Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mestský dom kultúry slávnostne otvoril Centrum mládeže

Kultúra / Mestský dom kultúry / Mestský dom kultúry slávnostne otvoril Centrum mládeže

Mestský dom kultúry slávnostne otvoril Centrum mládeže
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulú stredu sa v Mestskom dome kultúry (MsDK) vo Vranove nad Topľou konalo slávnostné otvorenie Centra mládeže, ktorého sa zúčastnilo aj niekoľko významných hostí. Pozvanie prijali primátor mesta J. Ragan, jeho zástupca D. Molek, bývalý primátor T. Lešo a zástupcovia škôl. Súčasťou otvorenia bola aj prvá vernisáž fotografií študentov propagačnej grafiky zo SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Slávnosť otvorili študenti tretieho ročníka SOŠ A. Dubčeka svojím vystúpením. Ako ozrejmil riaditeľ MsDK Alfonz Kobielsky: „Myšlienka Centra mládeže sa rodila niekoľko rokov a toto je priestor, ktorý bude slúžiť ako taká mestská obývačka pre mladých ľudí, kde budú môcť tráviť voľný čas sedem dní v týždni. O vizuál sa bude starať Stredná škola A. Dubčeka. Absolventka tejto školy realizovala všetky maľby, ktoré tu sú a zároveň my sme tu inštalovali galerijný závesný systém, ktorý budú študenti pravidelne aktualizovať. Takže stále tu bude nejaká tématická výstava a táto stredná škola nesie nad tým garanciu.” V priestoroch Centra mládeže sa nachádzajú tri veľké sály. Jedna je oddychová sála, ďalšia je s pódiom, v ktorej sa plánujú organizovať malé klubové podujatia, ako sú koncerty, divadlá, diskotéky. V poslednej miestnosti by mal byť v budúcnosti inštalovaný bowling. Posledné  dve sály ešte len čakajú na svoje spustenie. „Nedostatok finančných prostriedkov nám neumožňuje ich momentálne dovybaviť, ale v podstate rátam s tým, že v nasledujúcom roku sa nám to podarí. Oddychová sála však začne fungovať už v tomto roku. Pripravuje sa študentská rada zložená zo zastupujúcich študentov všetkých stredných škôl, ktorí budú organizovať a riadiť činnosť a viac menej rozhodovať o tomto priestore a udržiavať si ho. MsDK bude robiť dohľad nad tým, čo sa tu všetko robí, ale zameranie činností v tomto priestore si bude organizovať študentská rada sama,” uviedol A. Kobielsky. V Centre  mládeže je k dispozícii aj wifi pripojenie na internet. Študenti si tu môžu realizovať všetko čo uznajú za vhodné. Je tu priestor pre nové nápady, nové myšlienky, projekty, ktoré sa môžu realizovať v neformálnych združeniach a formou opätovného získania finančných prostriedkov pomôcť Centru mládeže. Celá rekonštrukcia bola financovaná z eurofondov. Spoločnosť Bukóza prispela sumou 6 tis. eur. a spoločnosť Darte venovala tisíc eur. „Robili sme akciu, kde hrala skupina Návrat bez nároku na honorár, pri ktorej sa vybralo 600 eur. Takým spôsobom to pomaličky skladáme. Chceme ešte osloviť nejakých podnikateľov mesta, či by neboli ochotní prispieť a samozrejme z vlastných rozpočtov to pomaličky dovybaviť. Priestory sa podarili zrekonštruovať z projektu cezhraničnej spolupráce, teraz ich už len treba dovybaviť zariadením,” uzavrel riaditeľ MsDK.

Mestský dom kultúry slávnostne otvoril Centrum mládeže

Kultúra / Mestský dom kultúry / Mestský dom kultúry slávnostne otvoril Centrum mládeže

Mestský dom kultúry slávnostne otvoril Centrum mládeže
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulú stredu sa v Mestskom dome kultúry (MsDK) vo Vranove nad Topľou konalo slávnostné otvorenie Centra mládeže, ktorého sa zúčastnilo aj niekoľko významných hostí. Pozvanie prijali primátor mesta J. Ragan, jeho zástupca D. Molek, bývalý primátor T. Lešo a zástupcovia škôl. Súčasťou otvorenia bola aj prvá vernisáž fotografií študentov propagačnej grafiky zo SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Slávnosť otvorili študenti tretieho ročníka SOŠ A. Dubčeka svojím vystúpením. Ako ozrejmil riaditeľ MsDK Alfonz Kobielsky: „Myšlienka Centra mládeže sa rodila niekoľko rokov a toto je priestor, ktorý bude slúžiť ako taká mestská obývačka pre mladých ľudí, kde budú môcť tráviť voľný čas sedem dní v týždni. O vizuál sa bude starať Stredná škola A. Dubčeka. Absolventka tejto školy realizovala všetky maľby, ktoré tu sú a zároveň my sme tu inštalovali galerijný závesný systém, ktorý budú študenti pravidelne aktualizovať. Takže stále tu bude nejaká tématická výstava a táto stredná škola nesie nad tým garanciu.” V priestoroch Centra mládeže sa nachádzajú tri veľké sály. Jedna je oddychová sála, ďalšia je s pódiom, v ktorej sa plánujú organizovať malé klubové podujatia, ako sú koncerty, divadlá, diskotéky. V poslednej miestnosti by mal byť v budúcnosti inštalovaný bowling. Posledné  dve sály ešte len čakajú na svoje spustenie. „Nedostatok finančných prostriedkov nám neumožňuje ich momentálne dovybaviť, ale v podstate rátam s tým, že v nasledujúcom roku sa nám to podarí. Oddychová sála však začne fungovať už v tomto roku. Pripravuje sa študentská rada zložená zo zastupujúcich študentov všetkých stredných škôl, ktorí budú organizovať a riadiť činnosť a viac menej rozhodovať o tomto priestore a udržiavať si ho. MsDK bude robiť dohľad nad tým, čo sa tu všetko robí, ale zameranie činností v tomto priestore si bude organizovať študentská rada sama,” uviedol A. Kobielsky. V Centre  mládeže je k dispozícii aj wifi pripojenie na internet. Študenti si tu môžu realizovať všetko čo uznajú za vhodné. Je tu priestor pre nové nápady, nové myšlienky, projekty, ktoré sa môžu realizovať v neformálnych združeniach a formou opätovného získania finančných prostriedkov pomôcť Centru mládeže. Celá rekonštrukcia bola financovaná z eurofondov. Spoločnosť Bukóza prispela sumou 6 tis. eur. a spoločnosť Darte venovala tisíc eur. „Robili sme akciu, kde hrala skupina Návrat bez nároku na honorár, pri ktorej sa vybralo 600 eur. Takým spôsobom to pomaličky skladáme. Chceme ešte osloviť nejakých podnikateľov mesta, či by neboli ochotní prispieť a samozrejme z vlastných rozpočtov to pomaličky dovybaviť. Priestory sa podarili zrekonštruovať z projektu cezhraničnej spolupráce, teraz ich už len treba dovybaviť zariadením,” uzavrel riaditeľ MsDK.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok