Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Imidž Vranova letel opäť cez palubu

Správy / Mesto Vranov / Imidž Vranova letel opäť cez palubu

Aké sú môžnosti reklamy?

Keď sa začal inkvizičný proces s bývalým náčelníkom mestskej polície Jozef Baranom, čakal som ako celý príbeh skončí. Po poslednom mestskom zastupiteľstve platí, že scenár naďalej pokračuje v rozpačitom dojme. Pri menovaní riaditeľa Zariadenia pre seniorov a náčelníka mestskej polície hodili totiž poslanci obidvoch navrhnutých kandidátov cez palubu.

Býva zvykom, že vždy sa nájde v pléne niekto, kto navrhnutú nomináciu obháji. V prípade Jána Kubu a Jozefa Uhlíka sa tak nestalo. Nikto nedvihol bojovú zástavu dokonca ani vtedy, keď odštartovala séria pochybností smerom k riaditeľovi Zariadenia pre seniorov. Navyše ma prekvapila absencia akéhokoľvek sebavedomia a ochoty kompetentných vôbec pustiť sa do otvorenej diskusie. Povedal som si fajn, iný kraj, iný mrav. Pokoj v mojej duši však trval iba krátko, lebo tí istí poslanci o pár minút neskôr nemali najmenší problém konštatovať na adresu riaditeľa Mestského domu kultúry Alfonza Kobielskeho, že sú s jeho prácou spokojní a vnímajú ho ako kreatívneho manažéra, ktorý je správnym chlapom na správnom mieste.

Samozrejme, v rokovacom poriadku nie je nikde napísané, že poslanci musia na kandidátov skladať verejné ódy. Nedá sa nesúhlasiť ani s konštatovaním primátora J. Ragana, že obidvaja páni získali komfortnú väčšinu hlasov. Tento argument pôsobí na prvý pohľad naozaj nepriestrelne, no ak si uvedomíme, že sme vo Vranove, Vranove nad Topľou, celá zápletka sa dostáva do iného svetla. Sám primátor totiž najlepšie vie, čo všetko zdedil a koľko námahy ho to bude stáť, aby na úrade a v meste poupratoval. Som si istý, že ak by išlo do tuhého, nikto by si na seba neobliekol nepriestrelnú vestu „made in MsÚ feat. MsZ Vranov nad Topľou“.

Práve J. Ragan vyčítal J. Baranovi chýbajúci rešpekt u jeho podriadených. Dovolím si tvrdiť, že týmto spôsobom voľby J. Uhlíkovi vôbec poslanci nepomohli. Môžeme iba hádať, ako sa cítili obidvaja kandidáti (na rokovaní MsZ bol prítomný iba J. Kuba), keď sa nenašiel ani jeden poslanec, ktorý by sa s výnimkou krytia za kolektívne hlasovanie postavil a vyzdvihol ich morálne a profesionálne prednosti, vďaka ktorým sú predurčení na navrhované funkcie.

Nebudem riešiť zákulisné politické dohody, lebo patria k životu. Nebudem riešiť ani to, prečo došlo k výmene poradia pri hlasovaní o obidvoch kandidátoch. Veľkoryso sa budem tváriť, že pri spracovaní pozvánky zaúradoval tlačový škriatok. Ak je však primátorovi a poslancom jedno, že vďaka článku v Trende o predaji mestských TKR sa na Vranove dobre baví celé Slovensko, môžu imidž tohto mesta hádzať cez palubu ďalej.

Imidž Vranova letel opäť cez palubu

Správy / Mesto Vranov / Imidž Vranova letel opäť cez palubu

Aké sú môžnosti reklamy?

Keď sa začal inkvizičný proces s bývalým náčelníkom mestskej polície Jozef Baranom, čakal som ako celý príbeh skončí. Po poslednom mestskom zastupiteľstve platí, že scenár naďalej pokračuje v rozpačitom dojme. Pri menovaní riaditeľa Zariadenia pre seniorov a náčelníka mestskej polície hodili totiž poslanci obidvoch navrhnutých kandidátov cez palubu.

Býva zvykom, že vždy sa nájde v pléne niekto, kto navrhnutú nomináciu obháji. V prípade Jána Kubu a Jozefa Uhlíka sa tak nestalo. Nikto nedvihol bojovú zástavu dokonca ani vtedy, keď odštartovala séria pochybností smerom k riaditeľovi Zariadenia pre seniorov. Navyše ma prekvapila absencia akéhokoľvek sebavedomia a ochoty kompetentných vôbec pustiť sa do otvorenej diskusie. Povedal som si fajn, iný kraj, iný mrav. Pokoj v mojej duši však trval iba krátko, lebo tí istí poslanci o pár minút neskôr nemali najmenší problém konštatovať na adresu riaditeľa Mestského domu kultúry Alfonza Kobielskeho, že sú s jeho prácou spokojní a vnímajú ho ako kreatívneho manažéra, ktorý je správnym chlapom na správnom mieste.

Samozrejme, v rokovacom poriadku nie je nikde napísané, že poslanci musia na kandidátov skladať verejné ódy. Nedá sa nesúhlasiť ani s konštatovaním primátora J. Ragana, že obidvaja páni získali komfortnú väčšinu hlasov. Tento argument pôsobí na prvý pohľad naozaj nepriestrelne, no ak si uvedomíme, že sme vo Vranove, Vranove nad Topľou, celá zápletka sa dostáva do iného svetla. Sám primátor totiž najlepšie vie, čo všetko zdedil a koľko námahy ho to bude stáť, aby na úrade a v meste poupratoval. Som si istý, že ak by išlo do tuhého, nikto by si na seba neobliekol nepriestrelnú vestu „made in MsÚ feat. MsZ Vranov nad Topľou“.

Práve J. Ragan vyčítal J. Baranovi chýbajúci rešpekt u jeho podriadených. Dovolím si tvrdiť, že týmto spôsobom voľby J. Uhlíkovi vôbec poslanci nepomohli. Môžeme iba hádať, ako sa cítili obidvaja kandidáti (na rokovaní MsZ bol prítomný iba J. Kuba), keď sa nenašiel ani jeden poslanec, ktorý by sa s výnimkou krytia za kolektívne hlasovanie postavil a vyzdvihol ich morálne a profesionálne prednosti, vďaka ktorým sú predurčení na navrhované funkcie.

Nebudem riešiť zákulisné politické dohody, lebo patria k životu. Nebudem riešiť ani to, prečo došlo k výmene poradia pri hlasovaní o obidvoch kandidátoch. Veľkoryso sa budem tváriť, že pri spracovaní pozvánky zaúradoval tlačový škriatok. Ak je však primátorovi a poslancom jedno, že vďaka článku v Trende o predaji mestských TKR sa na Vranove dobre baví celé Slovensko, môžu imidž tohto mesta hádzať cez palubu ďalej.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok