Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poľského veľvyslanca na Slovensku A. Krawczyka nadchla história, i súčasnosť Vranova

Kultúra / Mestský dom kultúry / Poľského veľvyslanca na Slovensku A. Krawczyka nadchla história, i súčasnosť Vranova

Poľského veľvyslanca na Slovensku A. Krawczyka nadchla história, i súčasnosť Vranova
Aké sú môžnosti reklamy?

Pri príležitosti konania Zimného jarmoku privítal primátor Vranova Ján Ragan na pôde Mestského domu kultúry veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Andreja Krawczyka, ktorý od svojho príchodu rozdával nielen dobrú náladu, ale zaujal aj charizmatickou osobnosťou a dobrosrdečnosťou. „Pomôžte mi, prosím, správne napísať – Nech sa daří Vranovovu,“ poznamenal s úsmevom pri zápise do pamätnej knihy mesta A. Krawczyk a zároveň prekvapil prehľadom o histórii mesta. „Počas cesty k vám som v aute cez internet študoval informácie o Vranove a ostal som milo prekvapený bohatými dejinami vášho mesta. Prepojenie medzi Vranovom a Poľskom je historicky dané už z čias nášho kráľa Štefana Báthoryho. Na druhej strane, keď sem prichádzal v tme, zrazu sa predo mnou otvorilo pôsobivo vysvietené mesto. Cítim, že spolupráca medzi našimi mestami a regiónmi je pre nás všetkých srdcovou záležitosťou, a preto som presvedčený, že naše spoločné aktivity budú veľmi živo prebiehať aj v budúcnosti,“ zdôraznila jeho excelencia.

Pri príležitosti návštevy A. Kraw-czyka vo Vranove mu J. Ragan predstavil ideu a výsledky cezhraničnej spolupráce medzi Mestského domom kultúry a Mládežníckym domom kultúry v Rzeszowe, ktorí vďaka podpore euroštruktúr úspešne naštartovali novú dimenziu rozvoja kultúry v obidvoch partnerských mestách. „Riaditelia obidvoch domov kultúry vo Vranove a Rzeszowe položili veľmi pevné piliere pre budúce priateľstvo a spoluprácu. Rekonštrukcia priestorov MsDK je iba začiatkom toho, čo všetko naše mestá a národy na spoločnej ceste čaká. Hoci žijeme v súčasnosti a už dnes máme za sebou prvé zozbierané ovocie, našou motiváciou je zanechať pevné a trvalé základy aj pre ďalšie generácia mladých ľudí,“ uviedol J. Ragan.

Okrem prijatia najvyššími predstaviteľmi Mesta Vranov sa A. Krawczyk zúčastnil aj neformálneho stretnutia s predstaviteľmi partnerských miest z Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska. „Na tomto stretnutí sa zrodila myšlienka realizácie ďalších spoločných projektov cezhraničnej spolupráce. Nakoľko pána veľvyslanca táto myšlienka veľmi nadchla, dal prísľub, že presadí túto ideu u svojich kolegov veľvyslancov krajín V4, aby boli samosprávam pri napĺňaní ich vízií nápomocní,“ informovala hovorkyňa Mesta Vranov Eva Mitaľová.

Poľského veľvyslanca na Slovensku A. Krawczyka nadchla história, i súčasnosť Vranova

Kultúra / Mestský dom kultúry / Poľského veľvyslanca na Slovensku A. Krawczyka nadchla história, i súčasnosť Vranova

Poľského veľvyslanca na Slovensku A. Krawczyka nadchla história, i súčasnosť Vranova
Aké sú môžnosti reklamy?

Pri príležitosti konania Zimného jarmoku privítal primátor Vranova Ján Ragan na pôde Mestského domu kultúry veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Andreja Krawczyka, ktorý od svojho príchodu rozdával nielen dobrú náladu, ale zaujal aj charizmatickou osobnosťou a dobrosrdečnosťou. „Pomôžte mi, prosím, správne napísať – Nech sa daří Vranovovu,“ poznamenal s úsmevom pri zápise do pamätnej knihy mesta A. Krawczyk a zároveň prekvapil prehľadom o histórii mesta. „Počas cesty k vám som v aute cez internet študoval informácie o Vranove a ostal som milo prekvapený bohatými dejinami vášho mesta. Prepojenie medzi Vranovom a Poľskom je historicky dané už z čias nášho kráľa Štefana Báthoryho. Na druhej strane, keď sem prichádzal v tme, zrazu sa predo mnou otvorilo pôsobivo vysvietené mesto. Cítim, že spolupráca medzi našimi mestami a regiónmi je pre nás všetkých srdcovou záležitosťou, a preto som presvedčený, že naše spoločné aktivity budú veľmi živo prebiehať aj v budúcnosti,“ zdôraznila jeho excelencia.

Pri príležitosti návštevy A. Kraw-czyka vo Vranove mu J. Ragan predstavil ideu a výsledky cezhraničnej spolupráce medzi Mestského domom kultúry a Mládežníckym domom kultúry v Rzeszowe, ktorí vďaka podpore euroštruktúr úspešne naštartovali novú dimenziu rozvoja kultúry v obidvoch partnerských mestách. „Riaditelia obidvoch domov kultúry vo Vranove a Rzeszowe položili veľmi pevné piliere pre budúce priateľstvo a spoluprácu. Rekonštrukcia priestorov MsDK je iba začiatkom toho, čo všetko naše mestá a národy na spoločnej ceste čaká. Hoci žijeme v súčasnosti a už dnes máme za sebou prvé zozbierané ovocie, našou motiváciou je zanechať pevné a trvalé základy aj pre ďalšie generácia mladých ľudí,“ uviedol J. Ragan.

Okrem prijatia najvyššími predstaviteľmi Mesta Vranov sa A. Krawczyk zúčastnil aj neformálneho stretnutia s predstaviteľmi partnerských miest z Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska. „Na tomto stretnutí sa zrodila myšlienka realizácie ďalších spoločných projektov cezhraničnej spolupráce. Nakoľko pána veľvyslanca táto myšlienka veľmi nadchla, dal prísľub, že presadí túto ideu u svojich kolegov veľvyslancov krajín V4, aby boli samosprávam pri napĺňaní ich vízií nápomocní,“ informovala hovorkyňa Mesta Vranov Eva Mitaľová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok