Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V roku 2012 pribudne vo Vranove 300 nových parkovacích miest

Správy / Mesto Vranov / V roku 2012 pribudne vo Vranove 300 nových parkovacích miest

Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovská radnica a EEI, s.r.o. uzavreli rokovania o organizácii parkovania v meste. Na májovom mestskom zastupiteľstve sa poslanci a konateľ spoločnosti Ján Fellegi dohodli na prehodnotení zmlúv a dodatku. Po sérii spoločných rokovaní platí, že parkovacie miesta ostávajú spoplatnené, pričom za hodinu parkovania pri použití automatu zaplatia šoféri 0,50 € a v rámci SMS systému 0,60 €.

Pozitívnou správou pre motoristickú verejnosť však je, že EEI s. r. o. sa zaviazala už v priebehu roka 2012 vybudovať 300 nových parkovacích miest, ktoré pribudnú na sídlisku Okulka, Lúčna, plus uliciach Janka Kráľa a Boženy Nemcovej. „Spoločnosť EEI, s. r. o. preinvestuje v priebehu nasledujúcich troch rokov do údržby parkovísk 500 tis. namiesto pôvodných 270 tis. €. Za rovnako dôležitú považujeme skutočnosť, že sme sa dohodli aj na urýchlení výstavby nových parkovísk, čo znamená, že už v roku 2012 pribudne ďalších 300 parkovacích miest,“ informoval vedúci Kancelárie primátora Marcel Kačurák.

Obidvaja partneri si vyjasnili aj kompetencie mestskej polície pri kontrole parkovného. V minulosti vranovskí mestskí policajti vykonávali na parkoviskách preventívnu činnosť a situáciu riešili dohovorom. V budúcnosti budú postupovať podľa zákona o obecnej polícii, zákona o cestnej premávke a v súlade s pokynmi náčelníka MsP. „Mestská polícia musí dbať na dodržiavanie zákona o cestnej premávke, z toho dôvodu budú jej príslušníci kontrolovať, či si motoristi na spoplatnených parkoviskách plnia svoje povinnosti. Pokuty, ktoré vyberú, budú príjmom mesta,“ dodal M. Kačurák.

Za ďalšie benefity považuje vranovská radnica dohodu, že EEI s. r. o. bude v rámci zimnej a letnej údržby spravovať všetky parkovacie plochy na území mesta a v jarných mesiacoch prejde rekonštrukciou parkovisko pri obradnej sieni, kde sa zjednoduší vjazd – výjazd. „Spoločnosť EEI nám vyšla v ústrety aj počas organizovania jarmokov, ktoré sa konajú trikrát do roka, a to tým, že nám dá bezplatne do nájmu parkovisko pri „Dépečku“. Pre nás je to prínosom približne 2000,- €,“ uviedol M. Kačurák.

V roku 2012 pribudne vo Vranove 300 nových parkovacích miest

Správy / Mesto Vranov / V roku 2012 pribudne vo Vranove 300 nových parkovacích miest

Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovská radnica a EEI, s.r.o. uzavreli rokovania o organizácii parkovania v meste. Na májovom mestskom zastupiteľstve sa poslanci a konateľ spoločnosti Ján Fellegi dohodli na prehodnotení zmlúv a dodatku. Po sérii spoločných rokovaní platí, že parkovacie miesta ostávajú spoplatnené, pričom za hodinu parkovania pri použití automatu zaplatia šoféri 0,50 € a v rámci SMS systému 0,60 €.

Pozitívnou správou pre motoristickú verejnosť však je, že EEI s. r. o. sa zaviazala už v priebehu roka 2012 vybudovať 300 nových parkovacích miest, ktoré pribudnú na sídlisku Okulka, Lúčna, plus uliciach Janka Kráľa a Boženy Nemcovej. „Spoločnosť EEI, s. r. o. preinvestuje v priebehu nasledujúcich troch rokov do údržby parkovísk 500 tis. namiesto pôvodných 270 tis. €. Za rovnako dôležitú považujeme skutočnosť, že sme sa dohodli aj na urýchlení výstavby nových parkovísk, čo znamená, že už v roku 2012 pribudne ďalších 300 parkovacích miest,“ informoval vedúci Kancelárie primátora Marcel Kačurák.

Obidvaja partneri si vyjasnili aj kompetencie mestskej polície pri kontrole parkovného. V minulosti vranovskí mestskí policajti vykonávali na parkoviskách preventívnu činnosť a situáciu riešili dohovorom. V budúcnosti budú postupovať podľa zákona o obecnej polícii, zákona o cestnej premávke a v súlade s pokynmi náčelníka MsP. „Mestská polícia musí dbať na dodržiavanie zákona o cestnej premávke, z toho dôvodu budú jej príslušníci kontrolovať, či si motoristi na spoplatnených parkoviskách plnia svoje povinnosti. Pokuty, ktoré vyberú, budú príjmom mesta,“ dodal M. Kačurák.

Za ďalšie benefity považuje vranovská radnica dohodu, že EEI s. r. o. bude v rámci zimnej a letnej údržby spravovať všetky parkovacie plochy na území mesta a v jarných mesiacoch prejde rekonštrukciou parkovisko pri obradnej sieni, kde sa zjednoduší vjazd – výjazd. „Spoločnosť EEI nám vyšla v ústrety aj počas organizovania jarmokov, ktoré sa konajú trikrát do roka, a to tým, že nám dá bezplatne do nájmu parkovisko pri „Dépečku“. Pre nás je to prínosom približne 2000,- €,“ uviedol M. Kačurák.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok