Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ministerstvo rieši nízku hladinu vody na Domaši

Správy / Ostatné / Ministerstvo rieši nízku hladinu vody na Domaši

Aké sú môžnosti reklamy?

V súčasnosti kritickú situáciu na Vodnom diele Veľká Domaša ministerstvo rieši. Potrebné opatrenia na stabilizovanie situácie už dlhodobejšie vykonáva rezortná organizácia ministerstva životného prostredia – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a Krajský úrad životného prostredia v Prešove. Jedno z prvých riešení bolo zníženie odtoku vody z priehrady z pôvodných 4,9 m3/s (kubíka za sekundu) na 2,5. V prípade, ak sa do 20. januára situácia nezlepší a suché počasie bude pokračovať, vodohospodári navrhnú ďalšie riešenia. Od plnohodnotnej funkčnosti priehrady je navyše závislých niekoľko miestnych podnikov. Tie totiž potrebujú k svojej výrobe prítok z rieky Ondava. Ak by sa voda vo vodnej nádrži vyčerpala a pretekala ňou len rieka Ondava, pre fabriky by nastali existenčné problémy. „Ide o mimoriadnu situáciu, keďže takýto suchý rok zatiaľ v zhruba 50-ročnej histórii VD Veľká Domaša ešte nebol. Slovenský vodohospodársky podnik a Krajský úrad životného prostredia v Prešove hľadajú riešenia prakticky za pochodu,“ povedal minister József Nagy. Od začiatku meraní zrážok na našom území (ktoré sa vykonávajú od roku 1881), bol totiž v jeseni 2011 na celom území Slovenska druhý najnižší úhrn zrážok (po jeseni v roku 1959).

Znížením prietoku vypúšťaného do rieky Ondava na 2,5 metra kubického vodohospodári spomalili znižovanie hladiny vo vodnej nádrži a oddialili tak dosiahnutie jej minimálnej prevádzkovej hladiny do leta. V tejto chvíli nie je jasné ako by sa správala rieka Ondava pod priehradou v prípade, ak by hladina rieky pod priehradou bola dlhodobo nízka.

Vodné dielo Veľká Domaša sa začalo stavať v roku 1962 a dokončené bolo o päť rokov neskôr. Postavené je na rieke Ondava a situované v horskom prostredí Ondavskej vrchoviny. Účelom priehrady bola akumulácia vody pri vyšších prietokoch a okrem nich aj na priemyselné využitie, riedenie odpadových vôd z miestnych podnikov, energetické využitie, ale aj zavlažovanie 17-tisíc ha oblastí pod vodným dielom a v neposlednom rade chov rýb, rekreácia i šport.

Beatrice Hudáková, hovorkyňa MŽP SR

Ministerstvo rieši nízku hladinu vody na Domaši

Správy / Ostatné / Ministerstvo rieši nízku hladinu vody na Domaši

Aké sú môžnosti reklamy?

V súčasnosti kritickú situáciu na Vodnom diele Veľká Domaša ministerstvo rieši. Potrebné opatrenia na stabilizovanie situácie už dlhodobejšie vykonáva rezortná organizácia ministerstva životného prostredia – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a Krajský úrad životného prostredia v Prešove. Jedno z prvých riešení bolo zníženie odtoku vody z priehrady z pôvodných 4,9 m3/s (kubíka za sekundu) na 2,5. V prípade, ak sa do 20. januára situácia nezlepší a suché počasie bude pokračovať, vodohospodári navrhnú ďalšie riešenia. Od plnohodnotnej funkčnosti priehrady je navyše závislých niekoľko miestnych podnikov. Tie totiž potrebujú k svojej výrobe prítok z rieky Ondava. Ak by sa voda vo vodnej nádrži vyčerpala a pretekala ňou len rieka Ondava, pre fabriky by nastali existenčné problémy. „Ide o mimoriadnu situáciu, keďže takýto suchý rok zatiaľ v zhruba 50-ročnej histórii VD Veľká Domaša ešte nebol. Slovenský vodohospodársky podnik a Krajský úrad životného prostredia v Prešove hľadajú riešenia prakticky za pochodu,“ povedal minister József Nagy. Od začiatku meraní zrážok na našom území (ktoré sa vykonávajú od roku 1881), bol totiž v jeseni 2011 na celom území Slovenska druhý najnižší úhrn zrážok (po jeseni v roku 1959).

Znížením prietoku vypúšťaného do rieky Ondava na 2,5 metra kubického vodohospodári spomalili znižovanie hladiny vo vodnej nádrži a oddialili tak dosiahnutie jej minimálnej prevádzkovej hladiny do leta. V tejto chvíli nie je jasné ako by sa správala rieka Ondava pod priehradou v prípade, ak by hladina rieky pod priehradou bola dlhodobo nízka.

Vodné dielo Veľká Domaša sa začalo stavať v roku 1962 a dokončené bolo o päť rokov neskôr. Postavené je na rieke Ondava a situované v horskom prostredí Ondavskej vrchoviny. Účelom priehrady bola akumulácia vody pri vyšších prietokoch a okrem nich aj na priemyselné využitie, riedenie odpadových vôd z miestnych podnikov, energetické využitie, ale aj zavlažovanie 17-tisíc ha oblastí pod vodným dielom a v neposlednom rade chov rýb, rekreácia i šport.

Beatrice Hudáková, hovorkyňa MŽP SR

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok