Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Na galavečeri v Hornozemplínskej knižnici spievala aj Petra Humeňanská

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Na galavečeri v Hornozemplínskej knižnici spievala aj Petra Humeňanská

Na galavečeri v Hornozemplínskej knižnici spievala aj Petra Humeňanská
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulý piatok sa v Horno¬zemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou konal galavečer Vranovských knihodní 2011, ktorý sa niesol v ďakovnom duchu. Riaditeľka knižnice Emília Antolíková sa aj za celý kolektív poďakovala všetkým, ktorí v priebehu tohto roka, ale aj v priebehu uplynulých rokov pomáhali knižnici na ceste k úspešným projektom. „Hneď začiatkom roka sme mali úspešný projekt nadácie Intenda, vďaka ktorému sme v našej knižnici vzdelávali seniorov. Neskôr to bol projekt Ministerstva kultúry na nákup kníh a na nákup výpočtovej techniky, vďaka ktorému môžeme poskytovať kvalitné informačné služby. Bol tu projekt Hakiáda s knihou, ktorým sme si prostredníctvom Karpatskej nadácie zariadili obývačku v našej knižnici, ale bol tu aj projekt nadácie Otvorenej spoločnosti s názvom Čítanie pomôže deťom aj dospelým, vďaka ktorému sme nakúpili nielen knihy ale, aj vytúžený Xbox,“ bližšie k projektom uviedla E. Antolíková s tým, že kto vie o čom sú projekty dobre vie, že každý projekt v sebe obsahuje veľmi veľa malej detailnej práce, ktorá prináša úžitok až pri záverečnom efekte. Riaditeľka vyzdvihla prácu svojich kolegýň ako aj pomoc mnohých inštitúcií, osobností a dobrovoľníkov, bez ktorých by tieto projekty neboli úspešné. „Takým najkrajším záverom bol Vranovský literát, ktorým sme ocenili tých, ktorí dokážu prežité dať na papier a vytvoriť z toho nádhernú báseň alebo príbeh. Aj o tom sú naše projekty. Veľmi úspešným projektom, bol projekt Rozprávka, alebo ako hovoríme Čítačka s písačkou, kde sme objavili nové talenty medzi deťmi. Projekt sme realizovali cez občianske združenie Korálky, ktoré funguje pri našej knižnici a rovnako úspešný bol projekt Komunitná knižnica, kde sa zišli knihovníci nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Knihovnící hovorili o dobrovoľníctve a o všetkom, čo sa dá v knižnici prostredníctvom dobrovoľníctva dosiahnuť,“ ozrejmila riaditeľka knižnice. Aj prostredníctvom projektov sa knižnica snaží pritiahnuť deti k čítaniu a možno trošku zviditeľniť mravenčiu knihovnícku prácu, aby sa dostala do povedomia širokej vranovskej verejnosti.

V rámci projektu „Vranovské knihodni“, ktorý podporilo MK SR sa v roku 2011 uskutočnili v Hornozemplínskej  knižnici vo Vranove stretnutia so spisovateľmi a zaujímavými osobnosťami  medzi ktorými boli aj Peter Holka, Marta Hlušíková,  Iveta Novotná, Gabriela Futová, Roman Brat, Peter Karpinský, Martina Ivanová, Stanislav Rakús, Anton Lauček, vďaka projektu knižnica spracovala bibliografiu regionálneho autora Štefana Kocáka a uskutočnila stretnutie aj s ďalšími regionálnymi autormi Mariánom Tkáčom a Jozefom Švarbalíkom. Súčasťou projektu Vranovské knihodni boli tvorivé dielne pre deti, mládež  aj pre dospelých s cieľom vytvárať pozitívny vzťah k čítaniu aj k tvorivému písaniu.

Na záver galavečera boli odovzdané ocenenia Anjel knižnice ako vyjadrenie vďaky priateľom knižnice. Anjel s knihou v ruke a symbol priateľa knižnice putoval do partnerskej inštitúcie, do Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Prevziať si ho prišla riaditeľka Mária Kotorová-Jenčová, ktorá na prianie pani riaditeľky knižnice spestrila galavečer básňou v hudobnom prevedení.  Za najlepšiu spoluprácu v roku 2011 bola knižnicou ocenená Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka. „Škola je vzdelávacia ustanovizeň a k vzdelávaniu patrí aj čítanie. Školy by mali mať do knižnice blízko bez ohľadu  na to, koľko kilometrov sú od nej vzdialené. Veľmi si cením toto ocenenie a myslím si, že tak ako sme spolupracovali teraz, minimálne v takom rozsahu budeme aj v budúcnosti. Ja sa na túto spoluprácu teším a predpokladám, že Vy tak isto a naďalej sa nám bude spoločne dariť,“ uzavrel s prianím príjemných Vianočných sviatkov riaditeľ SOŠ A. Dubčeka Ľubomír Tóth.

Ďalšie ocenenie bolo odovzdané Obecnej knižnici v Soli ako najúspešnejšej obecnej knižnici Vranovského regiónu 2011 a to nielen za kvalitnú odbornú činnosť ale aj za úspešný projekt, ktorým knižnica získala finančné prostriedky na nákup kníh.

Za jednotlivcov spolupracujúcich s knižnicou ocenili  riaditeľku SZUŠ vo Vranove nad Topľou, Máriu Križalkovičovú, ktorá  dlhé roky nezištne pracuje pre knižnicu a aktívne sa zapája do jej podujatí. Hudobným darom pre priateľov knižnice bolo vystúpenie Petry a Jany Humeňanských. Práve  Petra Humeňanská, bola fianalistkou Slovensko hľadá superstar v roku 2005. „Mne bol Vranov odjakživa sympatický, keďže som z východu, z Prešova. Je to tu naozaj veľmi dobrosrdečné a celá táto akcia mi príde, že sú tu veľmi vľúdni, takí úprimní ľudia, ktorí si prajú, čo je dosť dôležité v hocičom, čo človek robí. Celé to na nás spolu so sestrou presne tak pôsobilo,“ priblížila P. Humeňanská, ktorá spolu so sestrou prijala pozvanie riaditeľky E. Antolíkovej. „My sa poznáme z akcie Prešov číta rád a už vtedy nám prezradila, že by bola veľmi rada ak by sme sem prišli,“ uzavrela bývalá superstáristka.

Na galavečeri v Hornozemplínskej knižnici spievala aj Petra Humeňanská

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Na galavečeri v Hornozemplínskej knižnici spievala aj Petra Humeňanská

Na galavečeri v Hornozemplínskej knižnici spievala aj Petra Humeňanská
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulý piatok sa v Horno¬zemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou konal galavečer Vranovských knihodní 2011, ktorý sa niesol v ďakovnom duchu. Riaditeľka knižnice Emília Antolíková sa aj za celý kolektív poďakovala všetkým, ktorí v priebehu tohto roka, ale aj v priebehu uplynulých rokov pomáhali knižnici na ceste k úspešným projektom. „Hneď začiatkom roka sme mali úspešný projekt nadácie Intenda, vďaka ktorému sme v našej knižnici vzdelávali seniorov. Neskôr to bol projekt Ministerstva kultúry na nákup kníh a na nákup výpočtovej techniky, vďaka ktorému môžeme poskytovať kvalitné informačné služby. Bol tu projekt Hakiáda s knihou, ktorým sme si prostredníctvom Karpatskej nadácie zariadili obývačku v našej knižnici, ale bol tu aj projekt nadácie Otvorenej spoločnosti s názvom Čítanie pomôže deťom aj dospelým, vďaka ktorému sme nakúpili nielen knihy ale, aj vytúžený Xbox,“ bližšie k projektom uviedla E. Antolíková s tým, že kto vie o čom sú projekty dobre vie, že každý projekt v sebe obsahuje veľmi veľa malej detailnej práce, ktorá prináša úžitok až pri záverečnom efekte. Riaditeľka vyzdvihla prácu svojich kolegýň ako aj pomoc mnohých inštitúcií, osobností a dobrovoľníkov, bez ktorých by tieto projekty neboli úspešné. „Takým najkrajším záverom bol Vranovský literát, ktorým sme ocenili tých, ktorí dokážu prežité dať na papier a vytvoriť z toho nádhernú báseň alebo príbeh. Aj o tom sú naše projekty. Veľmi úspešným projektom, bol projekt Rozprávka, alebo ako hovoríme Čítačka s písačkou, kde sme objavili nové talenty medzi deťmi. Projekt sme realizovali cez občianske združenie Korálky, ktoré funguje pri našej knižnici a rovnako úspešný bol projekt Komunitná knižnica, kde sa zišli knihovníci nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Knihovnící hovorili o dobrovoľníctve a o všetkom, čo sa dá v knižnici prostredníctvom dobrovoľníctva dosiahnuť,“ ozrejmila riaditeľka knižnice. Aj prostredníctvom projektov sa knižnica snaží pritiahnuť deti k čítaniu a možno trošku zviditeľniť mravenčiu knihovnícku prácu, aby sa dostala do povedomia širokej vranovskej verejnosti.

V rámci projektu „Vranovské knihodni“, ktorý podporilo MK SR sa v roku 2011 uskutočnili v Hornozemplínskej  knižnici vo Vranove stretnutia so spisovateľmi a zaujímavými osobnosťami  medzi ktorými boli aj Peter Holka, Marta Hlušíková,  Iveta Novotná, Gabriela Futová, Roman Brat, Peter Karpinský, Martina Ivanová, Stanislav Rakús, Anton Lauček, vďaka projektu knižnica spracovala bibliografiu regionálneho autora Štefana Kocáka a uskutočnila stretnutie aj s ďalšími regionálnymi autormi Mariánom Tkáčom a Jozefom Švarbalíkom. Súčasťou projektu Vranovské knihodni boli tvorivé dielne pre deti, mládež  aj pre dospelých s cieľom vytvárať pozitívny vzťah k čítaniu aj k tvorivému písaniu.

Na záver galavečera boli odovzdané ocenenia Anjel knižnice ako vyjadrenie vďaky priateľom knižnice. Anjel s knihou v ruke a symbol priateľa knižnice putoval do partnerskej inštitúcie, do Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Prevziať si ho prišla riaditeľka Mária Kotorová-Jenčová, ktorá na prianie pani riaditeľky knižnice spestrila galavečer básňou v hudobnom prevedení.  Za najlepšiu spoluprácu v roku 2011 bola knižnicou ocenená Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka. „Škola je vzdelávacia ustanovizeň a k vzdelávaniu patrí aj čítanie. Školy by mali mať do knižnice blízko bez ohľadu  na to, koľko kilometrov sú od nej vzdialené. Veľmi si cením toto ocenenie a myslím si, že tak ako sme spolupracovali teraz, minimálne v takom rozsahu budeme aj v budúcnosti. Ja sa na túto spoluprácu teším a predpokladám, že Vy tak isto a naďalej sa nám bude spoločne dariť,“ uzavrel s prianím príjemných Vianočných sviatkov riaditeľ SOŠ A. Dubčeka Ľubomír Tóth.

Ďalšie ocenenie bolo odovzdané Obecnej knižnici v Soli ako najúspešnejšej obecnej knižnici Vranovského regiónu 2011 a to nielen za kvalitnú odbornú činnosť ale aj za úspešný projekt, ktorým knižnica získala finančné prostriedky na nákup kníh.

Za jednotlivcov spolupracujúcich s knižnicou ocenili  riaditeľku SZUŠ vo Vranove nad Topľou, Máriu Križalkovičovú, ktorá  dlhé roky nezištne pracuje pre knižnicu a aktívne sa zapája do jej podujatí. Hudobným darom pre priateľov knižnice bolo vystúpenie Petry a Jany Humeňanských. Práve  Petra Humeňanská, bola fianalistkou Slovensko hľadá superstar v roku 2005. „Mne bol Vranov odjakživa sympatický, keďže som z východu, z Prešova. Je to tu naozaj veľmi dobrosrdečné a celá táto akcia mi príde, že sú tu veľmi vľúdni, takí úprimní ľudia, ktorí si prajú, čo je dosť dôležité v hocičom, čo človek robí. Celé to na nás spolu so sestrou presne tak pôsobilo,“ priblížila P. Humeňanská, ktorá spolu so sestrou prijala pozvanie riaditeľky E. Antolíkovej. „My sa poznáme z akcie Prešov číta rád a už vtedy nám prezradila, že by bola veľmi rada ak by sme sem prišli,“ uzavrela bývalá superstáristka.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok