Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ľuboš Tuľak hovorí o starostlivosti o zver v zime

Správy / Rozhovory / Ľuboš Tuľak hovorí o starostlivosti o zver v zime

Ľuboš Tuľak hovorí o starostlivosti o zver v zime
Aké sú môžnosti reklamy?

Obdobie zimných mesiacov spája zver žijúcu voľne v prírode a poľovníkov o čosi pevnejším putom, ako je tomu po inú časť roka. Pri hlbšom pochopení ich vzájomného vzťahu je dôležité uvedomiť si, že poľovné hospodárenie so sebou nesie v prvom rade súbor činností vykonávaných užívateľom poľovníckeho revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu a starostlivosti o zver a životné prostredie. Ich výsledkom by malo byť zabezpečenie normovaných kmeňových stavov v požadovanej kvalite a štruktúre populácie pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode.

Starostlivosť o zver sa vykonáva na základe vypracovaného plánu starostlivosti o zver na jednu poľovnícku sezónu termínovo ohraničenú od 1. marca do 28., resp. 29. februára, ktorý schvaľuje Lesný úrad vychádzajúc z normovaných kmeňových stavov zveri podľa bonitácie pre jednotlivé poľovné revíry. Samostatnou kapitolou je plán starostlivosti o zver v období núdze datovaný od 1. novembra a trvajúci 120 dní. „Pod obdobím núdze rozumieme podmienky, kedy začína mať zver nedostatok potravy, preto je nutné, aby sme ju začali prikrmovať a zásobovať živinami. Na druhej strane si treba uvedomiť, že zver má geneticky naprogramované svoje biologické cykly bez toho, aby riešila, či zima bude studená, alebo mierna. Od jesene si vytvára dostatočné zásoby, čo znamená, že základným princípom starostlivosti v zime nie je kŕmenie, ale prikrmovanie,“ vysvetľoval predseda Obvodnej poľovníckej komory vo Vranove nad Topľou Ľuboš Tuľak.

Hoci počasie sa dá v posledných týždňoch iba ťažko nazvať typicky zimné, Ľ. Tuľak upozorňuje na úskalia vyšších teplôt hneď z viacerých dôvodov. „Pravdou je, že ak nie je nevhodné počasie, výdaj energie je nižší a tiež sa zvyšuje šanca na únik pred predátormi. O nevhodnom počasí však hovoríme aj v týchto dňoch, kedy je blato, ktoré výrazne sťažuje pohyb, pretože zver je v tomto ročnom období osrstením a operením pripravená na sneh. Niektoré druhy, ako napr. jazvec, hybernujú a takéto počasie im môže pomýliť a prehádzať celý cyklus,“ konštatoval Ľ. Tuľak.

Prikrmovanie zveri v prírode sa riadi presnými pravidlami, na základe čoho musia užívatelia poľovných revírov dbať na vyváženosť obsahu potravy, v ktorej by nemalo dominovať krmivo s vysokou energetickou hodnotou. „Organizmus zveri je uspôsobený prijímať v zime potravu s nižšími energetickými hodnotami, ako je napríklad seno, alebo kôra stromov, ktoré konzumujú kvôli tomu, aby mali pocit zasýtenia. Súvisí to s tým, že v zime znižujú svoju aktivitu a celkovo vydávajú menej energie. Neregulovaný príjem vysoko energetického krmiva ako kukurica, či pšenica by im mohol paradoxne viac uškodiť, ako pomôcť,“ dodal Ľ. Tuľak.

V prípade jelenej zveri sa kladie dôraz na objemové (seno, sušené výhonky letnín), dužinaté (repa) a jadrové (ovos) krmivo. Srnčia zver je vzhľadom na stavbu tela, spôsob trávenia ako aj klimatické podmienky v našom okrese, menej závislá od pomoci človeka, preto si väčšinou vystačí aj s prikrmovaním objemovou potravou. Pre vysokú zver vo všeobecnosti platí, že siláž by mala byť iba doplnkovým obohatením potravy. Zajace, ktoré v okrese Vranov nevykazujú vysokú populačnú hustotu, sa prikrmujú dužinatým a jadrovým krmivom. Pernatá zver zase uvíta vo svojich krmelcoch jadrové krmivo. Zároveň sa má dohliadať na dostatočný príjem minerálnych látok, hlavne soli a medicinálnych lizov. „Zver sa v prvom rade orientuje na voľne dostupnú potravu, medzi ktorú patria semená lesných drevín, korienky, seno, suchá tráva, malinčie, alebo kôra stromov, ktorú ohrýzajú najmä srny a zajace. Napr. diviaky sú vzhľadom na svoju vysokú inteligenciu veľmi opatrné a ku kŕmnym zariadeniam chodia nepravidelne. Navyše teraz bol semenný rok duba a keďže pôda nie je zamrznutá, dokážu si potravu bez problémov zaobstarať v dostatočnom množstve v lese,“ uviedol predseda OPK vo Vranove.

Užívateľ poľovného revíru by mal minimálne raz do týždňa skontrolovať krmoviská, podľa stôp a skonzumovaného krmiva overiť množstvo a druh zveri a podľa toho doplniť objem krmiva v kŕmnych zariadeniach. „Dôležité je odsledovať každú odchýlku súvisiacu so stavom zveri, jej kondíciou, či správaním. Ak sa zver častejšie objavuje v blízkosti ľudských obydlí, je to signál, že ju treba prikrmovať vo väčšom množstve,“ upozornil Ľ. Tuľak.

Pri všetkých druhoch prikrmovania je okrem zloženia potravy mimoriadne dôležité i dodržiavanie hygieny, aby nedochádzalo k znehodnoteniu krmiva, či prenosu chorôb medzi zverou. Napr. v prípade drobnej zveri (zajace, jarabice) sa vyrábajú malé prístrešky – zásypce, ktoré sú navrhnuté spôsobom, aby sa pod nich väčšie druhy nedostali. Ľ. Tuľak však dodáva, že zver sa neprikrmuje iba za účelom doplnenia jej potravového reťazca, ale sekundárnym významom je aj jej odlákanie od ľudských obydlí, poľnohospodárskych a lesných kultúr. „Zver má v zime tendenciu združovať sa do čried, a je rozdiel, či škody napácha jeden kus, alebo skupina jeleňov, pričom v stáde môže byť aj tristo jedincov. Aby sme tomu zabránili, pripravujeme zdržné a účelové funkčné plochy, kde sa vysádzajú topole, osiky, alebo vŕby, ktorých kôra patrí medzi najobľúbenejšie, či vytvárame umelé políčka, aby sme zver držali čo najďalej od kontaktu s človekom,“ opísal metódy Ľ. Tuľak.

Osobitnými príbehmi sú situácie, kedy dochádza ku kolíziám zveri s vodičmi motorových vozidiel. V tomto prípade platí, že zviera sa auta nebojí, lebo ho nemá zakódované ako nebezpečenstvo. „Zver potrebuje biologický pach, aby zbystrilo pozornosť a malo strach. Varovaním pre nich nie sú ani svetlá, nanajvýš pôsobia na nich motorové vozidlá netypicky, čo sa podpisuje iba pod ich netypické reakcie. Zvieratá prednosť autám nedávajú, iba sa rozhodujú, či skočia pred, alebo vedľa nich. Teda aj z toho dôvodu je našou snahou, aby sa zver nepohybovala v okolí ľudských obydlí a stavieb, a zdržiavala sa v prirodzenom prostredí,“ poznamenal na záver Ľ. Tuľak.

Ľuboš Tuľak hovorí o starostlivosti o zver v zime

Správy / Rozhovory / Ľuboš Tuľak hovorí o starostlivosti o zver v zime

Ľuboš Tuľak hovorí o starostlivosti o zver v zime
Aké sú môžnosti reklamy?

Obdobie zimných mesiacov spája zver žijúcu voľne v prírode a poľovníkov o čosi pevnejším putom, ako je tomu po inú časť roka. Pri hlbšom pochopení ich vzájomného vzťahu je dôležité uvedomiť si, že poľovné hospodárenie so sebou nesie v prvom rade súbor činností vykonávaných užívateľom poľovníckeho revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu a starostlivosti o zver a životné prostredie. Ich výsledkom by malo byť zabezpečenie normovaných kmeňových stavov v požadovanej kvalite a štruktúre populácie pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode.

Starostlivosť o zver sa vykonáva na základe vypracovaného plánu starostlivosti o zver na jednu poľovnícku sezónu termínovo ohraničenú od 1. marca do 28., resp. 29. februára, ktorý schvaľuje Lesný úrad vychádzajúc z normovaných kmeňových stavov zveri podľa bonitácie pre jednotlivé poľovné revíry. Samostatnou kapitolou je plán starostlivosti o zver v období núdze datovaný od 1. novembra a trvajúci 120 dní. „Pod obdobím núdze rozumieme podmienky, kedy začína mať zver nedostatok potravy, preto je nutné, aby sme ju začali prikrmovať a zásobovať živinami. Na druhej strane si treba uvedomiť, že zver má geneticky naprogramované svoje biologické cykly bez toho, aby riešila, či zima bude studená, alebo mierna. Od jesene si vytvára dostatočné zásoby, čo znamená, že základným princípom starostlivosti v zime nie je kŕmenie, ale prikrmovanie,“ vysvetľoval predseda Obvodnej poľovníckej komory vo Vranove nad Topľou Ľuboš Tuľak.

Hoci počasie sa dá v posledných týždňoch iba ťažko nazvať typicky zimné, Ľ. Tuľak upozorňuje na úskalia vyšších teplôt hneď z viacerých dôvodov. „Pravdou je, že ak nie je nevhodné počasie, výdaj energie je nižší a tiež sa zvyšuje šanca na únik pred predátormi. O nevhodnom počasí však hovoríme aj v týchto dňoch, kedy je blato, ktoré výrazne sťažuje pohyb, pretože zver je v tomto ročnom období osrstením a operením pripravená na sneh. Niektoré druhy, ako napr. jazvec, hybernujú a takéto počasie im môže pomýliť a prehádzať celý cyklus,“ konštatoval Ľ. Tuľak.

Prikrmovanie zveri v prírode sa riadi presnými pravidlami, na základe čoho musia užívatelia poľovných revírov dbať na vyváženosť obsahu potravy, v ktorej by nemalo dominovať krmivo s vysokou energetickou hodnotou. „Organizmus zveri je uspôsobený prijímať v zime potravu s nižšími energetickými hodnotami, ako je napríklad seno, alebo kôra stromov, ktoré konzumujú kvôli tomu, aby mali pocit zasýtenia. Súvisí to s tým, že v zime znižujú svoju aktivitu a celkovo vydávajú menej energie. Neregulovaný príjem vysoko energetického krmiva ako kukurica, či pšenica by im mohol paradoxne viac uškodiť, ako pomôcť,“ dodal Ľ. Tuľak.

V prípade jelenej zveri sa kladie dôraz na objemové (seno, sušené výhonky letnín), dužinaté (repa) a jadrové (ovos) krmivo. Srnčia zver je vzhľadom na stavbu tela, spôsob trávenia ako aj klimatické podmienky v našom okrese, menej závislá od pomoci človeka, preto si väčšinou vystačí aj s prikrmovaním objemovou potravou. Pre vysokú zver vo všeobecnosti platí, že siláž by mala byť iba doplnkovým obohatením potravy. Zajace, ktoré v okrese Vranov nevykazujú vysokú populačnú hustotu, sa prikrmujú dužinatým a jadrovým krmivom. Pernatá zver zase uvíta vo svojich krmelcoch jadrové krmivo. Zároveň sa má dohliadať na dostatočný príjem minerálnych látok, hlavne soli a medicinálnych lizov. „Zver sa v prvom rade orientuje na voľne dostupnú potravu, medzi ktorú patria semená lesných drevín, korienky, seno, suchá tráva, malinčie, alebo kôra stromov, ktorú ohrýzajú najmä srny a zajace. Napr. diviaky sú vzhľadom na svoju vysokú inteligenciu veľmi opatrné a ku kŕmnym zariadeniam chodia nepravidelne. Navyše teraz bol semenný rok duba a keďže pôda nie je zamrznutá, dokážu si potravu bez problémov zaobstarať v dostatočnom množstve v lese,“ uviedol predseda OPK vo Vranove.

Užívateľ poľovného revíru by mal minimálne raz do týždňa skontrolovať krmoviská, podľa stôp a skonzumovaného krmiva overiť množstvo a druh zveri a podľa toho doplniť objem krmiva v kŕmnych zariadeniach. „Dôležité je odsledovať každú odchýlku súvisiacu so stavom zveri, jej kondíciou, či správaním. Ak sa zver častejšie objavuje v blízkosti ľudských obydlí, je to signál, že ju treba prikrmovať vo väčšom množstve,“ upozornil Ľ. Tuľak.

Pri všetkých druhoch prikrmovania je okrem zloženia potravy mimoriadne dôležité i dodržiavanie hygieny, aby nedochádzalo k znehodnoteniu krmiva, či prenosu chorôb medzi zverou. Napr. v prípade drobnej zveri (zajace, jarabice) sa vyrábajú malé prístrešky – zásypce, ktoré sú navrhnuté spôsobom, aby sa pod nich väčšie druhy nedostali. Ľ. Tuľak však dodáva, že zver sa neprikrmuje iba za účelom doplnenia jej potravového reťazca, ale sekundárnym významom je aj jej odlákanie od ľudských obydlí, poľnohospodárskych a lesných kultúr. „Zver má v zime tendenciu združovať sa do čried, a je rozdiel, či škody napácha jeden kus, alebo skupina jeleňov, pričom v stáde môže byť aj tristo jedincov. Aby sme tomu zabránili, pripravujeme zdržné a účelové funkčné plochy, kde sa vysádzajú topole, osiky, alebo vŕby, ktorých kôra patrí medzi najobľúbenejšie, či vytvárame umelé políčka, aby sme zver držali čo najďalej od kontaktu s človekom,“ opísal metódy Ľ. Tuľak.

Osobitnými príbehmi sú situácie, kedy dochádza ku kolíziám zveri s vodičmi motorových vozidiel. V tomto prípade platí, že zviera sa auta nebojí, lebo ho nemá zakódované ako nebezpečenstvo. „Zver potrebuje biologický pach, aby zbystrilo pozornosť a malo strach. Varovaním pre nich nie sú ani svetlá, nanajvýš pôsobia na nich motorové vozidlá netypicky, čo sa podpisuje iba pod ich netypické reakcie. Zvieratá prednosť autám nedávajú, iba sa rozhodujú, či skočia pred, alebo vedľa nich. Teda aj z toho dôvodu je našou snahou, aby sa zver nepohybovala v okolí ľudských obydlí a stavieb, a zdržiavala sa v prirodzenom prostredí,“ poznamenal na záver Ľ. Tuľak.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok