Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V novembri opustilo rady Bukózy Holding 28 zamestnancov

Správy / Ostatné / V novembri opustilo rady Bukózy Holding 28 zamestnancov

Aké sú môžnosti reklamy?

Skupina spoločností Bukóza Holding reaguje na vývoj na svetových trhoch optimalizáciou výrobných procesov, čo sa premieta aj do personálnej stratégie. Ešte v septembri prišlo v Bukóze Supermarket o zamestnanie 70 ľudí a hoci približne ďalší 80 zamestnanci ostali pracovať na svojich pôvodných pozíciách ako živnostníci, po zrušení mechanickej výroby dreva v Bukóze Píla a Bukóze Progres (výroba reziva, hranolov a lepeného dreva) ostali bez práce aj oni. „Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING v aktuálnom krízovom období optimalizuje všetky výrobné procesy. Nepriaznivá ekonomická situácia a fiškálny stav eurozóny, ktorá je jej nosným trhom, nedovoľuje realizovať všetky plánované investičné zámery a spomaľuje tempo rastu zamestnanosti. Na nasledujúce obdobie pripravujeme plán akčných krokov, ktorý obsahuje, okrem iného, aj optimalizovanie personálnych kapacít v spoločnostiach patriacich do Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING,“ uvádza sa v stanovisku Skupiny spoločností Bukóza Holding.

Keďže Bukóza Holding sa rozhodla orientovať svoju obchodnú filozofiu na chemické spracovanie dreva a energetiku, táto skutočnosť sa odzrkadlila v ďalšom zredukovaní zamestnaneckého stavu. „K 30. novembru odišli 28 zamestnanci. Predpokladám, že konečné číslo sa zvýši o ľudí pracujúcich na dobu určitú a dohodárov. Okrem toho, 30 pracovníci nastupujú v Bukoceli na skrátený pracovný týždeň, no s riaditeľom som sa dohodol, že im ho rozvrhnú do všetkých dní, aby zamestnanci neprišli o zápočet do dôchodku,“ vysvetľoval odborový predák Ján Ďurko.

Okrem redukcie pracovných miest adresovalo vedenie Bukocelu zamestnancom 57 napomenutí súvisiacich s pracovnou disciplínou a efektivitou práce. Odbory zatiaľ evidujú iba jeden podnet od zamestnanca, ktorý nesúhlasí so zrážkou zo mzdy. „Všetci 28 prepustení zamestnanci odišli dohodou s tým, že im boli vyplatené všetky náležitosti vyplývajúce z kolektívnej zmluvy. Ak však má niekto podozrenie, že neboli dodržané jeho práva, nech sa pokojne na nás obráti a my podáme podnet na Inšpektorát práce,“ odporučil J. Ďurko.

Za posledný rok má vývoj zamestnanosti v Skupine spoločnosti Bukóza Holding klesajúcu tendenciu. K 30. septembru 2010 pracovalo vo všetkých prevádzkach 987 stálych zamestnancov, no v priebehu roka pokleslo toto číslo, bez započítania živnostníkov, na 805. „Podobne ako je neistá situácia vo svete, nevieme odhadnúť ani my, aký ďalší vývoj nás čaká,“ uzavrel J. Ďurko.

V novembri opustilo rady Bukózy Holding 28 zamestnancov

Správy / Ostatné / V novembri opustilo rady Bukózy Holding 28 zamestnancov

Aké sú môžnosti reklamy?

Skupina spoločností Bukóza Holding reaguje na vývoj na svetových trhoch optimalizáciou výrobných procesov, čo sa premieta aj do personálnej stratégie. Ešte v septembri prišlo v Bukóze Supermarket o zamestnanie 70 ľudí a hoci približne ďalší 80 zamestnanci ostali pracovať na svojich pôvodných pozíciách ako živnostníci, po zrušení mechanickej výroby dreva v Bukóze Píla a Bukóze Progres (výroba reziva, hranolov a lepeného dreva) ostali bez práce aj oni. „Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING v aktuálnom krízovom období optimalizuje všetky výrobné procesy. Nepriaznivá ekonomická situácia a fiškálny stav eurozóny, ktorá je jej nosným trhom, nedovoľuje realizovať všetky plánované investičné zámery a spomaľuje tempo rastu zamestnanosti. Na nasledujúce obdobie pripravujeme plán akčných krokov, ktorý obsahuje, okrem iného, aj optimalizovanie personálnych kapacít v spoločnostiach patriacich do Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING,“ uvádza sa v stanovisku Skupiny spoločností Bukóza Holding.

Keďže Bukóza Holding sa rozhodla orientovať svoju obchodnú filozofiu na chemické spracovanie dreva a energetiku, táto skutočnosť sa odzrkadlila v ďalšom zredukovaní zamestnaneckého stavu. „K 30. novembru odišli 28 zamestnanci. Predpokladám, že konečné číslo sa zvýši o ľudí pracujúcich na dobu určitú a dohodárov. Okrem toho, 30 pracovníci nastupujú v Bukoceli na skrátený pracovný týždeň, no s riaditeľom som sa dohodol, že im ho rozvrhnú do všetkých dní, aby zamestnanci neprišli o zápočet do dôchodku,“ vysvetľoval odborový predák Ján Ďurko.

Okrem redukcie pracovných miest adresovalo vedenie Bukocelu zamestnancom 57 napomenutí súvisiacich s pracovnou disciplínou a efektivitou práce. Odbory zatiaľ evidujú iba jeden podnet od zamestnanca, ktorý nesúhlasí so zrážkou zo mzdy. „Všetci 28 prepustení zamestnanci odišli dohodou s tým, že im boli vyplatené všetky náležitosti vyplývajúce z kolektívnej zmluvy. Ak však má niekto podozrenie, že neboli dodržané jeho práva, nech sa pokojne na nás obráti a my podáme podnet na Inšpektorát práce,“ odporučil J. Ďurko.

Za posledný rok má vývoj zamestnanosti v Skupine spoločnosti Bukóza Holding klesajúcu tendenciu. K 30. septembru 2010 pracovalo vo všetkých prevádzkach 987 stálych zamestnancov, no v priebehu roka pokleslo toto číslo, bez započítania živnostníkov, na 805. „Podobne ako je neistá situácia vo svete, nevieme odhadnúť ani my, aký ďalší vývoj nás čaká,“ uzavrel J. Ďurko.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok