Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Hasičská technika dnes a v minulosti

Kultúra / Ostatné / Hasičská technika dnes a v minulosti

Aké sú môžnosti reklamy?

Dobrovoľná požiarna ochrana SR spoločne s Hasičským a záchranným zborom SR vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti na tému:
„Hasičská technika dnes a v minulosti“


Do tejto súťaže sa môžu zapojiť všetky školy v okrese Vranov nad Topľou v troch vekových kategóriách (do 9 rokov, od 10 – 12 rokov a od 13 – 15 rokov).


Každé dieťa, ktoré sa do súťaže zapojí musí uviesť na zadnú stranu svojej výtvarnej práce meno, priezvisko, vek a školu, ktorú navštevuje.
Výtvarné práce je potrebné doručiť na OV DPO Vranov n. T. - p. Dušan Hajník alebo na OR HaZZ vo Vranove n. T. npor.Stanislav Kačur najneskôr do 11. apríla 2012.


Prvé tri miesta okresného kola v každej vekovej kategórii budú ocenené vecnými cenami a víťazné práce v každej vekovej kategórii postupujú do celoslovenského kola na Sekretariát DPO v Bratislave.

OV DPO Vranov n. T., Dušan Hajník, riaditeľ

Hasičská technika dnes a v minulosti

Kultúra / Ostatné / Hasičská technika dnes a v minulosti

Aké sú môžnosti reklamy?

Dobrovoľná požiarna ochrana SR spoločne s Hasičským a záchranným zborom SR vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti na tému:
„Hasičská technika dnes a v minulosti“


Do tejto súťaže sa môžu zapojiť všetky školy v okrese Vranov nad Topľou v troch vekových kategóriách (do 9 rokov, od 10 – 12 rokov a od 13 – 15 rokov).


Každé dieťa, ktoré sa do súťaže zapojí musí uviesť na zadnú stranu svojej výtvarnej práce meno, priezvisko, vek a školu, ktorú navštevuje.
Výtvarné práce je potrebné doručiť na OV DPO Vranov n. T. - p. Dušan Hajník alebo na OR HaZZ vo Vranove n. T. npor.Stanislav Kačur najneskôr do 11. apríla 2012.


Prvé tri miesta okresného kola v každej vekovej kategórii budú ocenené vecnými cenami a víťazné práce v každej vekovej kategórii postupujú do celoslovenského kola na Sekretariát DPO v Bratislave.

OV DPO Vranov n. T., Dušan Hajník, riaditeľ

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok