Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Charitný dom pre mládež pôsobí od roku 1996

Správy / Ostatné / Charitný dom pre mládež pôsobí od roku 1996

Aké sú môžnosti reklamy?

Charitný dom pre mládež na Sídlisku Lúčna vo Vranove n/T pôsobí v oblasti sociálnej práce už takmer 15 rokov. Počas svojej existencie prešiel mnohými organizačnými zmenami, až dosiahol svoju dnešnú podobu. V súčasnosti je kombinovaným účelovým zariadením Arcidiecéznej charity Košice, ktoré poskytuje svoje služby ako Útulok a Zariadenie podporovaného bývania. Kapacita zariadenia je 20 klientov, 14 v Útulku a 6 v Zariadení podporovaného bývania. Je to zariadenie s celoročným pobytom a ma celoslovenskú pôsobnosť. „Na fungovanie nám prispieva aj Prešovský samosprávny kraj, ktorý s nami každoročne uzatvára zmluvu o tom, na koľkých klientov nám ročne prispeje,“ ozrejmila vedúca zariadenia Beáta Bronišová s tým, že klientmi Charitného domu pre mládež sú v prevažnej miere odchovanci detských domovov, absolventi odborných učilíšť internátnych s ukončenou ochrannou alebo ústavnou výchovou, chlapci, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách, teda pochádzajú z disfunkčných rodín. Charitatívny dom pre mládež poskytuje svoje služby výlučne chlapcom vo veku 18 až 28 rokov. „Do podporovaného bývania sa zaraďujú tí príjemcovia sociálnych služieb, ktorí majú nejaký zdravotný alebo mentálny hendikep. Zaraďujú sa tam na základe vlastnej žiadosti na Prešovskom samosprávnom kraji, kde posúdia jeho odkázanosť, ktorá je rozdelená do niekoľkých stupňov. Teda rozdiel medzi útulkom a podporovaným bývaním je v tom, že v podporovanom bývaní má klient dohľad. Podľa stupňa odkázanosti sa mu pomáha v jednotlivých úkonoch. To znamená, či pri udržiavaním hygieny, pri hospodárení s financiami, ošatení, doprovode k lekárovi, doprovode na kultúrne podujatia. Aj napriek tomu, že podľa zákona sme tu rozdelení na Útulok a Zariadenie podporovaného bývania, musím povedať, že my sa ku všetkým chlapcom správame rovnako,“ upresnila B. Bronišová. V klasickom útulku sa poskytuje nocľah a ubytovanie na dobu určitú. „Klient príde, vyspí sa a opäť odíde. Nikto sa o neho nezaujíma, či má čo jesť, či si má čo obliecť. My tým, že sme kombinované zariadenie nemôžeme len tak jednoducho oddeliť to, že budeme pomáhať len určitej skupinke chlapcov,“ povedala vedúca zariadenia. Tým, že Charitatívny dom pre mládež má celoslovenskú pôsobnosť, vyhľadávajú ho klienti z celého Slovenska. „Patríme však pod Prešovský samosprávny kraj, môžeme prijať len klientov z tohto kraja, takže takýchto chlapcov musím umiestniť do útulku aj keby mohli byť v podporovanom bývaní. Tak to skomplikovali tými krajmi a ich pôsobnosťami, že zariadenia sa zbavujú klientov, ktorý nepatria pod daný kraj, čo je dosť zlé,“ ozrejmila dôrazne s tým, že legislatíva je naozaj veľmi zle postavená.

Klienti majú v Charitnom dome presne stanovený program, ktorý musia pravidelne dodržiavať. Každý z chlapcov má zadelené konkrétne úlohy na každý deň. Majú služby na chodbe, v kuchyni, či v spoločenskej miestnosti. „Za neplnenie si svojich povinností uplatňujeme samozrejme sankcie, či už v podobe písomného napomenutia alebo zákazu, ktorý zväčša platí pre všetkých. Ak by nemali stanovený program, možno by sa to zvrtlo do nejakého hotela. Oni to tu nemajú mať ako výletnú loď, ale ako záchranný čln. Pre nich to musí byť aj nejaké nepohodlie, aby ich to trochu motivovalo,“ vysvetlila podmienky ubytovania B. Bronišová. Chlapci majú momentálne medzi sebou akéhosi neformálneho vodcu, ktorý je pre nich vzorom. „Spravil si totiž maturitu a aj vodičský preukaz. Medzi nimi tu totiž funguje taká skupinová dynamika. Chlapci sa navzájom motivujú, pretekajú sa kto bude úspešnejší, kto sa skôr zamestná alebo kto predá viac časopisov Nota Bene. My sa ich snažíme tiež podporiť v stanovení si nejakých reálnych cieľov, ktoré ich budú motivovať k nejakej väčšej aktivite. Snažíme sa ich aj morálne podporiť. Ak si nájdu prácu, každý deň sa ich pýtam aký mali deň, čo robili, aká bola výplata, kalkulujeme s nimi, aby im peniaze vyšli na cestovné a iné potrebné veci. V tomto im ozaj nahrádzame ich rodičov, pretože sa nemajú na koho obrátiť,“ dodala vedúca Charitatívneho domu pre mládež. Nie každý z klientov však má rovnaký prístup a snahu zmeniť svoju situáciu. Nie vždy je to v ich schopnostiach, keďže Charitatívny dom pre mládež poskytuje svoje služby aj mentálne a zdravotne postihnutým. „Chlapcov by sme mohli rozdeliť do troch skupín: Prví sú takí, čo sa niekam posunú v priebehu nejakých piatich rokov, bez ohľadu na to, či budú u nás alebo budú niekde inde. Jednoducho si uvedomia, že už nie sú v detskom domove, že mi už nikto zadarmo nič nedá. Preto sa musím posnažiť, musím sa zamestnať, vyskúšam jedno druhé zamestnanie, ale uchytia sa. Potom je druhá skupinka, ktorým je to viac-menej ľahostajné. Sú naučení z detského domova, že nemusím nič robiť, štát sa o mňa postará. No a tretia skupina sú chlapci, ktorí nedokážu samostatne fungovať, keďže sú mentálne alebo zdravotne postihnutí,“ priblížila B. Bronišová.

Charitatívny dom pre mládež poskytuje nielen prístrešie, ale formou sociálnej práce sa usiluje budovať hodnotový systém klientov, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti a vytvárať predpoklady pre efektívne začlenenie sa do spoločnosti. Klientom sa venuje pozornosť aj cez rôzne záujmové činnosti a terapie akými sú Ergo terapia (práca na pozemku v areáli Charitatívneho domu, či práca v kuchyni) alebo Arteterapia (výroba rôznych umeleckých predmetov).

Charitný dom pre mládež pôsobí od roku 1996

Správy / Ostatné / Charitný dom pre mládež pôsobí od roku 1996

Aké sú môžnosti reklamy?

Charitný dom pre mládež na Sídlisku Lúčna vo Vranove n/T pôsobí v oblasti sociálnej práce už takmer 15 rokov. Počas svojej existencie prešiel mnohými organizačnými zmenami, až dosiahol svoju dnešnú podobu. V súčasnosti je kombinovaným účelovým zariadením Arcidiecéznej charity Košice, ktoré poskytuje svoje služby ako Útulok a Zariadenie podporovaného bývania. Kapacita zariadenia je 20 klientov, 14 v Útulku a 6 v Zariadení podporovaného bývania. Je to zariadenie s celoročným pobytom a ma celoslovenskú pôsobnosť. „Na fungovanie nám prispieva aj Prešovský samosprávny kraj, ktorý s nami každoročne uzatvára zmluvu o tom, na koľkých klientov nám ročne prispeje,“ ozrejmila vedúca zariadenia Beáta Bronišová s tým, že klientmi Charitného domu pre mládež sú v prevažnej miere odchovanci detských domovov, absolventi odborných učilíšť internátnych s ukončenou ochrannou alebo ústavnou výchovou, chlapci, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách, teda pochádzajú z disfunkčných rodín. Charitatívny dom pre mládež poskytuje svoje služby výlučne chlapcom vo veku 18 až 28 rokov. „Do podporovaného bývania sa zaraďujú tí príjemcovia sociálnych služieb, ktorí majú nejaký zdravotný alebo mentálny hendikep. Zaraďujú sa tam na základe vlastnej žiadosti na Prešovskom samosprávnom kraji, kde posúdia jeho odkázanosť, ktorá je rozdelená do niekoľkých stupňov. Teda rozdiel medzi útulkom a podporovaným bývaním je v tom, že v podporovanom bývaní má klient dohľad. Podľa stupňa odkázanosti sa mu pomáha v jednotlivých úkonoch. To znamená, či pri udržiavaním hygieny, pri hospodárení s financiami, ošatení, doprovode k lekárovi, doprovode na kultúrne podujatia. Aj napriek tomu, že podľa zákona sme tu rozdelení na Útulok a Zariadenie podporovaného bývania, musím povedať, že my sa ku všetkým chlapcom správame rovnako,“ upresnila B. Bronišová. V klasickom útulku sa poskytuje nocľah a ubytovanie na dobu určitú. „Klient príde, vyspí sa a opäť odíde. Nikto sa o neho nezaujíma, či má čo jesť, či si má čo obliecť. My tým, že sme kombinované zariadenie nemôžeme len tak jednoducho oddeliť to, že budeme pomáhať len určitej skupinke chlapcov,“ povedala vedúca zariadenia. Tým, že Charitatívny dom pre mládež má celoslovenskú pôsobnosť, vyhľadávajú ho klienti z celého Slovenska. „Patríme však pod Prešovský samosprávny kraj, môžeme prijať len klientov z tohto kraja, takže takýchto chlapcov musím umiestniť do útulku aj keby mohli byť v podporovanom bývaní. Tak to skomplikovali tými krajmi a ich pôsobnosťami, že zariadenia sa zbavujú klientov, ktorý nepatria pod daný kraj, čo je dosť zlé,“ ozrejmila dôrazne s tým, že legislatíva je naozaj veľmi zle postavená.

Klienti majú v Charitnom dome presne stanovený program, ktorý musia pravidelne dodržiavať. Každý z chlapcov má zadelené konkrétne úlohy na každý deň. Majú služby na chodbe, v kuchyni, či v spoločenskej miestnosti. „Za neplnenie si svojich povinností uplatňujeme samozrejme sankcie, či už v podobe písomného napomenutia alebo zákazu, ktorý zväčša platí pre všetkých. Ak by nemali stanovený program, možno by sa to zvrtlo do nejakého hotela. Oni to tu nemajú mať ako výletnú loď, ale ako záchranný čln. Pre nich to musí byť aj nejaké nepohodlie, aby ich to trochu motivovalo,“ vysvetlila podmienky ubytovania B. Bronišová. Chlapci majú momentálne medzi sebou akéhosi neformálneho vodcu, ktorý je pre nich vzorom. „Spravil si totiž maturitu a aj vodičský preukaz. Medzi nimi tu totiž funguje taká skupinová dynamika. Chlapci sa navzájom motivujú, pretekajú sa kto bude úspešnejší, kto sa skôr zamestná alebo kto predá viac časopisov Nota Bene. My sa ich snažíme tiež podporiť v stanovení si nejakých reálnych cieľov, ktoré ich budú motivovať k nejakej väčšej aktivite. Snažíme sa ich aj morálne podporiť. Ak si nájdu prácu, každý deň sa ich pýtam aký mali deň, čo robili, aká bola výplata, kalkulujeme s nimi, aby im peniaze vyšli na cestovné a iné potrebné veci. V tomto im ozaj nahrádzame ich rodičov, pretože sa nemajú na koho obrátiť,“ dodala vedúca Charitatívneho domu pre mládež. Nie každý z klientov však má rovnaký prístup a snahu zmeniť svoju situáciu. Nie vždy je to v ich schopnostiach, keďže Charitatívny dom pre mládež poskytuje svoje služby aj mentálne a zdravotne postihnutým. „Chlapcov by sme mohli rozdeliť do troch skupín: Prví sú takí, čo sa niekam posunú v priebehu nejakých piatich rokov, bez ohľadu na to, či budú u nás alebo budú niekde inde. Jednoducho si uvedomia, že už nie sú v detskom domove, že mi už nikto zadarmo nič nedá. Preto sa musím posnažiť, musím sa zamestnať, vyskúšam jedno druhé zamestnanie, ale uchytia sa. Potom je druhá skupinka, ktorým je to viac-menej ľahostajné. Sú naučení z detského domova, že nemusím nič robiť, štát sa o mňa postará. No a tretia skupina sú chlapci, ktorí nedokážu samostatne fungovať, keďže sú mentálne alebo zdravotne postihnutí,“ priblížila B. Bronišová.

Charitatívny dom pre mládež poskytuje nielen prístrešie, ale formou sociálnej práce sa usiluje budovať hodnotový systém klientov, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti a vytvárať predpoklady pre efektívne začlenenie sa do spoločnosti. Klientom sa venuje pozornosť aj cez rôzne záujmové činnosti a terapie akými sú Ergo terapia (práca na pozemku v areáli Charitatívneho domu, či práca v kuchyni) alebo Arteterapia (výroba rôznych umeleckých predmetov).

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok