Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Čačko nechce aby sa Vranovu darilo!(?)

Správy / Mesto Vranov / Čačko nechce aby sa Vranovu darilo!(?)

Aké sú môžnosti reklamy?

Minulý týždeň sa v regionálnych médiách objavila správa s názvom „Aj Vranovu sa darí!(?)“ Autorom tohto článku je pán Čačko, dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou (už 9-ty rok), ktorý má svoj podiel na tom, v akej situácii mesto v súčasnosti je.
V úvode porovnáva Vranov nad Topľou s Trenčínom, a to v tom, ako v Trenčíne šetria.
Čačko asi nechce vidieť realitu, jednoduchšie je kritizovať. Primátor Vranova nad Topľou, Ján Ragan, konsolidovať mestské financie dokázal! Mesto Vranov nad Topľou prevzal so záväzkami pri vstupe do funkcie výške 17 099 265,- €. Čo Vy na to? Dosť značný záväzok. K 30.novembru tohto roka, však už tieto záväzky predstavujú 15 231 952,- €. Dokázal ich ich znížiť o 1 867 313,- €.
Záväzky po lehote splatnosti pred nástupom primátora Jána Ragana k 31.12.2010 predstavovali 8,36% skutočných bežných príjmov z roku 2009. Pričom súčasné záväzky po lehote splatnosti k 30.11.2011 predstavujú už iba 4,37% skutočných bežných príjmov roku 2010.
Ľudová múdrosť hovorí, že čísla nepustia. Odpoveď je v predchádzajúcich vetách. Nie je pre niekoho výhodnejšie aby to vyzeralo, že mesto je na tom zle, len aby mohol donekonečna kritizovať?
Čačko zároveň kritizuje primátora Ragana, že zamestnáva ľudí, ktorí sa podieľali na jeho predvolebnej kampani. Jasné. Nedokáže sa stotožniť s volebným výsledkom, keď sa z pomedzi 7 kandidátov na post primátora umiestnil až na 3. mieste. Pričom vo svojej kampani sa ani on netajil tým, že chce robiť personálne zmeny na meste.
Poslanec Igor Čačko v uvedenom článku spomína svoje výhrady voči konkurzu na nového riaditeľa Zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Topľou. Prečo má Čačko výhradu voči novému riaditeľovi? Iba pre zaujímavosť uvediem, že v spomínanom zariadení podniká súkromná firma jeho manželky.
Iba psychický vyrovnaný a čestný človek dokáže objektívne posúdiť pôsobenie svojho súpera, ktorý bol u voliča úspešnejší. Z vyjadrení p. Čačka je zrejmé, že má problém vysporiadať sa s tým, že ho Vranovčania odmietli. Oháňa sa svojím dobrým menom, ale ľudia mu ukázali, že ho poznajú, ale aj to, že ho nechcú za primátora.
Primátor Ján Ragan sa snaží aby finančnú situáciu mesta čo najskôr skonsolidoval, pričom to nie je jednoduchý proces. Veľmi zložitú situáciu majú takmer všetky mestá na Slovensku. Cez to všetko po ukončení roka v mesiaci január 2012 prednesie odpočet práce za prvý rok pôsobenia vo svojej funkcii.
Tlačový referát, MsÚ

Čačko nechce aby sa Vranovu darilo!(?)

Správy / Mesto Vranov / Čačko nechce aby sa Vranovu darilo!(?)

Aké sú môžnosti reklamy?

Minulý týždeň sa v regionálnych médiách objavila správa s názvom „Aj Vranovu sa darí!(?)“ Autorom tohto článku je pán Čačko, dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou (už 9-ty rok), ktorý má svoj podiel na tom, v akej situácii mesto v súčasnosti je.
V úvode porovnáva Vranov nad Topľou s Trenčínom, a to v tom, ako v Trenčíne šetria.
Čačko asi nechce vidieť realitu, jednoduchšie je kritizovať. Primátor Vranova nad Topľou, Ján Ragan, konsolidovať mestské financie dokázal! Mesto Vranov nad Topľou prevzal so záväzkami pri vstupe do funkcie výške 17 099 265,- €. Čo Vy na to? Dosť značný záväzok. K 30.novembru tohto roka, však už tieto záväzky predstavujú 15 231 952,- €. Dokázal ich ich znížiť o 1 867 313,- €.
Záväzky po lehote splatnosti pred nástupom primátora Jána Ragana k 31.12.2010 predstavovali 8,36% skutočných bežných príjmov z roku 2009. Pričom súčasné záväzky po lehote splatnosti k 30.11.2011 predstavujú už iba 4,37% skutočných bežných príjmov roku 2010.
Ľudová múdrosť hovorí, že čísla nepustia. Odpoveď je v predchádzajúcich vetách. Nie je pre niekoho výhodnejšie aby to vyzeralo, že mesto je na tom zle, len aby mohol donekonečna kritizovať?
Čačko zároveň kritizuje primátora Ragana, že zamestnáva ľudí, ktorí sa podieľali na jeho predvolebnej kampani. Jasné. Nedokáže sa stotožniť s volebným výsledkom, keď sa z pomedzi 7 kandidátov na post primátora umiestnil až na 3. mieste. Pričom vo svojej kampani sa ani on netajil tým, že chce robiť personálne zmeny na meste.
Poslanec Igor Čačko v uvedenom článku spomína svoje výhrady voči konkurzu na nového riaditeľa Zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Topľou. Prečo má Čačko výhradu voči novému riaditeľovi? Iba pre zaujímavosť uvediem, že v spomínanom zariadení podniká súkromná firma jeho manželky.
Iba psychický vyrovnaný a čestný človek dokáže objektívne posúdiť pôsobenie svojho súpera, ktorý bol u voliča úspešnejší. Z vyjadrení p. Čačka je zrejmé, že má problém vysporiadať sa s tým, že ho Vranovčania odmietli. Oháňa sa svojím dobrým menom, ale ľudia mu ukázali, že ho poznajú, ale aj to, že ho nechcú za primátora.
Primátor Ján Ragan sa snaží aby finančnú situáciu mesta čo najskôr skonsolidoval, pričom to nie je jednoduchý proces. Veľmi zložitú situáciu majú takmer všetky mestá na Slovensku. Cez to všetko po ukončení roka v mesiaci január 2012 prednesie odpočet práce za prvý rok pôsobenia vo svojej funkcii.
Tlačový referát, MsÚ

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok