Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Dôchodcovia z Nižného Hrušova sa zabávali na tradičnom fašiangovom podujatí

Správy / Obce / Dôchodcovia z Nižného Hrušova sa zabávali na tradičnom fašiangovom podujatí

Dôchodcovia z Nižného Hrušova sa zabávali na tradičnom fašiangovom podujatí
Aké sú môžnosti reklamy?

Dôchodcovia v Nižnom Hrušove aktivitami nešetria, o čom svedčí aj minulá sobota, ktorú začali členskou schôdzou Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku – Nižný Hrušov. Predseda ZO Juraj Barkóci vo svojej hodnotiacej správe označil rok 2011 ako úspešný. Z viacerých akcií vyzdvihol kurz ovocinárstva, besedu s M. Andrekovou z Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, maľovanie kraslíc v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom, či besedu o cukrovke s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Najväčšou akciu bola súťaž Zemplínska ostrá kosa. „Spolu s Agrokomplexom Nitra sme od Slovenského koseckého spolku ako jediní získali všetkých päť hviezdičiek za prípravu a organizáciu. Preto by som chcel pochváliť všetkých organizátorov, ktorí sa na akcii podieľali a tiež by som rád vyzdvihol výkony koscov. Mrzí nás len nízka účasť ľudí z Nižného Hrušova, pritom sme podujatie propagovali v maximálnej miere. Jednoducho, chýba nám jedna generácia, ktorá by raz svojim deťom mohla porozprávať, ako sa dorábalo seno, alebo ako sa dorábal chlieb,“ konštatoval predseda Základnej organizácie Jednoty Dôchodcov – Nižný Hrušov Juraj Barkóci.

V letných mesiacoch strávili dôchodcovia z Nižného Hrušova príjemné chvíle na kúpalisku v Sárospataku a v septembri pripravili ďalšiu slávnosť, ktorou bolo posvätenie storočného Klebanovho kríža. Postaviť ho nechal vdp. kňaz Ján Matuščák na mieste, kde pri prechádzke zomrela jeho matka a i dnes je ňom nápis „Vďačné deti rodičom.“ V závere roka si ich uctil aj obecný úrad, keď pre nich pripravil spoločenské posedenie pod názvom Úcta k starším. „Vždy nám dobre padne, ak si na nás niekto spomenie a s úctou povie pár slov, preto sme obecnému úradu vďačný, že nám pomohol s rekonštrukciou Klebanovho kríža, alebo že na nás nezabudol ani na konci roka,“ dodal J. Barkóci.

K nálade na výročnej členskej schôdzi prispeli Vranovskí helogonkári, čo bolo predzvesťou večernej tradičnej akcie „Fašengovo hudaci pre skorej narodzenich“, na ktorú prijalo pozvanie šesťdesiatosem hostí. „K nám, do N. Hrušova, sa tešili aj dievčatá z Vranova a N. Hrabovca, ale práve v sobotu začali na našich cestách vyčíňať sneh s vetrom, tak nakoniec radšej ostali doma, ale o rok 26. januára 2013 sa už na nich tešíme,“ dodal J. Barkóci.

O skvelú zábavu sa postaral Bikaver – Hrušovske hudaci. Organizátori večera nezabudli ani na bohatú tombolu so 49 cenami, medzi ktorými nechýbali opálka, plachcina, ale i vŕtačka s kosačkou a prvou cenou boli „metla prošena i prutkova“. „Všetky ceny do tomboly sme vyberali tak, aby mali uplatnenie v domácnosti,“ zdôraznil J. Barkóci.

Fašiangová slávnosť končila po polnoci a všetci prítomní si domov odnášali príjemné pocity z krásnych chvíľ strávených medzi priateľmi. „Atmosféra a spoločenské dobro, ktoré v kultúrnom dome vládli, ukázali, že má význam stretávať sa. Zaspievali sme si staré zemplínske špivanočky, zatancovali si a kto neprišiel, môže ľutovať,“ uzavrel s úsmevom J. Barkóci.
 

Dôchodcovia z Nižného Hrušova sa zabávali na tradičnom fašiangovom podujatí

Správy / Obce / Dôchodcovia z Nižného Hrušova sa zabávali na tradičnom fašiangovom podujatí

Dôchodcovia z Nižného Hrušova sa zabávali na tradičnom fašiangovom podujatí
Aké sú môžnosti reklamy?

Dôchodcovia v Nižnom Hrušove aktivitami nešetria, o čom svedčí aj minulá sobota, ktorú začali členskou schôdzou Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku – Nižný Hrušov. Predseda ZO Juraj Barkóci vo svojej hodnotiacej správe označil rok 2011 ako úspešný. Z viacerých akcií vyzdvihol kurz ovocinárstva, besedu s M. Andrekovou z Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, maľovanie kraslíc v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom, či besedu o cukrovke s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Najväčšou akciu bola súťaž Zemplínska ostrá kosa. „Spolu s Agrokomplexom Nitra sme od Slovenského koseckého spolku ako jediní získali všetkých päť hviezdičiek za prípravu a organizáciu. Preto by som chcel pochváliť všetkých organizátorov, ktorí sa na akcii podieľali a tiež by som rád vyzdvihol výkony koscov. Mrzí nás len nízka účasť ľudí z Nižného Hrušova, pritom sme podujatie propagovali v maximálnej miere. Jednoducho, chýba nám jedna generácia, ktorá by raz svojim deťom mohla porozprávať, ako sa dorábalo seno, alebo ako sa dorábal chlieb,“ konštatoval predseda Základnej organizácie Jednoty Dôchodcov – Nižný Hrušov Juraj Barkóci.

V letných mesiacoch strávili dôchodcovia z Nižného Hrušova príjemné chvíle na kúpalisku v Sárospataku a v septembri pripravili ďalšiu slávnosť, ktorou bolo posvätenie storočného Klebanovho kríža. Postaviť ho nechal vdp. kňaz Ján Matuščák na mieste, kde pri prechádzke zomrela jeho matka a i dnes je ňom nápis „Vďačné deti rodičom.“ V závere roka si ich uctil aj obecný úrad, keď pre nich pripravil spoločenské posedenie pod názvom Úcta k starším. „Vždy nám dobre padne, ak si na nás niekto spomenie a s úctou povie pár slov, preto sme obecnému úradu vďačný, že nám pomohol s rekonštrukciou Klebanovho kríža, alebo že na nás nezabudol ani na konci roka,“ dodal J. Barkóci.

K nálade na výročnej členskej schôdzi prispeli Vranovskí helogonkári, čo bolo predzvesťou večernej tradičnej akcie „Fašengovo hudaci pre skorej narodzenich“, na ktorú prijalo pozvanie šesťdesiatosem hostí. „K nám, do N. Hrušova, sa tešili aj dievčatá z Vranova a N. Hrabovca, ale práve v sobotu začali na našich cestách vyčíňať sneh s vetrom, tak nakoniec radšej ostali doma, ale o rok 26. januára 2013 sa už na nich tešíme,“ dodal J. Barkóci.

O skvelú zábavu sa postaral Bikaver – Hrušovske hudaci. Organizátori večera nezabudli ani na bohatú tombolu so 49 cenami, medzi ktorými nechýbali opálka, plachcina, ale i vŕtačka s kosačkou a prvou cenou boli „metla prošena i prutkova“. „Všetky ceny do tomboly sme vyberali tak, aby mali uplatnenie v domácnosti,“ zdôraznil J. Barkóci.

Fašiangová slávnosť končila po polnoci a všetci prítomní si domov odnášali príjemné pocity z krásnych chvíľ strávených medzi priateľmi. „Atmosféra a spoločenské dobro, ktoré v kultúrnom dome vládli, ukázali, že má význam stretávať sa. Zaspievali sme si staré zemplínske špivanočky, zatancovali si a kto neprišiel, môže ľutovať,“ uzavrel s úsmevom J. Barkóci.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok