS Rovina okolo 70 členov. V Rovinke tancujú deti od 5 do 14 rokov, v Rovine od 15 do 24. Medzi najvýznamnejšie ocenenie tohto súboru patrí cena „Grand Prix“ za tanec, choreografiu a hudbu, ktorú získal na 9. medzinárodnom festivale v Zielonej Gore v roku 2007. Už pomaly s každoročnou pravidelnosťou získavajú tanečníci tohto folklórneho súboru ocenenia aj na celoštátnej súťaži „Šaffova ostroha“, ktorá sa každý rok koná v Dlhom Klčove.

Uplynulú sobotu sa pri príležitosti 10. výročia založenia DFS Rovinka a FS Rovina uskutočnil v kultúrnom dome v Dlhom Klčove slávnostný program. Aj napriek zlým poveternostným podmienkam sa zišlo obrovské množstvo ľudí, ktorí prišli zagratulovať manželom Jenčovým a ich tanečníkom. V nedeľu predviedla Rovinka a Rovina súhrn všetkých vystúpení, ktoré za desať rokov predviedli. „Nebolo to nejako tématický zamerané. Chceli sme to urobiť radšej formou ďakovania, veď preto aj ten názov Dzekujeme tomu, tomu... ,“ ozrejmil M. Jenčo s tým, že sa chceli poďakovať všetkým, ktorí im za posledných desať rokov akoukoľvek formou podali pomocnú ruku a pomohli im aj v ťažkých chvíľach. „Dnes sme okrem dobre nacvičených tancov predviedli aj niečo nové. Hostia mohli vidieť Pozdišovský čardáš, aj momentálne populárny maďarský tanec. Pozvali sme si aj niektorých našich odchovancov, ktorí niekedy tancovali v našom súbore. Vystúpili tu deti, ktoré tancujú aj v Rovinke, ale zároveň sú aj žiakmi detašovaného pracoviska SZUŠ Talent-um v Dlhom Klčove. Medzi pozvanými sú aj vedúci folklórnych súborov nielen z okresu, ale aj kraja, čomu sa veľmi tešíme,“ uviedol na margo slávnostného večera M. Jenčo, ktorý sa po vystúpení svojich zverencov poďakoval jednak im, ale aj svojej manželke a všetkým prítomným hosťom a divákom.

Slávnostný program zhodnotil aj bývalý člen FS Rovina Patrik Frena, ktorý momentálne tancuje v SĽUKu. „Vystúpenie sa nám veľmi páčilo. Hlavne sme radi, že sme v ňom mohli vystupovať. Najmä ja som nesmierne vďačný, keďže som odchovancom tohto súboru. Jednoznačne to bol dnes skvelý zážitok.“ Manželia Jenčovi, ako aj všetci tanečníci, speváci a muzikanti si za svoje vystúpenie od divákov vyslúžili obrovský standing ovation.

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

DFS Rovinka a FS Rovina oslávili 10. výročie

Kultúra / Folklórne súbory / DFS Rovinka a FS Rovina oslávili 10. výročie

DFS Rovinka a FS Rovina oslávili 10. výročie

Folklórny súbor Rovina z Dlhého Klčova už od svojho založenia v januári roku 2002 pôsobí ako amatérske umelecké teleso. Súbor prezentuje tanec, hudbu a scénický tanec z východného Slovenska, hlavne z regiónu Zemplína, ale aj zo Šariša, Gemera, či zo Spiša. Dôvodom jeho pôsobenia sú uchovávanie, vývin a znovuobjavenie kultúrnych hodnôt folklórnej umeleckej tvorby, štylizácia hudobného a tanečného folklóru, edukačné aktivity prostredníctvom koncertov a verejných vystúpení, ako aj zúčastňovanie sa na rozličných voľnočasových umeleckých aktivitách. FS Rovina sa pravidelne zúčastňuje na rozličných kultúrnych a ľudových, okresných a krajských programoch. Viac než 200 vystúpení v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Česká republika) a tuzemsku svedčí o jeho vysokých umeleckých kvalitách. Umeleckými a organizačnými vedúcimi sú manželia Anka a Miro Jenčovi, ktorí sú taktiež choreografmi. „Keď sme s manželkou skončili s aktívnou činnosťou vo folklórnom súbore Vranovčan, mali sme asi dva roky pauzu. No po nejakej dobe nám začal folklór chýbať, tak sme sa zamýšľali nad tým, ako sa k tomu naspäť vrátiť. Kroje sme síce šili, ale čo sa týka tancovania a spievania, neboli sme už takí aktívni. Povedali sme si, že skúsime vytvoriť nejaký vlastný súbor,“ ozrejmil začiatky vzniku FS Rovina Miroslav Jenčo s tým, že pôvodným zámerom bolo venovať sa len čisto deťom, ktoré naučia tancovať a neskôr pôjdu do iných súborov. Manželia Jenčovi sa snažili nájsť najprv priestory v meste, no nakoniec zakotvili v kultúrnom dome v Dlhom Klčove. „Tu nám vyšli naozaj v ústrety. Poskytli nám svoje priestory recipročne. To znamená, že my sme sa mali venovať ženskej speváckej skupine a oni nám poskytnú priestory bez poplatku. To bolo v januári. Začali sme robiť aj nábor detí, keďže ako som už spomínal, chceli sme sa venovať najmä im. A tak vznikol detský folklórny súbor Rovinka,“ priblížil. Spočiatku detský súbor fungoval bez vlastnej muziky, na playbacky. Venovali sa predovšetkým detským hrám. V roku 2003 sa k nim pridali aj muži, a tak sa manželia Jenčovi venovali nielen deťom, ale aj ženskej a mužskej speváckej skupine. „Na piate výročie založenia detského folklórneho súboru Rovinka sme už vystupovali aj s vlastnou hudbou a to vďaka pôvodne ľudovej hudbe detského folklórneho súboru Zempliník. Pomocnú ruku nám podal Rado Gajdoš, ktorý sa nám snažil poskytnúť muzikantov na každé vystúpenie. Keďže za päť rokov nám deti vyrástli, 15-roční už nemohli tancovať v detskom súbore. Tak sme vytvorili mládežnícky súbor. Na spomínané piate výročie sme už fungovali ako DFS Rovinka a FS Rovina,“ uviedol chorograf a zakladateľ M. Jenčo. V súčasnosti má DFS Rovinka a FS Rovina okolo 70 členov. V Rovinke tancujú deti od 5 do 14 rokov, v Rovine od 15 do 24. Medzi najvýznamnejšie ocenenie tohto súboru patrí cena „Grand Prix“ za tanec, choreografiu a hudbu, ktorú získal na 9. medzinárodnom festivale v Zielonej Gore v roku 2007. Už pomaly s každoročnou pravidelnosťou získavajú tanečníci tohto folklórneho súboru ocenenia aj na celoštátnej súťaži „Šaffova ostroha“, ktorá sa každý rok koná v Dlhom Klčove.

Uplynulú sobotu sa pri príležitosti 10. výročia založenia DFS Rovinka a FS Rovina uskutočnil v kultúrnom dome v Dlhom Klčove slávnostný program. Aj napriek zlým poveternostným podmienkam sa zišlo obrovské množstvo ľudí, ktorí prišli zagratulovať manželom Jenčovým a ich tanečníkom. V nedeľu predviedla Rovinka a Rovina súhrn všetkých vystúpení, ktoré za desať rokov predviedli. „Nebolo to nejako tématický zamerané. Chceli sme to urobiť radšej formou ďakovania, veď preto aj ten názov Dzekujeme tomu, tomu... ,“ ozrejmil M. Jenčo s tým, že sa chceli poďakovať všetkým, ktorí im za posledných desať rokov akoukoľvek formou podali pomocnú ruku a pomohli im aj v ťažkých chvíľach. „Dnes sme okrem dobre nacvičených tancov predviedli aj niečo nové. Hostia mohli vidieť Pozdišovský čardáš, aj momentálne populárny maďarský tanec. Pozvali sme si aj niektorých našich odchovancov, ktorí niekedy tancovali v našom súbore. Vystúpili tu deti, ktoré tancujú aj v Rovinke, ale zároveň sú aj žiakmi detašovaného pracoviska SZUŠ Talent-um v Dlhom Klčove. Medzi pozvanými sú aj vedúci folklórnych súborov nielen z okresu, ale aj kraja, čomu sa veľmi tešíme,“ uviedol na margo slávnostného večera M. Jenčo, ktorý sa po vystúpení svojich zverencov poďakoval jednak im, ale aj svojej manželke a všetkým prítomným hosťom a divákom.

Slávnostný program zhodnotil aj bývalý člen FS Rovina Patrik Frena, ktorý momentálne tancuje v SĽUKu. „Vystúpenie sa nám veľmi páčilo. Hlavne sme radi, že sme v ňom mohli vystupovať. Najmä ja som nesmierne vďačný, keďže som odchovancom tohto súboru. Jednoznačne to bol dnes skvelý zážitok.“ Manželia Jenčovi, ako aj všetci tanečníci, speváci a muzikanti si za svoje vystúpenie od divákov vyslúžili obrovský standing ovation.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok