Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

MsDK má nové nadčasové logo

Kultúra / Mestský dom kultúry / MsDK má nové nadčasové logo

Aké sú môžnosti reklamy?

Modernizácia Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou sa premietne aj do spracovania novej vizualizácie, ktorá bude vychádzať z logotypu navrhnutého absolventkou Technickej univerzity v Košiciach Bc. Máriou Bradovkovou.

S myšlienkou zmeny loga vytvoreného v roku 1996 sa riaditeľ MsDK Alfonz Kobielsky pohrával od svojho príchodu do domu kultúry v roku 2005 s tým, že jeho ambíciou bolo pripraviť moderný vizuál s nadčasovou ideou. Keď ho v roku 2010 oslovila M. Bradovková s ponukou, že by v rámci bakalárskej práce chcela spracovať nový vizuál MsDK, A. Kobielsky jej poskytol súčinnosť a nechal voľnú ruku. Výsledný produkt ho nadchol a po jeho prezentácii vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva začne s postupným uvádzaním nového loga do života. „Na novom logu ma zaujala jeho jednoduchosť a zrozumiteľnosť. Pri prvom pohľade je jasné, že ide o dom a zároveň o organizáciu, ktorá kladie dôraz na tradície, čo vyjadruje krížiková výšivka. V logu je deväť krížikov a každý z nich inou farbou reprezentuje jednu z našich činností. Nadčasovosť tejto myšlienky je v tom, že postupne ako budeme rozširovať naše aktivity, môžeme ostatné krížiky dofarbovať,“ vysvetľoval A. Kobielsky.    

MsDK má nové nadčasové logo

Kultúra / Mestský dom kultúry / MsDK má nové nadčasové logo

Aké sú môžnosti reklamy?

Modernizácia Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou sa premietne aj do spracovania novej vizualizácie, ktorá bude vychádzať z logotypu navrhnutého absolventkou Technickej univerzity v Košiciach Bc. Máriou Bradovkovou.

S myšlienkou zmeny loga vytvoreného v roku 1996 sa riaditeľ MsDK Alfonz Kobielsky pohrával od svojho príchodu do domu kultúry v roku 2005 s tým, že jeho ambíciou bolo pripraviť moderný vizuál s nadčasovou ideou. Keď ho v roku 2010 oslovila M. Bradovková s ponukou, že by v rámci bakalárskej práce chcela spracovať nový vizuál MsDK, A. Kobielsky jej poskytol súčinnosť a nechal voľnú ruku. Výsledný produkt ho nadchol a po jeho prezentácii vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva začne s postupným uvádzaním nového loga do života. „Na novom logu ma zaujala jeho jednoduchosť a zrozumiteľnosť. Pri prvom pohľade je jasné, že ide o dom a zároveň o organizáciu, ktorá kladie dôraz na tradície, čo vyjadruje krížiková výšivka. V logu je deväť krížikov a každý z nich inou farbou reprezentuje jednu z našich činností. Nadčasovosť tejto myšlienky je v tom, že postupne ako budeme rozširovať naše aktivity, môžeme ostatné krížiky dofarbovať,“ vysvetľoval A. Kobielsky.    

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok