Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Deti v obci Soľ dostali ako darček materskú školu

Správy / Obce / Deti v obci Soľ dostali ako darček materskú školu

 Deti v obci Soľ dostali ako darček materskú školu
Aké sú môžnosti reklamy?

História predškolskej výchovy sa v Soli spája so vznikom Jednotného roľníckeho družstva, ktoré svoju činnosť odštartovalo v roku 1949. V súčasnosti má obec 235 detí vo veku od 0 do 6 rokov a keďže kapacita materskej školy je, i vzhľadom na demografický vývoj, nedostačujúca, zámer zrealizovať rozšírenie existujúcich priestorov sa stal jednou z hlavných investičných priorít posledných dvoch volebných období obecného zastupiteľstva a vedenia obce.

V roku 2008 si nechal obecný úrad vypracovať projektovú dokumentáciu s názvom Obnova a prístavba Materskej školy Soľ. Okrem prístavby pavilónu B sa uvažovalo aj s rekonštrukciou ostatných budov. „S projektom sme sa snažili získať finančné prostriedky z európskych fondov. Naša finančná potreba však prekračovala potrebné parametre stanovené ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja, preto nám našu prvú žiadosť neschválili. Napriek tomu sme sa nenechali odradiť. Pôvodný projekt sme upravili a v roku 2010 sme opäť požiadali o pomoc z Regionálneho operačného programu, avšak už iba na prístavbu pavilónu B,“ opísal históriu starosta obce Soľ Jozef Berta.

V tomto prípade už Obec Soľ uspela a v júni 2010 podpísala zmluvu s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o nenávratný finančný príspevok na stavbu Obnova a prístavba MŠ Soľ - prístavba učebnicového pavilónu B. Celkové výdavky projektu, vrátane projektovej dokumentácie, predstavovali 343 780 €, kde spolufinancovanie obce činilo 58 550 €. Doplníme, že vo výške 20 000 € obec zároveň zafinancovala aj rekonštrukciu spojovacej chodby, vrátane všetkých inžinierskych sietí. Vo výberovom konaní na dodávateľa stavby zvíťazila firma Grund Vranov, s. r. o., ktorá sa zaviazala, že práce zrealizuje v priebehu siedmich mesiacov. „Stavenisko sme odovzdali koncom marca 2011 a do konca októbra bola stavba naozaj dokončená. V minulých týždňoch sme ešte priestory dovybavili zariadením a nakoniec to vyšlo tak, že zrekonštruovanú materskú školu odovzdávame ako darček práve v tomto predvianočnom čase,“ dodal so spokojným tónom v hlase J. Berta, ktorý pri príležitosti slávnostného otvorenia nových priestorov odovzdal majiteľovi firmy Grund Jozefovi Tarkaničovi Ďakovný list.

Materská škola v Soli mala pred rekonštrukciou kapacitu 73 miest s tým, že časť detí sa zúčastňovala predškolskej výchovy v komunitnom centre. Vďaka prístavbe nového pavilónu pribudne ďalších 22 miest a v moderných priestoroch so štýlovým vybavením sa oficiálne začne s výučbou v septembri 2012. „Táto nová prístavba pre nás znamená veľmi veľa. Pre deti, ktoré navštevujú materskú školu, je nástup do 1. ročníka stále jednoduchší, preto sme radi, že vďaka rozšíreným kapacitným možnostiam sústredíme všetkých pod jednu strechu. Hoci vyučovať v tejto novostavbe začneme až v septembri, v priebehu roka určite využijeme aj tieto priestory, či už ako telocvičňu v prípade nepriazne počasia, alebo na rôzne kultúrne podujatia,“ uviedla riaditeľka materskej školy Helena Ferčáková.

Deti v obci Soľ dostali ako darček materskú školu

Správy / Obce / Deti v obci Soľ dostali ako darček materskú školu

 Deti v obci Soľ dostali ako darček materskú školu
Aké sú môžnosti reklamy?

História predškolskej výchovy sa v Soli spája so vznikom Jednotného roľníckeho družstva, ktoré svoju činnosť odštartovalo v roku 1949. V súčasnosti má obec 235 detí vo veku od 0 do 6 rokov a keďže kapacita materskej školy je, i vzhľadom na demografický vývoj, nedostačujúca, zámer zrealizovať rozšírenie existujúcich priestorov sa stal jednou z hlavných investičných priorít posledných dvoch volebných období obecného zastupiteľstva a vedenia obce.

V roku 2008 si nechal obecný úrad vypracovať projektovú dokumentáciu s názvom Obnova a prístavba Materskej školy Soľ. Okrem prístavby pavilónu B sa uvažovalo aj s rekonštrukciou ostatných budov. „S projektom sme sa snažili získať finančné prostriedky z európskych fondov. Naša finančná potreba však prekračovala potrebné parametre stanovené ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja, preto nám našu prvú žiadosť neschválili. Napriek tomu sme sa nenechali odradiť. Pôvodný projekt sme upravili a v roku 2010 sme opäť požiadali o pomoc z Regionálneho operačného programu, avšak už iba na prístavbu pavilónu B,“ opísal históriu starosta obce Soľ Jozef Berta.

V tomto prípade už Obec Soľ uspela a v júni 2010 podpísala zmluvu s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o nenávratný finančný príspevok na stavbu Obnova a prístavba MŠ Soľ - prístavba učebnicového pavilónu B. Celkové výdavky projektu, vrátane projektovej dokumentácie, predstavovali 343 780 €, kde spolufinancovanie obce činilo 58 550 €. Doplníme, že vo výške 20 000 € obec zároveň zafinancovala aj rekonštrukciu spojovacej chodby, vrátane všetkých inžinierskych sietí. Vo výberovom konaní na dodávateľa stavby zvíťazila firma Grund Vranov, s. r. o., ktorá sa zaviazala, že práce zrealizuje v priebehu siedmich mesiacov. „Stavenisko sme odovzdali koncom marca 2011 a do konca októbra bola stavba naozaj dokončená. V minulých týždňoch sme ešte priestory dovybavili zariadením a nakoniec to vyšlo tak, že zrekonštruovanú materskú školu odovzdávame ako darček práve v tomto predvianočnom čase,“ dodal so spokojným tónom v hlase J. Berta, ktorý pri príležitosti slávnostného otvorenia nových priestorov odovzdal majiteľovi firmy Grund Jozefovi Tarkaničovi Ďakovný list.

Materská škola v Soli mala pred rekonštrukciou kapacitu 73 miest s tým, že časť detí sa zúčastňovala predškolskej výchovy v komunitnom centre. Vďaka prístavbe nového pavilónu pribudne ďalších 22 miest a v moderných priestoroch so štýlovým vybavením sa oficiálne začne s výučbou v septembri 2012. „Táto nová prístavba pre nás znamená veľmi veľa. Pre deti, ktoré navštevujú materskú školu, je nástup do 1. ročníka stále jednoduchší, preto sme radi, že vďaka rozšíreným kapacitným možnostiam sústredíme všetkých pod jednu strechu. Hoci vyučovať v tejto novostavbe začneme až v septembri, v priebehu roka určite využijeme aj tieto priestory, či už ako telocvičňu v prípade nepriazne počasia, alebo na rôzne kultúrne podujatia,“ uviedla riaditeľka materskej školy Helena Ferčáková.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok