Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V zhorenom dome v N. Hrabovci neoprávnene odoberali elektrinu

Správy / Obce / V zhorenom dome v N. Hrabovci neoprávnene odoberali elektrinu

 V zhorenom dome v N. Hrabovci neoprávnene odoberali elektrinu
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovskí hasiči zasahovali v pondelok dopoludnia v obci Nižný Hrabovec, kde horelo podkrovie rodinného domu. Keďže v podkroví sa nachádzali odložený papier, textil, matrace, či iné horľavé materiály, zásah trvajúci štyri hodiny komplikoval silný dym. Výsledkom vyčíňania ohňa je zhorená drevená časť krovu a poškodená plechová krytina. „Aby sme v dyme lokalizovali skryté ložiská ohňa, použili sme termokameru. Okrem toho, hasiči vykonávali zásah v dýchacích prístrojoch, čo predstavuje vyššiu záťaž na organizmus, preto sa museli pravidelne prestriedavať. Problémom bola zároveň aj nízka teplota okolo -10°C, lebo hrozilo zamŕzanie vody, najmä v okolí kovových spojov, kde sa napájajú hadice. Z toho dôvodu sme ich zahrabávali do snehu a vodu sme nechali cirkulovať i vtedy, keď sme práve nehasili,“ vysvetľoval riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou Jozef Ondrej.

Pri požiari asistovali aj pracovníci Východoslovenskej distribučnej, a. s., ktorí na žiadosť hasičov na ulici vypli elektrický prúd. „Pracovník Prevádzky Východoslovenskej distribučnej, a.s. okamžite prerušil distribúciu elektriny na príslušnej ulici smerom ku kaštieľu, po uhasení požiaru sme distribúciu opätovne obnovili. Následne naši kolegovia zistili neoprávnený odber elektriny na uvedenom dome, ktorý odpojili. Neoprávnený odber elektriny je v zmysle trestného zákona krádežou, a teda trestným činom, z čoho vyplýva pre VSD, a.s. povinnosť oznámiť toto zistenie orgánom činným v trestnom konaní,“ informovala hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej, a. s. Andrea Danihelová.

Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. Hoci obytné priestory ohňom poškodené neboli, dom sa stal neobývateľný. Matke so šiestimi deťmi podal pomocnú ruku Obecnú úrad v Nižnom Hrabovci, ktorý im zabezpečil ubytovanie v priestoroch Klubu mladých v základnej škole a teplú stravu v školskej jedálni. Starostka Marcela Pčolinská zvolala zároveň v stredu mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. „Ešte v pondelok sme sa snažili riešiť situáciu tak, aby rodina mala zabezpečené ubytovanie a stravu. V utorok sme adresovali splnomocnencovi úradu vlády pre marginalizované skupiny žiadosť o poskytnutie unimobunky a ďalšiu žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu domu sme odoslali na ministerstvo práce, sociálnej vecí a rodiny, odbor sociálnej inklúzie. Zároveň sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo ponúknuť rodine dočasné ubytovanie v priestoroch budovy na futbalovom ihrisku,“ uviedla starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská.

V zhorenom dome v N. Hrabovci neoprávnene odoberali elektrinu

Správy / Obce / V zhorenom dome v N. Hrabovci neoprávnene odoberali elektrinu

 V zhorenom dome v N. Hrabovci neoprávnene odoberali elektrinu
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovskí hasiči zasahovali v pondelok dopoludnia v obci Nižný Hrabovec, kde horelo podkrovie rodinného domu. Keďže v podkroví sa nachádzali odložený papier, textil, matrace, či iné horľavé materiály, zásah trvajúci štyri hodiny komplikoval silný dym. Výsledkom vyčíňania ohňa je zhorená drevená časť krovu a poškodená plechová krytina. „Aby sme v dyme lokalizovali skryté ložiská ohňa, použili sme termokameru. Okrem toho, hasiči vykonávali zásah v dýchacích prístrojoch, čo predstavuje vyššiu záťaž na organizmus, preto sa museli pravidelne prestriedavať. Problémom bola zároveň aj nízka teplota okolo -10°C, lebo hrozilo zamŕzanie vody, najmä v okolí kovových spojov, kde sa napájajú hadice. Z toho dôvodu sme ich zahrabávali do snehu a vodu sme nechali cirkulovať i vtedy, keď sme práve nehasili,“ vysvetľoval riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou Jozef Ondrej.

Pri požiari asistovali aj pracovníci Východoslovenskej distribučnej, a. s., ktorí na žiadosť hasičov na ulici vypli elektrický prúd. „Pracovník Prevádzky Východoslovenskej distribučnej, a.s. okamžite prerušil distribúciu elektriny na príslušnej ulici smerom ku kaštieľu, po uhasení požiaru sme distribúciu opätovne obnovili. Následne naši kolegovia zistili neoprávnený odber elektriny na uvedenom dome, ktorý odpojili. Neoprávnený odber elektriny je v zmysle trestného zákona krádežou, a teda trestným činom, z čoho vyplýva pre VSD, a.s. povinnosť oznámiť toto zistenie orgánom činným v trestnom konaní,“ informovala hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej, a. s. Andrea Danihelová.

Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. Hoci obytné priestory ohňom poškodené neboli, dom sa stal neobývateľný. Matke so šiestimi deťmi podal pomocnú ruku Obecnú úrad v Nižnom Hrabovci, ktorý im zabezpečil ubytovanie v priestoroch Klubu mladých v základnej škole a teplú stravu v školskej jedálni. Starostka Marcela Pčolinská zvolala zároveň v stredu mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. „Ešte v pondelok sme sa snažili riešiť situáciu tak, aby rodina mala zabezpečené ubytovanie a stravu. V utorok sme adresovali splnomocnencovi úradu vlády pre marginalizované skupiny žiadosť o poskytnutie unimobunky a ďalšiu žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu domu sme odoslali na ministerstvo práce, sociálnej vecí a rodiny, odbor sociálnej inklúzie. Zároveň sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo ponúknuť rodine dočasné ubytovanie v priestoroch budovy na futbalovom ihrisku,“ uviedla starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok