Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

O domácom násilí sa informuje aj v našich školách

Správy / Rozhovory / O domácom násilí sa informuje aj v našich školách

O domácom násilí sa informuje aj v našich školách
Aké sú môžnosti reklamy?

Domáce násilie je stále témou, pred ktorou radšej zatvárame oči. Tvárime sa, že sa nás netýka, že o ňom nevieme, či lepšie povedané nechceme vedieť. Tento patologický jav nájdeme v každej spoločnosti, nepozná regionálne hranice. Odohráva sa najčastejšie v intimite vzťahu, priamo v rodine a zostáva často skryté a nepotrestané. Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n/T pokračuje aj v tomto roku cyklom prednášok zameraných práve na tému domáceho násilia. Čo je cieľom prednášok, pre akú cieľovú skupinu sú určené sme sa porozprávali s metodikom HZOS Tomášom Končárom.
Čo je obsahom prednášok?
- Obsah je zrejmý už z témy – prevencia domáceho násilia. Ide stále ešte o dosť tabuizovanú tému. Rozoberá sa otvorene v odborných kruhoch, ale už ťažšie dostať odborné diskusie do praxe. Práve kvôli tomu, že je to dosť chúlostivá záležitosť, ktorá sa dotýka najintímnejšieho prostredia, ktoré vytvára rodinné spoločenstvo. Človek žijúci v takomto „ovzduší“ násilia pociťuje strach, obavy, neistotu, nedôveru... Obsahom prednášky sú teda informácie o tom, čo vlastne domáce násilie je. Kedy určitý prejav správania sa môžeme označiť už ako domáce násilie. Mladí ľudia sú oboznámení s tým, čo je obsahom tohto označenia, aké sú prejavy, ako sa môžu brániť, kde hľadať pomoc.
Čo je cieľom prednášok?
- Cieľom prednášok je prevencia a ešte raz prevencia. Snahou je dostať do povedomia mladých, že domáce násilie nie je iba fyzické násilie, ale že je to akokoľvek násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, tak aj k sexuálnej, alebo psychickej ujme, či zraneniu. Násilím je aj vyhrážanie sa takýmito činmi, zastrašovanie, alebo svojvoľné obmedzovanie osobnej slobody, a to vo verejnom, či súkromnom živote – teda okrem fyzického aj psychické, ekonomické a sociálne. Mnohé z tohto si ľudia v súvislosti s domácim násilím neuvedomujú a sústreďujú sa hlavne na to fyzické, najbolestivejšie.
Odkedy dokedy budú prednášky prebiehať?
- Prednášky sú súčasťou prevencie protispoločenských javov ponukového listu „oddelenia prevencie“ Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou a sú realizované v priebehu školského roka podľa potreby a záujmu škôl. Teda ich priebeh je celoročný. Tento školský polrok sme sa snažili z praktických dôvodov vybrať mesiac, v ktorom by sme sa sústredili plánovane na určitú tému a voľba vyšla práve na tému domáceho násilia a jeho prevencie.
Kto ich organizuje?
- Organizuje ich už vyššie spomínané Hornozemplínske osvetové stredisko prostredníctvom mňa, ako metodika oddelenia v spolupráci s lektorkou Mgr. Máriou Sarakovou, ktorá vedie prednášky.
Pre akú cieľovú skupinu sú určené?
- Hlavnou cieľovou skupinou sú stredoškoláci. Presnejšie žiaci končiacich ročníkov a ide predovšetkým o študentky, teda dievčatá a mladé ženy.
Prečo práve pre túto skupinu?
- Má to logické a pragmatické dôvody, ktoré sa opierajú o výsledky prieskumov, štatistík získaných v tejto oblasti patologického javu. Táto skupina je najviac vystavená domácemu násiliu, je najviac ohrozenou skupinou. A keďže sú to končiace ročníky, je to takpovediac posledná šanca preventívne zakročiť a podať zamýšľaný obsah skôr, ako študenti opustia školské lavice. Pravdaže to neznamená, že domáce násilie sa vyhýba iným skupinám spoločnosti odlišným vekom a pohlavím.

O domácom násilí sa informuje aj v našich školách

Správy / Rozhovory / O domácom násilí sa informuje aj v našich školách

O domácom násilí sa informuje aj v našich školách
Aké sú môžnosti reklamy?

Domáce násilie je stále témou, pred ktorou radšej zatvárame oči. Tvárime sa, že sa nás netýka, že o ňom nevieme, či lepšie povedané nechceme vedieť. Tento patologický jav nájdeme v každej spoločnosti, nepozná regionálne hranice. Odohráva sa najčastejšie v intimite vzťahu, priamo v rodine a zostáva často skryté a nepotrestané. Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n/T pokračuje aj v tomto roku cyklom prednášok zameraných práve na tému domáceho násilia. Čo je cieľom prednášok, pre akú cieľovú skupinu sú určené sme sa porozprávali s metodikom HZOS Tomášom Končárom.
Čo je obsahom prednášok?
- Obsah je zrejmý už z témy – prevencia domáceho násilia. Ide stále ešte o dosť tabuizovanú tému. Rozoberá sa otvorene v odborných kruhoch, ale už ťažšie dostať odborné diskusie do praxe. Práve kvôli tomu, že je to dosť chúlostivá záležitosť, ktorá sa dotýka najintímnejšieho prostredia, ktoré vytvára rodinné spoločenstvo. Človek žijúci v takomto „ovzduší“ násilia pociťuje strach, obavy, neistotu, nedôveru... Obsahom prednášky sú teda informácie o tom, čo vlastne domáce násilie je. Kedy určitý prejav správania sa môžeme označiť už ako domáce násilie. Mladí ľudia sú oboznámení s tým, čo je obsahom tohto označenia, aké sú prejavy, ako sa môžu brániť, kde hľadať pomoc.
Čo je cieľom prednášok?
- Cieľom prednášok je prevencia a ešte raz prevencia. Snahou je dostať do povedomia mladých, že domáce násilie nie je iba fyzické násilie, ale že je to akokoľvek násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, tak aj k sexuálnej, alebo psychickej ujme, či zraneniu. Násilím je aj vyhrážanie sa takýmito činmi, zastrašovanie, alebo svojvoľné obmedzovanie osobnej slobody, a to vo verejnom, či súkromnom živote – teda okrem fyzického aj psychické, ekonomické a sociálne. Mnohé z tohto si ľudia v súvislosti s domácim násilím neuvedomujú a sústreďujú sa hlavne na to fyzické, najbolestivejšie.
Odkedy dokedy budú prednášky prebiehať?
- Prednášky sú súčasťou prevencie protispoločenských javov ponukového listu „oddelenia prevencie“ Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou a sú realizované v priebehu školského roka podľa potreby a záujmu škôl. Teda ich priebeh je celoročný. Tento školský polrok sme sa snažili z praktických dôvodov vybrať mesiac, v ktorom by sme sa sústredili plánovane na určitú tému a voľba vyšla práve na tému domáceho násilia a jeho prevencie.
Kto ich organizuje?
- Organizuje ich už vyššie spomínané Hornozemplínske osvetové stredisko prostredníctvom mňa, ako metodika oddelenia v spolupráci s lektorkou Mgr. Máriou Sarakovou, ktorá vedie prednášky.
Pre akú cieľovú skupinu sú určené?
- Hlavnou cieľovou skupinou sú stredoškoláci. Presnejšie žiaci končiacich ročníkov a ide predovšetkým o študentky, teda dievčatá a mladé ženy.
Prečo práve pre túto skupinu?
- Má to logické a pragmatické dôvody, ktoré sa opierajú o výsledky prieskumov, štatistík získaných v tejto oblasti patologického javu. Táto skupina je najviac vystavená domácemu násiliu, je najviac ohrozenou skupinou. A keďže sú to končiace ročníky, je to takpovediac posledná šanca preventívne zakročiť a podať zamýšľaný obsah skôr, ako študenti opustia školské lavice. Pravdaže to neznamená, že domáce násilie sa vyhýba iným skupinám spoločnosti odlišným vekom a pohlavím.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok