Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Bystrom si systém vodozádržných opatrení pochvaľujú

Správy / Obce / V Bystrom si systém vodozádržných opatrení pochvaľujú

Aké sú môžnosti reklamy?

Keďže povodne v minulosti neobišli ani obec Bystré, miestna samospráva sa v boji s nimi rozhodla vytiahnuť inovatívnu metodiku protipovodňových opatrení. Najviac starostí spôsobovali občanom Hermanovský potok s jeho menšími prítokmi, no vďaka sieti vodozádržných systémov sa silu vodného živlu počas dlhotrvajúcich, alebo prívalových dažďov podarilo skrotiť. „Štát vynakladá množstvo finančných prostriedkov na odstraňovanie škôd po povodniach, ale prevencii sa doteraz venovalo minimum pozornosti. V našom prípade vychádzame z toho, kde a odkiaľ prívalové vody prichádzajú a ich silu sa snažíme eliminovať ešte skôr, ako dorazia do obce,“ vysvetľoval Ján Zubaj z Obecného úradu v Bystrom.

Pred začatím realizácie pilotného projektu „Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní v roku 2010„ sa J. Zubaj zúčastnil školenia organizovaného mimovládnou organizáciou Ľudia a voda. Jeho cieľom bolo pripraviť personálne kapacity pre obce a mestá, aby dokázali erudovane reagovať na vládne výzvy súvisiace s financovaním protipovodňových opatrení. Výsledkom kurzu bola, okrem iného, štúdia o území katastra obce, ktorá obsahovala informácie o pohybe vody, čo je prvým predpokladom k efektívnemu vypracovaniu modelu rozmiestnenia hrádzok a valov.

J. Zubaj ukončil školenie s certifikátom vodný veľvyslanec a v roku 2010 dostalo Bystré ponuku zapojiť sa do vyššie spomínaného pilotného projektu. Na jeho realizáciu získalo 30 tis. € a podmienkou bolo zachytiť 7 500 m3 vody. Pre tento účel vybudovali na úseku jedného kilometra dvanásť priepustných rozoberateľných hrádzok a tri ochranné valy. Obec vykonávala práce v mesiacoch január, február a marec 2011 s tým, že na začiatku celého procesu muselo byť lokalizované epicentrum, odkiaľ sa vlievali prívalové vody z orných pôd, lesov a trvalo trávnatých porastov do miestneho kanála. „Voda, ktorá sa dostávala do obce už mala výraznú kinetickú energiu a našou úlohou bolo zadržať ju, resp. spomaliť. Z toho dôvodu sme hľadali priestor, kde by sme ju dokázali ustrážiť. Naša voľba padla na vodný kanál smerom na Hermanovce, kde sme, ako prví, osadili rozoberateľné hrádzky a z násypov zeminy sme zároveň vybudovali tri valy. Hneď pri prvých väčších dažďoch sa nám tento systém osvedčil a v obci sme žiadne škody nezaznamenali,“ uviedol J. Zubaj a dodal, že vďaka novovybudovaným opatreniam sa podarilo zachytiť dokonca o 1 000 m3 vody viac, ako sa pôvodne predpokladalo.

Prínosom projektu však nebolo iba eliminovanie podielu prívalových vôd na škodách v obci, kde Hermanovský potok poškodzoval miestnu infraštruktúru (komunikácie, most) a vytápal okolité domy. „Za veľmi dôležitú skutočnosť považujeme, že sme mohli zamestnať dlhodobo nezamestnaných občanov obce Bystré, ktorým sme dali prácu na dobu troch mesiacov. Títo pracovníci nadobudli pracovné skúsenosti v oblasti prevencie pred povodňami, pričom v budúcnosti tieto vedomosti a zručnosti môžu uplatniť v iných podobných projektoch. Zároveň sa im obnovila pracovná disciplína, čo teraz môžeme vidieť na menších obecných službách. V neposlednom rade oceňujeme príspevok projektu aj do zlepšenia vzťahov nerómskej a rómskej komunity,“ vypočítaval prínosy J. Zubaj.

Z celospoločenského hľadiska sú devízou pilotného projektu konkrétne poznatky spojené s jeho realizáciou. Ako J. Zubaj dovysvetlil, úspech protipovodňových opatrení je závislý na podrobnom balíku informácií priamo z terénu. Získané skúsenosti sa totiž môžu stať všeobecným manuálom aj pre ostatné obce a mestá. „Model rozmiestnenia hrádzok sa nedá navrhnúť iba pri pohľade do mapy. Celý úsek kanála sme museli precízne preštudovať, aby nás voda nemohla prekvapiť. Hoci sme na prípravy nemali veľa času, som rád, že sa nám to podarilo, o čom sme sa už mohli presvedčiť aj v praxi,“ konštatoval J. Zubaj.

Z nadobudnutých skúseností chcú v Bystrom vychádzať aj v rámci druhého protipovodňového projektu „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011.“ Cieľom tohto programu je zachytenie 10 000m3 vody v mikropovodí, čo by malo sa docieliť vybudovaním sedemdesiatich vodozádržných hrádzok s dvoma záchytnými valmi. Na tieto zámery získala obec 20 tis. €. „Smerom na Hanušovce nám spôsobuje vrásky na čele Šľachtinský potok, ktorý zaplavuje štátnu cestu I/18 a počas výdatných dažďov výrazne komplikuje premávku. Hrádzky chceme vybudovať na úseku dlhom 1,3 km s tým, že v priemere by mali mať výšku jeden a šírku päť metrov, no ich rozmery budú závisieť od konkrétneho miesta, kde sa ich rozhodneme osadiť. Okrem toho, jeden z plánovaných valov nám vytvorí prírodnú mokraď, ktorá bude zásobárňou vody pre okolitú flóru a v prípade potreby nám môže poslúžiť ako protipožiarna nádrž,“ vysvetľoval J. Zubaj.

S realizáciou projektu začali v novembri a v rámci aktivít zamestnali dvanásť osôb, pričom desiatim z nich mohli ponúknuť prácu vďaka Príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. „Prostredníctvom príspevku v rámci § 50j sme doteraz zamestnali spolu 26 ľudí, ktorá mali na starosti prečisťovanie potokov, dokladovanie kameňa a spevnenie brehov potokov v katastri obce Bystré. Touto cestou sa teda chceme poďakovať za výbornú spoluprácu ÚSPVaR Vranov nad Topľou a Úradu vlády SR – Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny,“ dodal na záver J. Zubaj.

V Bystrom si systém vodozádržných opatrení pochvaľujú

Správy / Obce / V Bystrom si systém vodozádržných opatrení pochvaľujú

Aké sú môžnosti reklamy?

Keďže povodne v minulosti neobišli ani obec Bystré, miestna samospráva sa v boji s nimi rozhodla vytiahnuť inovatívnu metodiku protipovodňových opatrení. Najviac starostí spôsobovali občanom Hermanovský potok s jeho menšími prítokmi, no vďaka sieti vodozádržných systémov sa silu vodného živlu počas dlhotrvajúcich, alebo prívalových dažďov podarilo skrotiť. „Štát vynakladá množstvo finančných prostriedkov na odstraňovanie škôd po povodniach, ale prevencii sa doteraz venovalo minimum pozornosti. V našom prípade vychádzame z toho, kde a odkiaľ prívalové vody prichádzajú a ich silu sa snažíme eliminovať ešte skôr, ako dorazia do obce,“ vysvetľoval Ján Zubaj z Obecného úradu v Bystrom.

Pred začatím realizácie pilotného projektu „Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní v roku 2010„ sa J. Zubaj zúčastnil školenia organizovaného mimovládnou organizáciou Ľudia a voda. Jeho cieľom bolo pripraviť personálne kapacity pre obce a mestá, aby dokázali erudovane reagovať na vládne výzvy súvisiace s financovaním protipovodňových opatrení. Výsledkom kurzu bola, okrem iného, štúdia o území katastra obce, ktorá obsahovala informácie o pohybe vody, čo je prvým predpokladom k efektívnemu vypracovaniu modelu rozmiestnenia hrádzok a valov.

J. Zubaj ukončil školenie s certifikátom vodný veľvyslanec a v roku 2010 dostalo Bystré ponuku zapojiť sa do vyššie spomínaného pilotného projektu. Na jeho realizáciu získalo 30 tis. € a podmienkou bolo zachytiť 7 500 m3 vody. Pre tento účel vybudovali na úseku jedného kilometra dvanásť priepustných rozoberateľných hrádzok a tri ochranné valy. Obec vykonávala práce v mesiacoch január, február a marec 2011 s tým, že na začiatku celého procesu muselo byť lokalizované epicentrum, odkiaľ sa vlievali prívalové vody z orných pôd, lesov a trvalo trávnatých porastov do miestneho kanála. „Voda, ktorá sa dostávala do obce už mala výraznú kinetickú energiu a našou úlohou bolo zadržať ju, resp. spomaliť. Z toho dôvodu sme hľadali priestor, kde by sme ju dokázali ustrážiť. Naša voľba padla na vodný kanál smerom na Hermanovce, kde sme, ako prví, osadili rozoberateľné hrádzky a z násypov zeminy sme zároveň vybudovali tri valy. Hneď pri prvých väčších dažďoch sa nám tento systém osvedčil a v obci sme žiadne škody nezaznamenali,“ uviedol J. Zubaj a dodal, že vďaka novovybudovaným opatreniam sa podarilo zachytiť dokonca o 1 000 m3 vody viac, ako sa pôvodne predpokladalo.

Prínosom projektu však nebolo iba eliminovanie podielu prívalových vôd na škodách v obci, kde Hermanovský potok poškodzoval miestnu infraštruktúru (komunikácie, most) a vytápal okolité domy. „Za veľmi dôležitú skutočnosť považujeme, že sme mohli zamestnať dlhodobo nezamestnaných občanov obce Bystré, ktorým sme dali prácu na dobu troch mesiacov. Títo pracovníci nadobudli pracovné skúsenosti v oblasti prevencie pred povodňami, pričom v budúcnosti tieto vedomosti a zručnosti môžu uplatniť v iných podobných projektoch. Zároveň sa im obnovila pracovná disciplína, čo teraz môžeme vidieť na menších obecných službách. V neposlednom rade oceňujeme príspevok projektu aj do zlepšenia vzťahov nerómskej a rómskej komunity,“ vypočítaval prínosy J. Zubaj.

Z celospoločenského hľadiska sú devízou pilotného projektu konkrétne poznatky spojené s jeho realizáciou. Ako J. Zubaj dovysvetlil, úspech protipovodňových opatrení je závislý na podrobnom balíku informácií priamo z terénu. Získané skúsenosti sa totiž môžu stať všeobecným manuálom aj pre ostatné obce a mestá. „Model rozmiestnenia hrádzok sa nedá navrhnúť iba pri pohľade do mapy. Celý úsek kanála sme museli precízne preštudovať, aby nás voda nemohla prekvapiť. Hoci sme na prípravy nemali veľa času, som rád, že sa nám to podarilo, o čom sme sa už mohli presvedčiť aj v praxi,“ konštatoval J. Zubaj.

Z nadobudnutých skúseností chcú v Bystrom vychádzať aj v rámci druhého protipovodňového projektu „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011.“ Cieľom tohto programu je zachytenie 10 000m3 vody v mikropovodí, čo by malo sa docieliť vybudovaním sedemdesiatich vodozádržných hrádzok s dvoma záchytnými valmi. Na tieto zámery získala obec 20 tis. €. „Smerom na Hanušovce nám spôsobuje vrásky na čele Šľachtinský potok, ktorý zaplavuje štátnu cestu I/18 a počas výdatných dažďov výrazne komplikuje premávku. Hrádzky chceme vybudovať na úseku dlhom 1,3 km s tým, že v priemere by mali mať výšku jeden a šírku päť metrov, no ich rozmery budú závisieť od konkrétneho miesta, kde sa ich rozhodneme osadiť. Okrem toho, jeden z plánovaných valov nám vytvorí prírodnú mokraď, ktorá bude zásobárňou vody pre okolitú flóru a v prípade potreby nám môže poslúžiť ako protipožiarna nádrž,“ vysvetľoval J. Zubaj.

S realizáciou projektu začali v novembri a v rámci aktivít zamestnali dvanásť osôb, pričom desiatim z nich mohli ponúknuť prácu vďaka Príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. „Prostredníctvom príspevku v rámci § 50j sme doteraz zamestnali spolu 26 ľudí, ktorá mali na starosti prečisťovanie potokov, dokladovanie kameňa a spevnenie brehov potokov v katastri obce Bystré. Touto cestou sa teda chceme poďakovať za výbornú spoluprácu ÚSPVaR Vranov nad Topľou a Úradu vlády SR – Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny,“ dodal na záver J. Zubaj.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok