Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

P. Molčan: Sme pripravení podať samosprávam pomocnú ruku

Správy / Ostatné / P. Molčan: Sme pripravení podať samosprávam pomocnú ruku

Aké sú môžnosti reklamy?

Obvodný úrad – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Vranov nad Topľou vykonal 15. decembra 2011 v súlade s ročným plánom úloh odbornú prípravu predsedov krízových štábov obcí obvodu Vranov nad Topľou. Pracovné stretnutie zvolala prednostka ObÚ Mária Jakubová.

Ako uviedol vedúci odboru CO a krízového riadenia Pavol Molčan, agenda súvisiaca s vyhlásením mimoriadnej situácie a jej následne riešenie síce nepatrí medzi frekventované, ale jej priebeh presne vymedzuje legislatíva. Cieľom odbornej prípravy bolo teda oboznámiť predsedov krízových štábov obcí, ktorými sú primátori a starostovia, so súborom ich zo zákona vyplývajúcich povinností. „V priebehu mimoriadnej situácie funguje iný režim, v rámci ktorého musí byť spracovaná samostatná dokumentácia. Samosprávam sa snažíme poskytnúť kompletnú metodiku, podľa ktorej musia postupovať, čo z nášho pohľadu nie je zbytočná administratíva, ale zákonom definovaná nevyhnutnosť. Ako príklad uvediem situáciu spôsobenú prírodnou katastrofou. Ak si obec nesplní predpísaný postup, nemôže následne žiadať výdavky na záchranné práce,“ zdôraznil vedúci odboru CO a krízového riadenia Obvodného úradu vo Vranove Pavol Molčan.

Pracovníci ObÚ zároveň starostov upozornili na najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa pri vyhlásení mimoriadnej situácie. V tejto súvislosti upriamili ich pozornosť aj na zoznamy členov krízových štábov, ktoré je potrebné aktualizovať najmä v tých prípadoch, kde sú ich členmi dnes už bývalí poslanci OcZ. „Starostom sme vysvetlili, že v rámci zákona o obecnom zriadení funguje aj iný orgán, ako primátor, alebo starosta, a to obecné zastupiteľstvo. Pokiaľ si starostovia nebudú plniť svoje povinnosti, budeme informácie posúvať na zastupiteľstvá,“ uviedol P. Molčan.

V súčasnosti sú najnovším varovaním zistenia Krajskej prokuratúry v Trenčíne. Bolo zistené, že obce mali spracované protipovodňové plány záchranných prác, ich súčasťou však musia byť aj prílohy plánov záchranných prác právnických osôb, ktoré v mnohých prípadoch chýbali. „Keďže aj my máme nad sebou kontrolný orgán, nemôžeme si dovoliť schváliť niečo, čo obce nemajú v poriadku. Z našej strany sme však pripravení podať samosprávam pomocnú ruku a metodicky ich navigovať, no na konci reťazca sú starostovia, ktorí túto agendu často podceňujú, čo môže mať pre nich neskôr negatívne následky,“ dodal P. Molčan.

P. Molčan: Sme pripravení podať samosprávam pomocnú ruku

Správy / Ostatné / P. Molčan: Sme pripravení podať samosprávam pomocnú ruku

Aké sú môžnosti reklamy?

Obvodný úrad – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Vranov nad Topľou vykonal 15. decembra 2011 v súlade s ročným plánom úloh odbornú prípravu predsedov krízových štábov obcí obvodu Vranov nad Topľou. Pracovné stretnutie zvolala prednostka ObÚ Mária Jakubová.

Ako uviedol vedúci odboru CO a krízového riadenia Pavol Molčan, agenda súvisiaca s vyhlásením mimoriadnej situácie a jej následne riešenie síce nepatrí medzi frekventované, ale jej priebeh presne vymedzuje legislatíva. Cieľom odbornej prípravy bolo teda oboznámiť predsedov krízových štábov obcí, ktorými sú primátori a starostovia, so súborom ich zo zákona vyplývajúcich povinností. „V priebehu mimoriadnej situácie funguje iný režim, v rámci ktorého musí byť spracovaná samostatná dokumentácia. Samosprávam sa snažíme poskytnúť kompletnú metodiku, podľa ktorej musia postupovať, čo z nášho pohľadu nie je zbytočná administratíva, ale zákonom definovaná nevyhnutnosť. Ako príklad uvediem situáciu spôsobenú prírodnou katastrofou. Ak si obec nesplní predpísaný postup, nemôže následne žiadať výdavky na záchranné práce,“ zdôraznil vedúci odboru CO a krízového riadenia Obvodného úradu vo Vranove Pavol Molčan.

Pracovníci ObÚ zároveň starostov upozornili na najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa pri vyhlásení mimoriadnej situácie. V tejto súvislosti upriamili ich pozornosť aj na zoznamy členov krízových štábov, ktoré je potrebné aktualizovať najmä v tých prípadoch, kde sú ich členmi dnes už bývalí poslanci OcZ. „Starostom sme vysvetlili, že v rámci zákona o obecnom zriadení funguje aj iný orgán, ako primátor, alebo starosta, a to obecné zastupiteľstvo. Pokiaľ si starostovia nebudú plniť svoje povinnosti, budeme informácie posúvať na zastupiteľstvá,“ uviedol P. Molčan.

V súčasnosti sú najnovším varovaním zistenia Krajskej prokuratúry v Trenčíne. Bolo zistené, že obce mali spracované protipovodňové plány záchranných prác, ich súčasťou však musia byť aj prílohy plánov záchranných prác právnických osôb, ktoré v mnohých prípadoch chýbali. „Keďže aj my máme nad sebou kontrolný orgán, nemôžeme si dovoliť schváliť niečo, čo obce nemajú v poriadku. Z našej strany sme však pripravení podať samosprávam pomocnú ruku a metodicky ich navigovať, no na konci reťazca sú starostovia, ktorí túto agendu často podceňujú, čo môže mať pre nich neskôr negatívne následky,“ dodal P. Molčan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok