Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Stanovisko k trestnému oznámeniu podanému na Slavex IF Slovakia, s. r. o.

Správy / Ostatné / Stanovisko k trestnému oznámeniu podanému na Slavex IF Slovakia, s. r. o.

Stanovisko k trestnému oznámeniu podanému na Slavex IF Slovakia, s. r. o.
Aké sú môžnosti reklamy?

V súvislosti s bližšou špecifikáciou trestného oznámenia podaného na Slavex IF Slovakia, s. r. o. sme o vyjadrenie požiadali hovorkyňu Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Janu Karnišovú, ktorá nám zaslala toto stanovisko:

„V priestoroch spoločnosti Bukóza Holding a. s. Hencovce realizovala stavbu spoločnosť Živena Zvolen a. s. ako generálny dodávateľ Diela redukcia vznikajúcich emisií zavedením novej technológie a to roštový kotol s pohadzovačom, na základe zmluvných vzťahov pre spoločnosť Bukóza Holding s. s.
Súčasťou tohto diela je aj časť tkanivový filter s príslušenstvom pre daný kotol. Na jeho vyhotovenie bola uzatvorená zmluva o dielo č. BH 1789-11, zo dňa 15.03.2011 medzi dodávateľom Živena Zvolen a.s. a spol. Slavex IF Slovakia s.r.o. Pezinok, IČO: 36702528.
Na základe tejto zmluvy o dielo boli presne vyšpecifikované materiály a ich parametre na zhotovenie uvedeného filtra. Filter bol dokončený a odovzdaný protokolom zo dňa 23.09.2011 objednávateľovi (Živena), v tomto protokole dodávateľ (Slavex) neuvádza žiadne zmeny pri použití materiálov na filter a potvrdzuje, že sú v súlade so zmluvou o dielo a technickou dokumentáciou. Pri následných vykonaných kontrolách zo strany Bukóza Holding a.s. bolo zistené meraniami elektronickým certifikovaným prístrojom, že projektom stanovené hrúbky plechov vo výsypke sila vápna mali byť o hrúbke 5 mm a sú v menších hrúbkach mimo možnej tolerancie ako je uvedené v prílohe z kontroly. Podobne aj krycí plech na telesách filtra je o hrúbke 3,5 mm namiesto projektovaných 4 mm. Tak isto otvory do filtrov ich príruby nemajú patričné parametre. Týmto konaním mala spol. Slavex IF Slovakia spoločnosti Živena Zvolen a. s. spôsobiť škodu najmenej 80.000 €.
V uvedenej veci bolo dňa 19.11.2011 začaté trestné stíhanie za zločin podvod podľa § 221 ods. 1, ods. 3, písm. a) Trestného zákona na skutkovom základe ako je vyššie uvedené a s tým, že páchateľ ako zodpovedný pracovník spol. Slavex IF Slovakia s.r.o. mal uviesť do omylu objednávateľa použitím iných ako deklarovaných materiálov pri výstavbe filtra za účelom zníženia nákladov na dielo o čom objednávateľa neupovedomil a mal mu spôsobiť škodu vo vyššie uvedenej sume.“

Stanovisko k trestnému oznámeniu podanému na Slavex IF Slovakia, s. r. o.

Správy / Ostatné / Stanovisko k trestnému oznámeniu podanému na Slavex IF Slovakia, s. r. o.

Stanovisko k trestnému oznámeniu podanému na Slavex IF Slovakia, s. r. o.
Aké sú môžnosti reklamy?

V súvislosti s bližšou špecifikáciou trestného oznámenia podaného na Slavex IF Slovakia, s. r. o. sme o vyjadrenie požiadali hovorkyňu Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Janu Karnišovú, ktorá nám zaslala toto stanovisko:

„V priestoroch spoločnosti Bukóza Holding a. s. Hencovce realizovala stavbu spoločnosť Živena Zvolen a. s. ako generálny dodávateľ Diela redukcia vznikajúcich emisií zavedením novej technológie a to roštový kotol s pohadzovačom, na základe zmluvných vzťahov pre spoločnosť Bukóza Holding s. s.
Súčasťou tohto diela je aj časť tkanivový filter s príslušenstvom pre daný kotol. Na jeho vyhotovenie bola uzatvorená zmluva o dielo č. BH 1789-11, zo dňa 15.03.2011 medzi dodávateľom Živena Zvolen a.s. a spol. Slavex IF Slovakia s.r.o. Pezinok, IČO: 36702528.
Na základe tejto zmluvy o dielo boli presne vyšpecifikované materiály a ich parametre na zhotovenie uvedeného filtra. Filter bol dokončený a odovzdaný protokolom zo dňa 23.09.2011 objednávateľovi (Živena), v tomto protokole dodávateľ (Slavex) neuvádza žiadne zmeny pri použití materiálov na filter a potvrdzuje, že sú v súlade so zmluvou o dielo a technickou dokumentáciou. Pri následných vykonaných kontrolách zo strany Bukóza Holding a.s. bolo zistené meraniami elektronickým certifikovaným prístrojom, že projektom stanovené hrúbky plechov vo výsypke sila vápna mali byť o hrúbke 5 mm a sú v menších hrúbkach mimo možnej tolerancie ako je uvedené v prílohe z kontroly. Podobne aj krycí plech na telesách filtra je o hrúbke 3,5 mm namiesto projektovaných 4 mm. Tak isto otvory do filtrov ich príruby nemajú patričné parametre. Týmto konaním mala spol. Slavex IF Slovakia spoločnosti Živena Zvolen a. s. spôsobiť škodu najmenej 80.000 €.
V uvedenej veci bolo dňa 19.11.2011 začaté trestné stíhanie za zločin podvod podľa § 221 ods. 1, ods. 3, písm. a) Trestného zákona na skutkovom základe ako je vyššie uvedené a s tým, že páchateľ ako zodpovedný pracovník spol. Slavex IF Slovakia s.r.o. mal uviesť do omylu objednávateľa použitím iných ako deklarovaných materiálov pri výstavbe filtra za účelom zníženia nákladov na dielo o čom objednávateľa neupovedomil a mal mu spôsobiť škodu vo vyššie uvedenej sume.“

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok