Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Zámutove objavili podozrivý tovar

Správy / Ostatné / V Zámutove objavili podozrivý tovar

Aké sú môžnosti reklamy?

Colníci Colného úradu Prešov v uplynulých dňoch zadokumentovali v okresoch Vranov, Sabinov a Prešov 15 prípadov predaja tovaru na domácom trhu, u ktorých vzniklo podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva. Zaistený tovar predstavovali rôzne druhy tovarov, ktoré boli napodobeninami najmä značiek Nike, Adidas a Puma v celkovom množstve 1 485 ks a v celkovej hodnote 28 105 €. Ako dodala hovorkyňa CÚ Prešov Renáta Kravcová, v okrese Vranov zaznamenali sedem prípadov v obci Zámutov.

Colníci sa spojili so zástupcami oprávnených osôb a tí potvrdili, že sa jedná o také napodobeniny výrobkov ich firmy, ktoré svojim vzhľadom a niektorými znakmi mohli u zákazníkov vyvolať dojem, že nakupujú značkový tovar. Zástupcovia oprávnených osôb už kontaktovali držiteľov (predajcov) tovaru. „V prípade, že medzi nimi dôjde k dohode o použití zjednodušeného postupu (viď § 11e) zákona č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v platnom znení), čo v praxi znamená, že predajca bude súhlasiť so zničením tovaru, predajcom nebude udelená žiadna sankcia,“ uviedla R. Kravcová. Náklady na zničenie tovaru bude znášať držiteľ tovaru, ktorý je povinný uhradiť ich do 30 dní od doručenia rozhodnutia colného úradu o ich výške.

V prípade, že by sa nevyužil zjednodušený postup ( oprávnená osoba by sa nedohodla s držiteľom tovaru na jeho zničení), oprávnená osoba by musela v stanovených lehotách preukázať colnému úradu, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva. Predávajúce osoby by boli obvinené z prečinu porušenia práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu. „Podľa § 281 ods. 1 Trestného zákona a v prípade dokázania viny by im hrozil trest odňatia slobody až na tri roky,“ konštatovala R. Kravcová.

V Zámutove objavili podozrivý tovar

Správy / Ostatné / V Zámutove objavili podozrivý tovar

Aké sú môžnosti reklamy?

Colníci Colného úradu Prešov v uplynulých dňoch zadokumentovali v okresoch Vranov, Sabinov a Prešov 15 prípadov predaja tovaru na domácom trhu, u ktorých vzniklo podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva. Zaistený tovar predstavovali rôzne druhy tovarov, ktoré boli napodobeninami najmä značiek Nike, Adidas a Puma v celkovom množstve 1 485 ks a v celkovej hodnote 28 105 €. Ako dodala hovorkyňa CÚ Prešov Renáta Kravcová, v okrese Vranov zaznamenali sedem prípadov v obci Zámutov.

Colníci sa spojili so zástupcami oprávnených osôb a tí potvrdili, že sa jedná o také napodobeniny výrobkov ich firmy, ktoré svojim vzhľadom a niektorými znakmi mohli u zákazníkov vyvolať dojem, že nakupujú značkový tovar. Zástupcovia oprávnených osôb už kontaktovali držiteľov (predajcov) tovaru. „V prípade, že medzi nimi dôjde k dohode o použití zjednodušeného postupu (viď § 11e) zákona č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v platnom znení), čo v praxi znamená, že predajca bude súhlasiť so zničením tovaru, predajcom nebude udelená žiadna sankcia,“ uviedla R. Kravcová. Náklady na zničenie tovaru bude znášať držiteľ tovaru, ktorý je povinný uhradiť ich do 30 dní od doručenia rozhodnutia colného úradu o ich výške.

V prípade, že by sa nevyužil zjednodušený postup ( oprávnená osoba by sa nedohodla s držiteľom tovaru na jeho zničení), oprávnená osoba by musela v stanovených lehotách preukázať colnému úradu, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva. Predávajúce osoby by boli obvinené z prečinu porušenia práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu. „Podľa § 281 ods. 1 Trestného zákona a v prípade dokázania viny by im hrozil trest odňatia slobody až na tri roky,“ konštatovala R. Kravcová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok