Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V N. Hrušove si pripomenuli tradíciu Od Lucie do Vianoc

Správy / Obce / V N. Hrušove si pripomenuli tradíciu Od Lucie do Vianoc

Aké sú môžnosti reklamy?

Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Majú svoje čaro, akoby zvláštnu silu všetkých ľudí sveta citovo ovládnuť, vniesť do sŕdc pokoj, dobrú vôľu a nezištnosť. V čase adventu sa snažíme byť lepšími a čo najviac spríjemniť si pár tých krátkych chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, zdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, varenie, pečenie, vôňa domova preplnená ihličím – symbolom Vianoc, vôňou medovníkov, to všetko sú Vianoce. K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými. Preto aj u nás sme pripravili výstavu vianočných ozdôb zvykov a tradícii s bohatým kultúrnym programom s názvom „Od Lucie do Vianoc“. 

Na úvod nášho programu nám manželia Juraj a Irena Jurovčákovi porozprávali aké boli Vianoce kedysi, keď oni boli mladí. Priblížili nám mladším trávenie Vianoc v dobe bez výdobytkov dnešnej modernej doby. Atmosféru Vianoc ešte viac v nás umocnili svojimi hlasmi a spevom manželia Ján a Mária Jurovčákovi.

Ako to bolo kedysi keď ešte nefungoval elektrický prúd? Ako sa zabávali a krátili si večery naše staré mamy? Do krásnych dôb priadok sme sa preniesli s deťmi našej materskej školy pod vedením p. uč. Tatiany Roškovej, ktoré nám aj napiekli a vyzdobili krásne perníky. Vedeli ste ako sa čaruje na Luciu? Ako si naše staré mamy veštili za koho sa vydajú? Vystúpenie plné čarovania a zvykov na Luciu si pre nás pripravili ženy zo ženskej speváckej skupiny Nižný Hrušov pod vedením p. Kačurovej Anny. S programom „Kto dá prístrešie sv. rodine“ vystúpili naši ochotnícki divadelníci. Narodenie dlho očakávaného Mesiáša nám v našom programe zvestovali deti - betlehemci zo ZŠ v Nižnom Hrušove pod vedením p. uč. Vieri Uhrínovej. V príjemnej atmosfére zneli krásne slovenské vianočné koledy v podaní mužskej speváckej skupiny z Nižného Hrušova pod vedením p. Martina Marčáka. V našom programe zazneli aj poľské vianočné koledy v podaní chóru Cantate z Iwonicz, ktorý k nám zavítal v rámci cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce. Program ukončili nádherné tóny a slová piesne Tichá noc. Táto pieseň patrí k najkrajším piesňam a u nás znela v oboch jazykoch. Programom plným vianočných zvykov a tradícii nás sprevádzala Mária Šandrejová, riaditeľka MŠ v Nižnom Hrušove.

Na našej výstave ste mohli vidieť priame ukážky pečenia vianočných oblátok, zdobenie perníkov, háčkovanie vianočných ozdôb a mohli ste aj ochutnať z tradičných jedál, ktoré sú podávané u našich susedov v Poľsku. Tieto jedlá a ich tradičnú výzdobu stolov, vianočné ozdoby nám predviedli Gospodyńe Wiejskie z Iwonicz. Obecný úrad v Nižnom Hrušove by sa rád aj touto cestou poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na organizácii, príprave alebo sa priamo zúčastnili našej výstavy. Osobitné poďakovanie patrí sr. Tymotei za poľsko-slovenské tlmočenie celej akcie. Táto výstava sa konala v rámci projektu „Nižnohrušovský život bez hraníc“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“.
Bc. Kondášová M., koordinátor odbornej aktivity

V N. Hrušove si pripomenuli tradíciu Od Lucie do Vianoc

Správy / Obce / V N. Hrušove si pripomenuli tradíciu Od Lucie do Vianoc

Aké sú môžnosti reklamy?

Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Majú svoje čaro, akoby zvláštnu silu všetkých ľudí sveta citovo ovládnuť, vniesť do sŕdc pokoj, dobrú vôľu a nezištnosť. V čase adventu sa snažíme byť lepšími a čo najviac spríjemniť si pár tých krátkych chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, zdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, varenie, pečenie, vôňa domova preplnená ihličím – symbolom Vianoc, vôňou medovníkov, to všetko sú Vianoce. K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými. Preto aj u nás sme pripravili výstavu vianočných ozdôb zvykov a tradícii s bohatým kultúrnym programom s názvom „Od Lucie do Vianoc“. 

Na úvod nášho programu nám manželia Juraj a Irena Jurovčákovi porozprávali aké boli Vianoce kedysi, keď oni boli mladí. Priblížili nám mladším trávenie Vianoc v dobe bez výdobytkov dnešnej modernej doby. Atmosféru Vianoc ešte viac v nás umocnili svojimi hlasmi a spevom manželia Ján a Mária Jurovčákovi.

Ako to bolo kedysi keď ešte nefungoval elektrický prúd? Ako sa zabávali a krátili si večery naše staré mamy? Do krásnych dôb priadok sme sa preniesli s deťmi našej materskej školy pod vedením p. uč. Tatiany Roškovej, ktoré nám aj napiekli a vyzdobili krásne perníky. Vedeli ste ako sa čaruje na Luciu? Ako si naše staré mamy veštili za koho sa vydajú? Vystúpenie plné čarovania a zvykov na Luciu si pre nás pripravili ženy zo ženskej speváckej skupiny Nižný Hrušov pod vedením p. Kačurovej Anny. S programom „Kto dá prístrešie sv. rodine“ vystúpili naši ochotnícki divadelníci. Narodenie dlho očakávaného Mesiáša nám v našom programe zvestovali deti - betlehemci zo ZŠ v Nižnom Hrušove pod vedením p. uč. Vieri Uhrínovej. V príjemnej atmosfére zneli krásne slovenské vianočné koledy v podaní mužskej speváckej skupiny z Nižného Hrušova pod vedením p. Martina Marčáka. V našom programe zazneli aj poľské vianočné koledy v podaní chóru Cantate z Iwonicz, ktorý k nám zavítal v rámci cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce. Program ukončili nádherné tóny a slová piesne Tichá noc. Táto pieseň patrí k najkrajším piesňam a u nás znela v oboch jazykoch. Programom plným vianočných zvykov a tradícii nás sprevádzala Mária Šandrejová, riaditeľka MŠ v Nižnom Hrušove.

Na našej výstave ste mohli vidieť priame ukážky pečenia vianočných oblátok, zdobenie perníkov, háčkovanie vianočných ozdôb a mohli ste aj ochutnať z tradičných jedál, ktoré sú podávané u našich susedov v Poľsku. Tieto jedlá a ich tradičnú výzdobu stolov, vianočné ozdoby nám predviedli Gospodyńe Wiejskie z Iwonicz. Obecný úrad v Nižnom Hrušove by sa rád aj touto cestou poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na organizácii, príprave alebo sa priamo zúčastnili našej výstavy. Osobitné poďakovanie patrí sr. Tymotei za poľsko-slovenské tlmočenie celej akcie. Táto výstava sa konala v rámci projektu „Nižnohrušovský život bez hraníc“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“.
Bc. Kondášová M., koordinátor odbornej aktivity

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok