Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Ragan: Je za nami veľmi zložité obdobie

Správy / Mesto Vranov / J. Ragan: Je za nami veľmi zložité obdobie

J. Ragan: Je za nami veľmi zložité obdobie
Aké sú môžnosti reklamy?

V minulom týždni sme ponúkli anketu, v ktorej sme oslovili siedmich kandidátov na primátora vo Vranove nad Topľou, ktorí sa o priazeň voličov uchádzali v roku 2010. Keďže medzi našou redakciou a primátorom Jánom Raganom objektívne zlyhala technika, jeho odpoveď na anketové otázky prinášame až v tomto vydaní.
Ako hodnotíte dianie v meste za posledný rok?
- Je za nami veľmi zložité obdobie, pravdupovediac oveľa zložitejšie než som očakával. Kameňom úrazu bola zlá finančná situácia, v ktorej sa mesto nachádzalo. Po nástupe do funkcie bolo potrebné, čo najskôr prijať rozpočet, keďže mesto fungovalo v rozpočtovom provizóriu. Zaviedol som prísne opatrenia na šetrenie financií na MsÚ a vo všetkých organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Bolo potrebné dokončiť II .etapu rekonštrukcie centra mesta. Na to sme potrebovali získať úver, keďže financie na dokončenie tejto stavby v pokladni neboli. Riešili sme situáciu v MsBP, kde pre zlý finančný stav, nám nezostalo iné než podať návrh na konkurz. Z výsledkov hospodárenia predchádzajúcich vedení v tomto podniku vyplynuli aj ďalšie problémy, s ktorými zápasíme dodnes. (preplatky za bývanie...) Bolo potrebné urobiť zmeny v zmluvách so spoločnosťou Bukóza Energo. Hrozilo, že mesto bude odpojené od dodávky tepla. Podobne problematická bola aj situácia v zmluvách s firmou EEI s.r.o. , ktorá spravuje parkoviská v našom meste. Aj tu sme dospeli k dohode a mesto získalo oveľa viac, než ako vyplývalo z pôvodných podmienok. Od nástupu do funkcie som absolvoval množstvo rokovaní s potencionálnymi investormi o ich vstupe do priemyselného parku. Jednému investorovi Mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky na vstup, ale vzhľadom na nepriaznivú situáciu na svetových finančných trhoch, táto firma svoj zámer investovať u nás, presunula na neskôr. Nemalo času a energie zabrali aj súdne spory, ktoré má mesto z minulosti. V rámci šetrenia, ale aj z dôvodu zefektívnenia práce som na Mestskom úrade zaviedol novú organizačnú štruktúru. Máme jednoduchší systém riadenia, čo sa prejaví v šetrení financií hlavne v mzdovej oblasti.
Podrobne o stave mesta, hlavne o ekonomickej situácii budem občanov Vranova nad Topľou informovať aj v tomto týždenníku v úvode roku 2012.
Zapojili by ste sa do boja o primátorské kreslo?
- Keď som sa pred rokom uchádzal o priazeň voličov a získal som ju, povedal som si , že budem ako primátor pracovať tak, aby som podporu obyvateľov získal aj v nasledujúcich voľbách.

J. Ragan: Je za nami veľmi zložité obdobie

Správy / Mesto Vranov / J. Ragan: Je za nami veľmi zložité obdobie

J. Ragan: Je za nami veľmi zložité obdobie
Aké sú môžnosti reklamy?

V minulom týždni sme ponúkli anketu, v ktorej sme oslovili siedmich kandidátov na primátora vo Vranove nad Topľou, ktorí sa o priazeň voličov uchádzali v roku 2010. Keďže medzi našou redakciou a primátorom Jánom Raganom objektívne zlyhala technika, jeho odpoveď na anketové otázky prinášame až v tomto vydaní.
Ako hodnotíte dianie v meste za posledný rok?
- Je za nami veľmi zložité obdobie, pravdupovediac oveľa zložitejšie než som očakával. Kameňom úrazu bola zlá finančná situácia, v ktorej sa mesto nachádzalo. Po nástupe do funkcie bolo potrebné, čo najskôr prijať rozpočet, keďže mesto fungovalo v rozpočtovom provizóriu. Zaviedol som prísne opatrenia na šetrenie financií na MsÚ a vo všetkých organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Bolo potrebné dokončiť II .etapu rekonštrukcie centra mesta. Na to sme potrebovali získať úver, keďže financie na dokončenie tejto stavby v pokladni neboli. Riešili sme situáciu v MsBP, kde pre zlý finančný stav, nám nezostalo iné než podať návrh na konkurz. Z výsledkov hospodárenia predchádzajúcich vedení v tomto podniku vyplynuli aj ďalšie problémy, s ktorými zápasíme dodnes. (preplatky za bývanie...) Bolo potrebné urobiť zmeny v zmluvách so spoločnosťou Bukóza Energo. Hrozilo, že mesto bude odpojené od dodávky tepla. Podobne problematická bola aj situácia v zmluvách s firmou EEI s.r.o. , ktorá spravuje parkoviská v našom meste. Aj tu sme dospeli k dohode a mesto získalo oveľa viac, než ako vyplývalo z pôvodných podmienok. Od nástupu do funkcie som absolvoval množstvo rokovaní s potencionálnymi investormi o ich vstupe do priemyselného parku. Jednému investorovi Mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky na vstup, ale vzhľadom na nepriaznivú situáciu na svetových finančných trhoch, táto firma svoj zámer investovať u nás, presunula na neskôr. Nemalo času a energie zabrali aj súdne spory, ktoré má mesto z minulosti. V rámci šetrenia, ale aj z dôvodu zefektívnenia práce som na Mestskom úrade zaviedol novú organizačnú štruktúru. Máme jednoduchší systém riadenia, čo sa prejaví v šetrení financií hlavne v mzdovej oblasti.
Podrobne o stave mesta, hlavne o ekonomickej situácii budem občanov Vranova nad Topľou informovať aj v tomto týždenníku v úvode roku 2012.
Zapojili by ste sa do boja o primátorské kreslo?
- Keď som sa pred rokom uchádzal o priazeň voličov a získal som ju, povedal som si , že budem ako primátor pracovať tak, aby som podporu obyvateľov získal aj v nasledujúcich voľbách.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok