Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže Vranovský LITERÁT 2011

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže Vranovský LITERÁT 2011

Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 25. novembra 2011 v rámci projektu Vranovské knihodni 2011, ktorý finančne podporilo MK SR, stretnutie so slovenským spisovateľom a pedagógom Petrom Karpinským. Besedy a autorského čítania sa zúčastnilo 150 žiakov vranovských základných a stredných škôl. Popoludní sa v knižnici stretli všetci, ktorí sa zapojili do autorskej literárnej súťaže Vranovský LITERÁT 2011. Vyhodnotenie súťaže a literárny workshop pre mladých začínajúcich autorov mesta a regiónu sa uskutočnil za účasti poroty z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF PU v Prešove - spisovateľa a jazykovedca PhDr. Petra Karpinského, PhD. a Mgr. Martiny Ivanovej, PhD. Spolu bolo do súťaže zapojených 21 súťažiacich a zaslaných bolo 65 prác poézie i prózy.

Ako konštatoval predseda poroty Peter Karpinský, tento rok bol veľmi dobrý na kvalitné práce. Niektoré prozaické práce ho veľmi milo prekvapili, presiahli rámec regiónu a dosiahli celoslovenskú úroveň.

Próza: 1. miesto Lenka Dzurovčinová, 2. miesto Mária Bilá, 3. miesto Mgr. Marta Lehetová.
Čestné uznanie: Mgr. Tomáš Gerbery

Poézia: 1. miesto Janka Fikarová, 2. miesto Jozef Katriňák, 3. miesto Gabriel Kuľbak. Čestné uznanie: Mgr. Dominik Demčák, Jaroslav Gál, Bc. Lucia Švecová, Mgr. Anna Švecová.

Vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže Vranovský LITERÁT 2011

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže Vranovský LITERÁT 2011

Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 25. novembra 2011 v rámci projektu Vranovské knihodni 2011, ktorý finančne podporilo MK SR, stretnutie so slovenským spisovateľom a pedagógom Petrom Karpinským. Besedy a autorského čítania sa zúčastnilo 150 žiakov vranovských základných a stredných škôl. Popoludní sa v knižnici stretli všetci, ktorí sa zapojili do autorskej literárnej súťaže Vranovský LITERÁT 2011. Vyhodnotenie súťaže a literárny workshop pre mladých začínajúcich autorov mesta a regiónu sa uskutočnil za účasti poroty z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF PU v Prešove - spisovateľa a jazykovedca PhDr. Petra Karpinského, PhD. a Mgr. Martiny Ivanovej, PhD. Spolu bolo do súťaže zapojených 21 súťažiacich a zaslaných bolo 65 prác poézie i prózy.

Ako konštatoval predseda poroty Peter Karpinský, tento rok bol veľmi dobrý na kvalitné práce. Niektoré prozaické práce ho veľmi milo prekvapili, presiahli rámec regiónu a dosiahli celoslovenskú úroveň.

Próza: 1. miesto Lenka Dzurovčinová, 2. miesto Mária Bilá, 3. miesto Mgr. Marta Lehetová.
Čestné uznanie: Mgr. Tomáš Gerbery

Poézia: 1. miesto Janka Fikarová, 2. miesto Jozef Katriňák, 3. miesto Gabriel Kuľbak. Čestné uznanie: Mgr. Dominik Demčák, Jaroslav Gál, Bc. Lucia Švecová, Mgr. Anna Švecová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok