Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Šaliansky Maťko v knižnici

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Šaliansky Maťko v knižnici

  Šaliansky Maťko v knižnici
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulý štvrtok sa v Hornozem¬plínskej knižnici vo Vranove nad Topľou konal už 19. ročník recitátorskej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaž zorganizovala Hornozemplínska knižnica v spolupráci v s oblastným pracoviskom Matice slovenskej a Mestom Vranov nad Topľou. Zúčastnilo sa jej 25 súťažiacich z jedenástich škôl vranovského okresu (ZŠ Bystré, ZŠ Holčíkovce, ZŠ Bernolákova, ZŠ Hanušovce, ZŠ Kukučínova, ZŠ Sídlisko II., Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, ZŠ Lúčna, ZŠ Továrne, ZŠ Juh, ZŠ Sečovská Polianka). Súťažilo sa v prednese slovenských povestí a žiaci boli rozdelení do troch kategórii. Celé podujatie spríjemnili žiaci a pedagógovia ZUŠ A. Dubčeka skladbou Tri oriešky pre popolušku. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení Júliana Melková, Beata Ocilková a Miroslav Gešper pre 1. a 2. kategóriu. Daniela Ondíková, Emília Antolíková a Eva Kottulová pre 3. kategóriu. Porota svojím pozorným okom hodnotila prevažne kultúru jazykového prejavu a umelecký výkon. „Úroveň bola na túto kategóriu solídna. Hodnotili sme ju kladne na tento vek. Je ešte vidno, že detičky sú nesmelé, že majú jemné hlásky, potom nemôže rozhodnúť to, čo je tam potrebné. Vidno tu prácu učiteľov, ako učia deti pekne, jasne, zreteľne artikulovať, čo je veľký problém v súčasnosti aj pri verejných prejavoch dospelých ľudí. V tejto kategórii nebola nejaká extrémne veľká recitátorská úroveň, ale bolo vidno, že detičky svojmu textu rozumeli. To je podstatné. Pri druhej kategórii boli texty trošku náročnejšie a aj veci okolo tempa boli zrelšie. Boli tu vyrovnané viaceré interpretácie žiakov. Musím vyzdvihnúť, že doplňujúce prvky, ako sú kostýmy, neboli na úkor prednesu. Detičky sa ešte musia naučiť pracovať s gestami, aby to nebolo také strnulé. Platí to pre prvú aj druhú kategóriu,“ priblížila hodnotenie predsedníčka 1. a 2. kategórie J. Melková. „Prvá vec, myslím si, že vo Vranove je veľa dobrých recitátorov, čo je najdôležitejšie. Druhá vec, kvalitatívne to rastie, aspoň podľa môjho názoru, aj keď tu nechodievam každý rok. Skvalitňuje sa príprava a organizácia. Málokedy vypadávajú deťom texty. Musím povedať, že naozaj sa pripravujú dlhodobo. Som rada, že sa nepodceňuje táto súťaž. Povesti presahujú ďaleko do minulosti a sú apelom pre súčasnosť a budúcnosť, sú čitateľným posolstvom,“ ozrejmila predsedníčka 3. kategórie, D. Ondíková. Ocenenia si odniesli: 1. kategória (2.-3. ročník ZŠ): 1.miesto Peter Hubcej (ZŠ Lúčna), 2.miesto Sarah Fiedorová (ZŠ Sídlisko II) a 3 miesto Vladimír Štefanko (ZŠ Bystré). 2. kategória (4.-5. ročník ZŠ): 1.miesto Rebeka Rozíková (ZŠ Juh), 2.miesto Adam Tőrők(ZŠ Bernolákova), 2.miesto Martina Maťašová (ZŠ Sídlisko II), 3.miesto Hana Hupcejová (ZŠ Lúčna) a 3.miesto Ema Ferková (ZŠ Hanušovce). 3. kategória(6.-7. ročník ZŠ): 1.miesto Barbora Kováčová (ZŠ Bernolákova), 2.miesto Michal Pancák (ZŠ Lúčna), 3.miesto Kristína Vysoká (ZŠ Sídlisko II) a 3.miesto Kamila Mitrášová (ZŠ Bystré). Recitátori, ktorí sa umiestnili na 1. mieste postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 10. februára 2012 v Prešove. Držíme im palce.

Šaliansky Maťko v knižnici

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Šaliansky Maťko v knižnici

  Šaliansky Maťko v knižnici
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulý štvrtok sa v Hornozem¬plínskej knižnici vo Vranove nad Topľou konal už 19. ročník recitátorskej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaž zorganizovala Hornozemplínska knižnica v spolupráci v s oblastným pracoviskom Matice slovenskej a Mestom Vranov nad Topľou. Zúčastnilo sa jej 25 súťažiacich z jedenástich škôl vranovského okresu (ZŠ Bystré, ZŠ Holčíkovce, ZŠ Bernolákova, ZŠ Hanušovce, ZŠ Kukučínova, ZŠ Sídlisko II., Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, ZŠ Lúčna, ZŠ Továrne, ZŠ Juh, ZŠ Sečovská Polianka). Súťažilo sa v prednese slovenských povestí a žiaci boli rozdelení do troch kategórii. Celé podujatie spríjemnili žiaci a pedagógovia ZUŠ A. Dubčeka skladbou Tri oriešky pre popolušku. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení Júliana Melková, Beata Ocilková a Miroslav Gešper pre 1. a 2. kategóriu. Daniela Ondíková, Emília Antolíková a Eva Kottulová pre 3. kategóriu. Porota svojím pozorným okom hodnotila prevažne kultúru jazykového prejavu a umelecký výkon. „Úroveň bola na túto kategóriu solídna. Hodnotili sme ju kladne na tento vek. Je ešte vidno, že detičky sú nesmelé, že majú jemné hlásky, potom nemôže rozhodnúť to, čo je tam potrebné. Vidno tu prácu učiteľov, ako učia deti pekne, jasne, zreteľne artikulovať, čo je veľký problém v súčasnosti aj pri verejných prejavoch dospelých ľudí. V tejto kategórii nebola nejaká extrémne veľká recitátorská úroveň, ale bolo vidno, že detičky svojmu textu rozumeli. To je podstatné. Pri druhej kategórii boli texty trošku náročnejšie a aj veci okolo tempa boli zrelšie. Boli tu vyrovnané viaceré interpretácie žiakov. Musím vyzdvihnúť, že doplňujúce prvky, ako sú kostýmy, neboli na úkor prednesu. Detičky sa ešte musia naučiť pracovať s gestami, aby to nebolo také strnulé. Platí to pre prvú aj druhú kategóriu,“ priblížila hodnotenie predsedníčka 1. a 2. kategórie J. Melková. „Prvá vec, myslím si, že vo Vranove je veľa dobrých recitátorov, čo je najdôležitejšie. Druhá vec, kvalitatívne to rastie, aspoň podľa môjho názoru, aj keď tu nechodievam každý rok. Skvalitňuje sa príprava a organizácia. Málokedy vypadávajú deťom texty. Musím povedať, že naozaj sa pripravujú dlhodobo. Som rada, že sa nepodceňuje táto súťaž. Povesti presahujú ďaleko do minulosti a sú apelom pre súčasnosť a budúcnosť, sú čitateľným posolstvom,“ ozrejmila predsedníčka 3. kategórie, D. Ondíková. Ocenenia si odniesli: 1. kategória (2.-3. ročník ZŠ): 1.miesto Peter Hubcej (ZŠ Lúčna), 2.miesto Sarah Fiedorová (ZŠ Sídlisko II) a 3 miesto Vladimír Štefanko (ZŠ Bystré). 2. kategória (4.-5. ročník ZŠ): 1.miesto Rebeka Rozíková (ZŠ Juh), 2.miesto Adam Tőrők(ZŠ Bernolákova), 2.miesto Martina Maťašová (ZŠ Sídlisko II), 3.miesto Hana Hupcejová (ZŠ Lúčna) a 3.miesto Ema Ferková (ZŠ Hanušovce). 3. kategória(6.-7. ročník ZŠ): 1.miesto Barbora Kováčová (ZŠ Bernolákova), 2.miesto Michal Pancák (ZŠ Lúčna), 3.miesto Kristína Vysoká (ZŠ Sídlisko II) a 3.miesto Kamila Mitrášová (ZŠ Bystré). Recitátori, ktorí sa umiestnili na 1. mieste postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 10. februára 2012 v Prešove. Držíme im palce.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok