Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Do ankety o dianí vo Vranove sa rok po voľbách zapojili iba štyria kandidáti

Správy / Mesto Vranov / Do ankety o dianí vo Vranove sa rok po voľbách zapojili iba štyria kandidáti

Aké sú môžnosti reklamy?

27. novembra uplynul rok od volieb do orgánov samospráv miest a obcí. Vo Vranove nad Topľou sa do boja o primátorské kreslo zapojilo sedem kandidátov – Bc. Ján Balog, Ing. Igor Čačko, MUDr. Juraj Kuročka, Ing. Ľubomír Pidaný, Ing. Ján Ragan, Ing. Igor Šesták a Bc. Jozef Tarkanič. Rok po voľbách sme oslovili všetkých z nich, aby zhodnotili vývoj vo Vranove za uplynulých 12 mesiacov. Na nasledujúce otázky však odpovedali iba štyria zo siedmich kandidátov:

1. Ako hodnotíte dianie v meste za posledný rok?
2. Zapojili by ste sa do boja o primátorské kreslo opäť?

Ing. Igor Čačko:
1. Dianím v meste som sklamaný. Viem, že za rok sa toho veľa spraviť nedá, chýbajú mi však konkrétne a rázne opatrenia na oddlženie mesta, viac aktivity smerom k priemyselnému parku a rozvojovým programom z eurofondov, kým ešte sú. Problémy sa riešia komplikovane, zdĺhavo a na poslednú chvíľu, neinformuje sa pravdivo. Luxus vzniku mediálneho odboru občania nepotrebujú, má význam len pre sebareprezentáciu. Ani „privatizácia“ mesta HZDS mi nie je po chuti. Objektívne konkurzy so šancou pre mladých by mestu určite neuškodili. Za úspech považujem len dokončenie niektorých, skôr začatých projektov.
2. Mám prácu, ktorá ma baví, nikdy som netúžil po primátorskom kresle. Ku kandidatúre ma priviedla nespokojnosť s transparentnosťou a smerovaním mesta. Teraz som nespokojný ešte viac.

Ing. Ľubomír Pidaný:
1. Ako dlhoročný mestský poslanec som už v závere minulého volebného obdobia vedel, že naše mesto nie je v dobrej finančnej kondícii, čo sa tohto roku aj potvrdilo. Druhú etapu centra mesta sa podarilo dokončiť len vďaka schválenému úveru pre mesto. Dostavba zimného štadióna je pozastavená a uvidíme, či a ako sa podarí zvyšok tejto stavby dofinancovať. Mesto dopláca na zlé a nezodpovedné hospodárenie v Mestskom bytovom podniku, ktorý je v konkurze bez toho, aby niekto niesol priamu zodpovednosť. Celý rok sa mesto a poslanci zaoberajú pre mesto nevýhodnou zmluvou o tepelnom hospodárstve, ktorá bola v minulom roku podpísaná a v rokovaniach zatiaľ nevidno koniec. Na stole je nevýhodná zmluva resp. jej dodatok podpísaný v minulom roku o prenájme parkovacích miest v meste atď., atď. Takže ak mám odpovedať na hodnotenie diania za minulý rok musím z môjho pohľadu skonštatovať, že sa zatiaľ iba hasia malé, či veľké požiare a zostáva príliš málo priestoru, ako aj peňazí na akúkoľvek tvorivú činnosť. Je skutočne potrebné dávať veľký pozor, aby mesto v tomto náročnom období dokázalo zabezpečiť všetky potreby spojené s každodenným bežným životom občanov nášho mesta.
2.Nie.

Ing. Igor Šesták:
1. Pri tejto otázke by som hodnotil najprv prvý polrok uplynulého roku a neskôr ten druhý. Boli totiž odlišné. Prvý polrok ako keby zastal čas. Napriek tomu, že každý z nás tušil, v akých vážnych ekonomických problémoch sa mesto nachádza, ako keby sa žilo v povolebnej eufórii.
Pravdaže aj na tú je nárok, ale nie na tak dlhý čas. Riešili sa malicherné problémy, postavenie poslancov, mestskej rady a podobne namiesto toho, aby okamžite nastal rozbor a stav verejných peňazí, zadlženosti mesta a (ne)výhodnosti zmlúv. Nakoniec, takmer každý z kandidátov na post primátora (vrátane víťaza volieb) po audite v kampani volal. Takmer celý polrok však ako keby tento problém podľa hesla „čo Ťa nepáli - nehas“ nebol a stav sa zhoršoval. Riešili sa z pohľadu ohrozenia chodu mesta nepodstatné veci a padol dokonca názor, že mestské zastupiteľstvo bude zasadať len raz za tri mesiace, viac vraj netreba.
Druhý polrok sa už niesol v riešení problémov, ktoré sa stávali čoraz nástočivejšími a niekedy už aj ťažko riešiteľnými. Predovšetkým finančné problémy mesta, tepelné hospodárstvo, likvidácia Mestského bytového podniku, zvyšovanie daní, parkovanie - žiadna dobrá správa pre obyvateľov. Ale je to už o vážnej zodpovednosti. A ťažkej práci, ktorú očakávam. Ale je potrebné spomenúť aj svetlé momenty - dokončenie rekonštrukcie Mestského domu kultúry, druhej etapy centra mesta, teda akcií započatých v predchádzajúcom období. Ak teda hodnotím uplynulý rok ako celok, nebol dobrým rokom, a aj keď vyhliadky do budúceho obdobia nevyzerajú byť ružové, verím, že zodpovednosťou pri prístupe k problémov (aj tých najmenších a najbežnejších) a poctivou prácou sa pomaličky veci vyriešia.
2. Asi teraz viac čitateľov sklamem, ak neodpoviem priamo. Ani by som teraz nevedel povedať. Pretože je to ešte stále príliš skoro po rozhodnutí občanov z volieb pred rokom a ešte stále sa skrývajú v duši rôzne pocity. Tie sa najlepšie rozptýlia prácou. Zodpovednou a poctivou v prospech ľudí. A to jediné teraz viem, že som rozhodnutý robiť.

Bc. Jozef Tarkanič:
1. Do dnešného dňa som nezaregistroval žiadny progres v meste, žiadne nové projekty. Dokončili sa, alebo práve prebiehajú projekty z minulých období.
2. Pretože uplynulo ešte veľmi krátke obdobie od predchádzajúcich volieb, túto otázku som zatiaľ neriešil a neuvažoval som o tom, či by som znova kandidoval. Myslím si, že na to je ešte dosť času.

Do ankety o dianí vo Vranove sa rok po voľbách zapojili iba štyria kandidáti

Správy / Mesto Vranov / Do ankety o dianí vo Vranove sa rok po voľbách zapojili iba štyria kandidáti

Aké sú môžnosti reklamy?

27. novembra uplynul rok od volieb do orgánov samospráv miest a obcí. Vo Vranove nad Topľou sa do boja o primátorské kreslo zapojilo sedem kandidátov – Bc. Ján Balog, Ing. Igor Čačko, MUDr. Juraj Kuročka, Ing. Ľubomír Pidaný, Ing. Ján Ragan, Ing. Igor Šesták a Bc. Jozef Tarkanič. Rok po voľbách sme oslovili všetkých z nich, aby zhodnotili vývoj vo Vranove za uplynulých 12 mesiacov. Na nasledujúce otázky však odpovedali iba štyria zo siedmich kandidátov:

1. Ako hodnotíte dianie v meste za posledný rok?
2. Zapojili by ste sa do boja o primátorské kreslo opäť?

Ing. Igor Čačko:
1. Dianím v meste som sklamaný. Viem, že za rok sa toho veľa spraviť nedá, chýbajú mi však konkrétne a rázne opatrenia na oddlženie mesta, viac aktivity smerom k priemyselnému parku a rozvojovým programom z eurofondov, kým ešte sú. Problémy sa riešia komplikovane, zdĺhavo a na poslednú chvíľu, neinformuje sa pravdivo. Luxus vzniku mediálneho odboru občania nepotrebujú, má význam len pre sebareprezentáciu. Ani „privatizácia“ mesta HZDS mi nie je po chuti. Objektívne konkurzy so šancou pre mladých by mestu určite neuškodili. Za úspech považujem len dokončenie niektorých, skôr začatých projektov.
2. Mám prácu, ktorá ma baví, nikdy som netúžil po primátorskom kresle. Ku kandidatúre ma priviedla nespokojnosť s transparentnosťou a smerovaním mesta. Teraz som nespokojný ešte viac.

Ing. Ľubomír Pidaný:
1. Ako dlhoročný mestský poslanec som už v závere minulého volebného obdobia vedel, že naše mesto nie je v dobrej finančnej kondícii, čo sa tohto roku aj potvrdilo. Druhú etapu centra mesta sa podarilo dokončiť len vďaka schválenému úveru pre mesto. Dostavba zimného štadióna je pozastavená a uvidíme, či a ako sa podarí zvyšok tejto stavby dofinancovať. Mesto dopláca na zlé a nezodpovedné hospodárenie v Mestskom bytovom podniku, ktorý je v konkurze bez toho, aby niekto niesol priamu zodpovednosť. Celý rok sa mesto a poslanci zaoberajú pre mesto nevýhodnou zmluvou o tepelnom hospodárstve, ktorá bola v minulom roku podpísaná a v rokovaniach zatiaľ nevidno koniec. Na stole je nevýhodná zmluva resp. jej dodatok podpísaný v minulom roku o prenájme parkovacích miest v meste atď., atď. Takže ak mám odpovedať na hodnotenie diania za minulý rok musím z môjho pohľadu skonštatovať, že sa zatiaľ iba hasia malé, či veľké požiare a zostáva príliš málo priestoru, ako aj peňazí na akúkoľvek tvorivú činnosť. Je skutočne potrebné dávať veľký pozor, aby mesto v tomto náročnom období dokázalo zabezpečiť všetky potreby spojené s každodenným bežným životom občanov nášho mesta.
2.Nie.

Ing. Igor Šesták:
1. Pri tejto otázke by som hodnotil najprv prvý polrok uplynulého roku a neskôr ten druhý. Boli totiž odlišné. Prvý polrok ako keby zastal čas. Napriek tomu, že každý z nás tušil, v akých vážnych ekonomických problémoch sa mesto nachádza, ako keby sa žilo v povolebnej eufórii.
Pravdaže aj na tú je nárok, ale nie na tak dlhý čas. Riešili sa malicherné problémy, postavenie poslancov, mestskej rady a podobne namiesto toho, aby okamžite nastal rozbor a stav verejných peňazí, zadlženosti mesta a (ne)výhodnosti zmlúv. Nakoniec, takmer každý z kandidátov na post primátora (vrátane víťaza volieb) po audite v kampani volal. Takmer celý polrok však ako keby tento problém podľa hesla „čo Ťa nepáli - nehas“ nebol a stav sa zhoršoval. Riešili sa z pohľadu ohrozenia chodu mesta nepodstatné veci a padol dokonca názor, že mestské zastupiteľstvo bude zasadať len raz za tri mesiace, viac vraj netreba.
Druhý polrok sa už niesol v riešení problémov, ktoré sa stávali čoraz nástočivejšími a niekedy už aj ťažko riešiteľnými. Predovšetkým finančné problémy mesta, tepelné hospodárstvo, likvidácia Mestského bytového podniku, zvyšovanie daní, parkovanie - žiadna dobrá správa pre obyvateľov. Ale je to už o vážnej zodpovednosti. A ťažkej práci, ktorú očakávam. Ale je potrebné spomenúť aj svetlé momenty - dokončenie rekonštrukcie Mestského domu kultúry, druhej etapy centra mesta, teda akcií započatých v predchádzajúcom období. Ak teda hodnotím uplynulý rok ako celok, nebol dobrým rokom, a aj keď vyhliadky do budúceho obdobia nevyzerajú byť ružové, verím, že zodpovednosťou pri prístupe k problémov (aj tých najmenších a najbežnejších) a poctivou prácou sa pomaličky veci vyriešia.
2. Asi teraz viac čitateľov sklamem, ak neodpoviem priamo. Ani by som teraz nevedel povedať. Pretože je to ešte stále príliš skoro po rozhodnutí občanov z volieb pred rokom a ešte stále sa skrývajú v duši rôzne pocity. Tie sa najlepšie rozptýlia prácou. Zodpovednou a poctivou v prospech ľudí. A to jediné teraz viem, že som rozhodnutý robiť.

Bc. Jozef Tarkanič:
1. Do dnešného dňa som nezaregistroval žiadny progres v meste, žiadne nové projekty. Dokončili sa, alebo práve prebiehajú projekty z minulých období.
2. Pretože uplynulo ešte veľmi krátke obdobie od predchádzajúcich volieb, túto otázku som zatiaľ neriešil a neuvažoval som o tom, či by som znova kandidoval. Myslím si, že na to je ešte dosť času.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok