Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V novembri opustilo rady Bukózy Holding 28 zamestnancov

Správy / Ostatné / V novembri opustilo rady Bukózy Holding 28 zamestnancov

Skupina spoločností Bukóza Holding reaguje na vývoj na svetových trhoch optimalizáciou výrobných procesov, čo sa premieta aj do personálnej stratégie. Ešte v septembri prišlo v Bukóze Supermarket o zamestnanie 70 ľudí a hoci približne ďalší 80 zamestnanci ostali pracovať na svojich pôvodných pozíciách ako živnostníci, po zrušení mechanickej výroby dreva v Bukóze Píla a Bukóze Progres (výroba reziva, hranolov a lepeného dreva) ostali bez práce aj oni. „Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING v aktuálnom krízovom období optimalizuje všetky výrobné procesy. Nepriaznivá ekonomická situácia a fiškálny stav eurozóny, ktorá je jej nosným trhom, nedovoľuje realizovať všetky plánované investičné zámery a spomaľuje tempo rastu zamestnanosti. Na nasledujúce obdobie pripravujeme plán akčných krokov, ktorý obsahuje, okrem iného, aj optimalizovanie personálnych kapacít v spoločnostiach patriacich do Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING,“ uvádza sa v stanovisku Skupiny spoločností Bukóza Holding.

Keďže Bukóza Holding sa rozhodla orientovať svoju obchodnú filozofiu na chemické spracovanie dreva a energetiku, táto skutočnosť sa odzrkadlila v ďalšom zredukovaní zamestnaneckého stavu. „K 30. novembru odišli 28 zamestnanci. Predpokladám, že konečné číslo sa zvýši o ľudí pracujúcich na dobu určitú a dohodárov. Okrem toho, 30 pracovníci nastupujú v Bukoceli na skrátený pracovný týždeň, no s riaditeľom som sa dohodol, že im ho rozvrhnú do všetkých dní, aby zamestnanci neprišli o zápočet do dôchodku,“ vysvetľoval odborový predák Ján Ďurko.

Okrem redukcie pracovných miest adresovalo vedenie Bukocelu zamestnancom 57 napomenutí súvisiacich s pracovnou disciplínou a efektivitou práce. Odbory zatiaľ evidujú iba jeden podnet od zamestnanca, ktorý nesúhlasí so zrážkou zo mzdy. „Všetci 28 prepustení zamestnanci odišli dohodou s tým, že im boli vyplatené všetky náležitosti vyplývajúce z kolektívnej zmluvy. Ak však má niekto podozrenie, že neboli dodržané jeho práva, nech sa pokojne na nás obráti a my podáme podnet na Inšpektorát práce,“ odporučil J. Ďurko.

Za posledný rok má vývoj zamestnanosti v Skupine spoločnosti Bukóza Holding klesajúcu tendenciu. K 30. septembru 2010 pracovalo vo všetkých prevádzkach 987 stálych zamestnancov, no v priebehu roka pokleslo toto číslo, bez započítania živnostníkov, na 805. „Podobne ako je neistá situácia vo svete, nevieme odhadnúť ani my, aký ďalší vývoj nás čaká,“ uzavrel J. Ďurko.

V novembri opustilo rady Bukózy Holding 28 zamestnancov

Správy / Ostatné / V novembri opustilo rady Bukózy Holding 28 zamestnancov

Skupina spoločností Bukóza Holding reaguje na vývoj na svetových trhoch optimalizáciou výrobných procesov, čo sa premieta aj do personálnej stratégie. Ešte v septembri prišlo v Bukóze Supermarket o zamestnanie 70 ľudí a hoci približne ďalší 80 zamestnanci ostali pracovať na svojich pôvodných pozíciách ako živnostníci, po zrušení mechanickej výroby dreva v Bukóze Píla a Bukóze Progres (výroba reziva, hranolov a lepeného dreva) ostali bez práce aj oni. „Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING v aktuálnom krízovom období optimalizuje všetky výrobné procesy. Nepriaznivá ekonomická situácia a fiškálny stav eurozóny, ktorá je jej nosným trhom, nedovoľuje realizovať všetky plánované investičné zámery a spomaľuje tempo rastu zamestnanosti. Na nasledujúce obdobie pripravujeme plán akčných krokov, ktorý obsahuje, okrem iného, aj optimalizovanie personálnych kapacít v spoločnostiach patriacich do Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING,“ uvádza sa v stanovisku Skupiny spoločností Bukóza Holding.

Keďže Bukóza Holding sa rozhodla orientovať svoju obchodnú filozofiu na chemické spracovanie dreva a energetiku, táto skutočnosť sa odzrkadlila v ďalšom zredukovaní zamestnaneckého stavu. „K 30. novembru odišli 28 zamestnanci. Predpokladám, že konečné číslo sa zvýši o ľudí pracujúcich na dobu určitú a dohodárov. Okrem toho, 30 pracovníci nastupujú v Bukoceli na skrátený pracovný týždeň, no s riaditeľom som sa dohodol, že im ho rozvrhnú do všetkých dní, aby zamestnanci neprišli o zápočet do dôchodku,“ vysvetľoval odborový predák Ján Ďurko.

Okrem redukcie pracovných miest adresovalo vedenie Bukocelu zamestnancom 57 napomenutí súvisiacich s pracovnou disciplínou a efektivitou práce. Odbory zatiaľ evidujú iba jeden podnet od zamestnanca, ktorý nesúhlasí so zrážkou zo mzdy. „Všetci 28 prepustení zamestnanci odišli dohodou s tým, že im boli vyplatené všetky náležitosti vyplývajúce z kolektívnej zmluvy. Ak však má niekto podozrenie, že neboli dodržané jeho práva, nech sa pokojne na nás obráti a my podáme podnet na Inšpektorát práce,“ odporučil J. Ďurko.

Za posledný rok má vývoj zamestnanosti v Skupine spoločnosti Bukóza Holding klesajúcu tendenciu. K 30. septembru 2010 pracovalo vo všetkých prevádzkach 987 stálych zamestnancov, no v priebehu roka pokleslo toto číslo, bez započítania živnostníkov, na 805. „Podobne ako je neistá situácia vo svete, nevieme odhadnúť ani my, aký ďalší vývoj nás čaká,“ uzavrel J. Ďurko.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok