Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Voda na Domaši ďalej klesá

Správy / Ostatné / Voda na Domaši ďalej klesá

Aké sú môžnosti reklamy?

Dlhotrvajúce sucho čoraz výraznejšie ovplyvňuje stav vodnej nádrže Domaša. Hladina dramaticky klesá a v jej severnej časti zarastá vyschnuté dno vrbinou. Voda ustúpila natoľko, že z Bžian je možný prechod po odkrytom dne na protiľahlý breh a z valkovskej pláže je to k vode dobrých 300 metrov. Podobná situácia je aj v ostatných rekreačných oblastiach vo vranovskom okrese. Vodohospodári však aktuálnu situáciu na Domaši hodnotia ako bežný jav. „Domaša je nádrž s viacročným vyrovnávaním. Prechodne teda registrujeme znížený objem vody. Aktuálny stav vodnej hladiny však nesignalizuje žiadne priame riziká,“ uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava. Aj keď pokles hladiny bol spôsobený dlhodobým deficitom zrážok, výrazný úbytok vody do značnej miery ovplyvnil aj platný manipulačný poriadok. Do nádrže totiž dlhodobo priteká necelý meter kubický za sekundu, no odtok predstavuje až 4,9 m3/s. P. Machava pripomenul, že vodohospodári nemajú priame nástroje ako ovplyvniť prítok do nádrže. „Pri dlhotrvajúcom poklese však budeme postupovať v súlade s manipulačným poriadkom, ktorý na takéto situácie pamätá,“ doplnil hovorca. Manipulačný poriadok schvaľuje Krajský úrad životného prostredia a vzhľadom na dlhotrvajúcu nepriaznivú situáciu už vedenie OZ SVP, š.p. Košice rozhodlo, že požiada o odsúhlasenie zníženia prietoku na Domaši. Aj keď hovorca nekonkretizoval, na koľko by sa mal odtok znížiť, podľa našich informácií by malo ísť o hodnotu 2,5 m3/s.
Toto rozhodnutie víta aj starosta Bžian Miroslav Fečko, no jedným dychom dodáva, že Domaša bude aj pri takomto množstve klesať naďalej. Očakáva však, že po zimnom období a jarných zrážkach stúpne hladina na potrebnú úroveň. „Zmena manipulačného poriadku je v kompetencii štátnej správy a vzhľadom na súčasnú politickú situáciu nepredpokladám, že by mohlo byť v tomto smere prijaté nejaké zásadné rozhodnutie. Teraz mám na mysli prehodnotenie z dlhodobého hľadiska s dosahom do budúcnosti, pretože stále častejšie sa opakujúci pokles hladiny je potrebné riešiť. Obávam sa, že sa tak nestane ani do začiatku budúcej sezóny, pretože istý čas potrvá, kým sa po 10. marci konštituuje nová vláda. Reálne tak hrozí, že najbližšia sezóna môže byť pre správcov rekreačných oblastí okolo Domaše a podnikateľské subjekty katastrofou. Dúfame, že zima i jar budú výdatné na zrážky a Domaša sa naplní,“ uviedol M. Fečko.

Voda na Domaši ďalej klesá

Správy / Ostatné / Voda na Domaši ďalej klesá

Aké sú môžnosti reklamy?

Dlhotrvajúce sucho čoraz výraznejšie ovplyvňuje stav vodnej nádrže Domaša. Hladina dramaticky klesá a v jej severnej časti zarastá vyschnuté dno vrbinou. Voda ustúpila natoľko, že z Bžian je možný prechod po odkrytom dne na protiľahlý breh a z valkovskej pláže je to k vode dobrých 300 metrov. Podobná situácia je aj v ostatných rekreačných oblastiach vo vranovskom okrese. Vodohospodári však aktuálnu situáciu na Domaši hodnotia ako bežný jav. „Domaša je nádrž s viacročným vyrovnávaním. Prechodne teda registrujeme znížený objem vody. Aktuálny stav vodnej hladiny však nesignalizuje žiadne priame riziká,“ uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava. Aj keď pokles hladiny bol spôsobený dlhodobým deficitom zrážok, výrazný úbytok vody do značnej miery ovplyvnil aj platný manipulačný poriadok. Do nádrže totiž dlhodobo priteká necelý meter kubický za sekundu, no odtok predstavuje až 4,9 m3/s. P. Machava pripomenul, že vodohospodári nemajú priame nástroje ako ovplyvniť prítok do nádrže. „Pri dlhotrvajúcom poklese však budeme postupovať v súlade s manipulačným poriadkom, ktorý na takéto situácie pamätá,“ doplnil hovorca. Manipulačný poriadok schvaľuje Krajský úrad životného prostredia a vzhľadom na dlhotrvajúcu nepriaznivú situáciu už vedenie OZ SVP, š.p. Košice rozhodlo, že požiada o odsúhlasenie zníženia prietoku na Domaši. Aj keď hovorca nekonkretizoval, na koľko by sa mal odtok znížiť, podľa našich informácií by malo ísť o hodnotu 2,5 m3/s.
Toto rozhodnutie víta aj starosta Bžian Miroslav Fečko, no jedným dychom dodáva, že Domaša bude aj pri takomto množstve klesať naďalej. Očakáva však, že po zimnom období a jarných zrážkach stúpne hladina na potrebnú úroveň. „Zmena manipulačného poriadku je v kompetencii štátnej správy a vzhľadom na súčasnú politickú situáciu nepredpokladám, že by mohlo byť v tomto smere prijaté nejaké zásadné rozhodnutie. Teraz mám na mysli prehodnotenie z dlhodobého hľadiska s dosahom do budúcnosti, pretože stále častejšie sa opakujúci pokles hladiny je potrebné riešiť. Obávam sa, že sa tak nestane ani do začiatku budúcej sezóny, pretože istý čas potrvá, kým sa po 10. marci konštituuje nová vláda. Reálne tak hrozí, že najbližšia sezóna môže byť pre správcov rekreačných oblastí okolo Domaše a podnikateľské subjekty katastrofou. Dúfame, že zima i jar budú výdatné na zrážky a Domaša sa naplní,“ uviedol M. Fečko.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok