Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Informácia z akcie BDK – Študentská kvapka krvi

Správy / Oznamy / Informácia z akcie BDK – Študentská kvapka krvi

Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou organizoval v spolupráci s Hematologicko-transfúznym oddelením Vranovskej nemocnice v termíne od 17. 10. 2011 do 18. 11. 2011 žrebovaciu akciu pre darcov Študentská kvapka krvi. Do tejto akcie sa zapojilo 343 dobrovoľných darcov, z ktorých bolo 73 prvodarcov.
Územná rada SČK vo Vranove nad Topľou vyžrebovala 5 výhercov vecných cien - Milan Vagaský (Merník), Bartolomej Venceľ (Vranov), Peter Calko (Sedliská), Pavol Džama (Vranov), Jozef Bičej (Nová Kelča).
Gratulujeme výhercom a zároveň ich prosíme, aby si výhry vyzdvihli v Dome humanity SČK vo Vranove nad Topľou, Štúrova 130.

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Informácia z akcie BDK – Študentská kvapka krvi

Správy / Oznamy / Informácia z akcie BDK – Študentská kvapka krvi

Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou organizoval v spolupráci s Hematologicko-transfúznym oddelením Vranovskej nemocnice v termíne od 17. 10. 2011 do 18. 11. 2011 žrebovaciu akciu pre darcov Študentská kvapka krvi. Do tejto akcie sa zapojilo 343 dobrovoľných darcov, z ktorých bolo 73 prvodarcov.
Územná rada SČK vo Vranove nad Topľou vyžrebovala 5 výhercov vecných cien - Milan Vagaský (Merník), Bartolomej Venceľ (Vranov), Peter Calko (Sedliská), Pavol Džama (Vranov), Jozef Bičej (Nová Kelča).
Gratulujeme výhercom a zároveň ich prosíme, aby si výhry vyzdvihli v Dome humanity SČK vo Vranove nad Topľou, Štúrova 130.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok