Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Daňový úrad vo Vranove prejde zmenami

Správy / Ostatné / Daňový úrad vo Vranove prejde zmenami

Aké sú môžnosti reklamy?

Od 1. januára nastane v organizácii daňovej správy na Slovensku viacero zásadných zmien.

Transformácia sa uskutočňuje v rámci dlhodobého programu UNITAS a od roku 1993 pôjde o najzásadnejšiu štrukturálnu a koncepčnú reformu fungovania daňovej správy na Slovensku. Zmeny sa budú týkať predovšetkým interného prostredia daňovej správy a ich výsledkom by malo byť zefektívnenie výkonu Daňovej správy. Prínosom pre klientov (daňové subjekty) bude zefektívnenie jednotlivých procesov.

V súčasnosti funguje na Slovensku osem pracovísk Daňového riaditeľstva, 101 daňových úradov (vrátane DÚ vo Vranove), jedna expozitúra DÚ a jeden DÚ pre vybrané subjekty. Od nového roka bude táto sieť transformovaná na 8 daňových úradov v sídlach VÚC, 39 pobočiek DÚ, 42 kontaktných miest DÚ a jeden DÚ pre vybrané daňové subjekty. Vranovský DÚ bude pretransformovaný na pobočku DÚ v Prešove. „Nová sieť takmer na sto percent kopíruje predošlé usporiadanie, pričom daňovník vybaví u svojho správcu dane všetky potrebné náležitosti ako doteraz. Transformáciou sa teda pre klientov nemení dostupnosť výkonu daňovej správy,“ vysvetlila hovorkyňa Daňového riaditeľstva Gabriela Dianová.

Jednou zo zásadnejších zmien je tiež presun organizácie daňových kontrolórov. Oddelenia daňovej kontroly budú vytvorené na daňovom úrade v sídle kraja a na rozdiel od súčasnosti už len na niektorých jeho pobočkách. „Pri transformácii daňových úradov dochádza aj k zmene organizácie a spôsobu výkonu činností pri správe daní. V dôsledku toho sa nebudú na všetkých organizačných zložkách vykonávať všetky činnosti v rámci správy daní a dôjde aj k redukcii počtu zamestnancov. Uvedené platí aj pre pobočku vo Vranove nad Topľou,“ dodala G. Dianová. Zmeny nastanú aj v organizácii riadiacich pracovníkov jednotlivých pobočiek a kontaktných miest. Jednotlivé činnosti v rámci správy daní budú riadiť a koordinovať vedúci jednotlivých oddelení.

Daňový úrad vo Vranove prejde zmenami

Správy / Ostatné / Daňový úrad vo Vranove prejde zmenami

Aké sú môžnosti reklamy?

Od 1. januára nastane v organizácii daňovej správy na Slovensku viacero zásadných zmien.

Transformácia sa uskutočňuje v rámci dlhodobého programu UNITAS a od roku 1993 pôjde o najzásadnejšiu štrukturálnu a koncepčnú reformu fungovania daňovej správy na Slovensku. Zmeny sa budú týkať predovšetkým interného prostredia daňovej správy a ich výsledkom by malo byť zefektívnenie výkonu Daňovej správy. Prínosom pre klientov (daňové subjekty) bude zefektívnenie jednotlivých procesov.

V súčasnosti funguje na Slovensku osem pracovísk Daňového riaditeľstva, 101 daňových úradov (vrátane DÚ vo Vranove), jedna expozitúra DÚ a jeden DÚ pre vybrané subjekty. Od nového roka bude táto sieť transformovaná na 8 daňových úradov v sídlach VÚC, 39 pobočiek DÚ, 42 kontaktných miest DÚ a jeden DÚ pre vybrané daňové subjekty. Vranovský DÚ bude pretransformovaný na pobočku DÚ v Prešove. „Nová sieť takmer na sto percent kopíruje predošlé usporiadanie, pričom daňovník vybaví u svojho správcu dane všetky potrebné náležitosti ako doteraz. Transformáciou sa teda pre klientov nemení dostupnosť výkonu daňovej správy,“ vysvetlila hovorkyňa Daňového riaditeľstva Gabriela Dianová.

Jednou zo zásadnejších zmien je tiež presun organizácie daňových kontrolórov. Oddelenia daňovej kontroly budú vytvorené na daňovom úrade v sídle kraja a na rozdiel od súčasnosti už len na niektorých jeho pobočkách. „Pri transformácii daňových úradov dochádza aj k zmene organizácie a spôsobu výkonu činností pri správe daní. V dôsledku toho sa nebudú na všetkých organizačných zložkách vykonávať všetky činnosti v rámci správy daní a dôjde aj k redukcii počtu zamestnancov. Uvedené platí aj pre pobočku vo Vranove nad Topľou,“ dodala G. Dianová. Zmeny nastanú aj v organizácii riadiacich pracovníkov jednotlivých pobočiek a kontaktných miest. Jednotlivé činnosti v rámci správy daní budú riadiť a koordinovať vedúci jednotlivých oddelení.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok