Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mestský dom kultúry ako kultúrne centrum Euroregiónu Karpaty

Kultúra / Mestský dom kultúry / Mestský dom kultúry ako kultúrne centrum Euroregiónu Karpaty

Mestský dom kultúry ako kultúrne centrum Euroregiónu Karpaty
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou nastavil vďaka projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva – tradícia, súčasnosť, budúcnosť“ podporeného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 nový potenciál pre ďalší rozvoj kultúry. Pod túto skutočnosť sa podpísala nielen rekonštrukcia budovy MsDK, ale tiež zakúpenie pódiového prestrešenia, zvukovej a svetelnej techniky.

Výsledkom produktívnej spolupráce MsDK vo Vranove s partnerom Domom kultúry mládeže v Rzeszowe je séria spoločných aktivít, ktorých hlboko zapustené piliere sú zárukou, že ich počet sa v budúcnosti ešte rozrastie. „V roku 2010 a 2011 sme pripravili každý rok po jedenásť akcií, no v roku 2012 ich plánujeme až pätnásť. Novinkou bude filmový festival, pribudnú koncerty na ploche pred našim domom kultúry a so spoločným programom Nad Topľou i Wislokiem vystúpime v Poľskom dome v Bruseli. V každom prípade môžem povedať, že na svoje si prídu všetci - hudobníci, speváci maliari, umeleckí remeselníci, moderní tanečníci, či priaznivci folklóru, jednoducho dvere ma otvorené každý, kto nás osloví so zaujímavou myšlienkou,“ zdôraznil riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky.

Keďže čerpanie finančných prostriedkov pre programovacie obdobie 2007 – 2013 sa tento rok končí, kompetentní sa ešte v decembri stretli na pôde Euroregiónu Karpaty v Rzeszowe, kde definovali priority pre roky 2014 – 2020. V priebehu ďalšej šesťročnej periódy bude poberateľom prostriedkov z Európskej únie práve Euroregión Karpaty, ktorý ich bude na základe podaných žiadostí prerozdeľovať oprávneným žiadateľom. Patriť medzi nich nebudú iba partneri z Poľska a Slovenska, ale aj Ukrajiny, Maďarska a Rumunska. „Všetky plánované akcie budú slúžiť ako základ pre budúce kultúrno-spoločenského dianie na území, ktoré ponúka priestor pre realizáciu partnerom z piatich krajín. Teší ma, že Mestský dom kultúry vo Vranove bude v tomto projekte zohrávať významnú úlohu, lebo v rámci Slovenska budeme centrom kultúry, s čím sa stotožnil aj viceprezident Euroregiónu Karpaty David Lasek. Vďaka tejto skutočnosti sa dostávame do pozície, kedy budeme môcť zásadným spôsobom participovať priamo na pláne kultúrnych akcií v celom regióne Karpát,“ konštatoval A. Kobielsky.

Pri zapojení partnerov z piatich štátov sa otvára priestor pre migráciu širokej škály kultúrnych hodnôt a tradícií. Vranov a Rzeszow ukázali, že tento typ spolupráce je v prípade kreatívneho prístupu a ochoty participovať na spoločných myšlienkach veľmi progresívny. Na týchto základoch chcú zainteresovaní postaviť rozvoj kultúry a umenia aj v rokoch 2014 – 2020 s ich trvalou udržateľnosťou za horizont nového programovacieho obdobia. „Viem si predstaviť, že získaním ďalších finančných prostriedkov by sme rozšírili naše mobilné pódium zakúpené ešte pred realizáciou projektu, ktoré by už plne vyhovovalo pre folklór a moderný tanec. Rovnako by sme privítali vozidlo na prepravu techniky a radi by sme doplnili svetelný park o laserové svetlá. Toto všetko je však iba pridanou hodnotou, ktorá na naše plány mať vplyv nebude. Za najpodstatnejšie považujem naše výborné vzájomné vzťahy s partnermi v Rzeszowe. Tento projekt nás totiž spojil natoľko, že cestu k spoločným aktivitám sme pripravení hľadať a nájsť za každých okolností,“ dodal A. Kobielsky.

Mestský dom kultúry ako kultúrne centrum Euroregiónu Karpaty

Kultúra / Mestský dom kultúry / Mestský dom kultúry ako kultúrne centrum Euroregiónu Karpaty

Mestský dom kultúry ako kultúrne centrum Euroregiónu Karpaty
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou nastavil vďaka projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva – tradícia, súčasnosť, budúcnosť“ podporeného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 nový potenciál pre ďalší rozvoj kultúry. Pod túto skutočnosť sa podpísala nielen rekonštrukcia budovy MsDK, ale tiež zakúpenie pódiového prestrešenia, zvukovej a svetelnej techniky.

Výsledkom produktívnej spolupráce MsDK vo Vranove s partnerom Domom kultúry mládeže v Rzeszowe je séria spoločných aktivít, ktorých hlboko zapustené piliere sú zárukou, že ich počet sa v budúcnosti ešte rozrastie. „V roku 2010 a 2011 sme pripravili každý rok po jedenásť akcií, no v roku 2012 ich plánujeme až pätnásť. Novinkou bude filmový festival, pribudnú koncerty na ploche pred našim domom kultúry a so spoločným programom Nad Topľou i Wislokiem vystúpime v Poľskom dome v Bruseli. V každom prípade môžem povedať, že na svoje si prídu všetci - hudobníci, speváci maliari, umeleckí remeselníci, moderní tanečníci, či priaznivci folklóru, jednoducho dvere ma otvorené každý, kto nás osloví so zaujímavou myšlienkou,“ zdôraznil riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky.

Keďže čerpanie finančných prostriedkov pre programovacie obdobie 2007 – 2013 sa tento rok končí, kompetentní sa ešte v decembri stretli na pôde Euroregiónu Karpaty v Rzeszowe, kde definovali priority pre roky 2014 – 2020. V priebehu ďalšej šesťročnej periódy bude poberateľom prostriedkov z Európskej únie práve Euroregión Karpaty, ktorý ich bude na základe podaných žiadostí prerozdeľovať oprávneným žiadateľom. Patriť medzi nich nebudú iba partneri z Poľska a Slovenska, ale aj Ukrajiny, Maďarska a Rumunska. „Všetky plánované akcie budú slúžiť ako základ pre budúce kultúrno-spoločenského dianie na území, ktoré ponúka priestor pre realizáciu partnerom z piatich krajín. Teší ma, že Mestský dom kultúry vo Vranove bude v tomto projekte zohrávať významnú úlohu, lebo v rámci Slovenska budeme centrom kultúry, s čím sa stotožnil aj viceprezident Euroregiónu Karpaty David Lasek. Vďaka tejto skutočnosti sa dostávame do pozície, kedy budeme môcť zásadným spôsobom participovať priamo na pláne kultúrnych akcií v celom regióne Karpát,“ konštatoval A. Kobielsky.

Pri zapojení partnerov z piatich štátov sa otvára priestor pre migráciu širokej škály kultúrnych hodnôt a tradícií. Vranov a Rzeszow ukázali, že tento typ spolupráce je v prípade kreatívneho prístupu a ochoty participovať na spoločných myšlienkach veľmi progresívny. Na týchto základoch chcú zainteresovaní postaviť rozvoj kultúry a umenia aj v rokoch 2014 – 2020 s ich trvalou udržateľnosťou za horizont nového programovacieho obdobia. „Viem si predstaviť, že získaním ďalších finančných prostriedkov by sme rozšírili naše mobilné pódium zakúpené ešte pred realizáciou projektu, ktoré by už plne vyhovovalo pre folklór a moderný tanec. Rovnako by sme privítali vozidlo na prepravu techniky a radi by sme doplnili svetelný park o laserové svetlá. Toto všetko je však iba pridanou hodnotou, ktorá na naše plány mať vplyv nebude. Za najpodstatnejšie považujem naše výborné vzájomné vzťahy s partnermi v Rzeszowe. Tento projekt nás totiž spojil natoľko, že cestu k spoločným aktivitám sme pripravení hľadať a nájsť za každých okolností,“ dodal A. Kobielsky.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok