Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Zámutove odhalili nelegálny odber elektriny

Správy / Obce / V Zámutove odhalili nelegálny odber elektriny

V Zámutove odhalili nelegálny odber elektriny
Aké sú môžnosti reklamy?

Východoslovenská distribučná, a.s. vykonala v obci Zámutov (okres Vranov nad Topľou) hromadnú kontrolu odberných miest so zameraním na zistenie neoprávnených odberov. V obci skontrolovali 10 poverení zamestnanci približne 90 rodinných domov a jeden bytový dom. Kontrolóri zistili spolu 8 neoprávnených odberov. Polovica prípadov sa týkala neoprávnených zásahov do meracích zariadení, vo zvyšných prípadoch sa užívatelia neoprávnene pripojili, tzn. bez uzavretia zmluvného vzťahu, do distribučnej sústavy. „VSD pristúpila k odpojeniu 8 odberných miest od distribúcie elektriny. Okrem toho bude od nich vymáhať spôsobenú škodu podľa platných predpisov. Neoprávnení odberatelia sa tiež vystavujú riziku trestno-právneho konania. Krádež elektriny je totiž trestným činom, za ktorý hrozí aj trest odňatia slobody,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. Andrea Danihelová.

Hromadnú kontrolu neoprávnených odberov VSD zrealizovala za asistencie policajných zložiek. VSD vykoná ročne v priemere 10 až 12 hromadných kontrol na svojom distribučnom území. „Hromadné kontroly sú len jedným z nástrojov, ktoré využíva VSD pri odhaľovaní neoprávnených odberov. Vďaka využitiu dát z meraní či použitiu moderných detekčných zariadení je odhalenie neoprávnených odberov len otázkou času,“ upozorňuje A. Danihelová.

V Zámutove odhalili nelegálny odber elektriny

Správy / Obce / V Zámutove odhalili nelegálny odber elektriny

V Zámutove odhalili nelegálny odber elektriny
Aké sú môžnosti reklamy?

Východoslovenská distribučná, a.s. vykonala v obci Zámutov (okres Vranov nad Topľou) hromadnú kontrolu odberných miest so zameraním na zistenie neoprávnených odberov. V obci skontrolovali 10 poverení zamestnanci približne 90 rodinných domov a jeden bytový dom. Kontrolóri zistili spolu 8 neoprávnených odberov. Polovica prípadov sa týkala neoprávnených zásahov do meracích zariadení, vo zvyšných prípadoch sa užívatelia neoprávnene pripojili, tzn. bez uzavretia zmluvného vzťahu, do distribučnej sústavy. „VSD pristúpila k odpojeniu 8 odberných miest od distribúcie elektriny. Okrem toho bude od nich vymáhať spôsobenú škodu podľa platných predpisov. Neoprávnení odberatelia sa tiež vystavujú riziku trestno-právneho konania. Krádež elektriny je totiž trestným činom, za ktorý hrozí aj trest odňatia slobody,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. Andrea Danihelová.

Hromadnú kontrolu neoprávnených odberov VSD zrealizovala za asistencie policajných zložiek. VSD vykoná ročne v priemere 10 až 12 hromadných kontrol na svojom distribučnom území. „Hromadné kontroly sú len jedným z nástrojov, ktoré využíva VSD pri odhaľovaní neoprávnených odberov. Vďaka využitiu dát z meraní či použitiu moderných detekčných zariadení je odhalenie neoprávnených odberov len otázkou času,“ upozorňuje A. Danihelová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok