Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V otázke preplatkov je na ťahu správca

Správy / Mesto Vranov / V otázke preplatkov je na ťahu správca

Aké sú môžnosti reklamy?

Téma preplatkov za služby spojené s bývaním za rok 2010 ostáva otvorenou aj po poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátor Ján Ragan poslancom vysvetlil, že po vyhlásení konkurzu v Mestskom bytovom podniku, a. s. je na ťahu správca, u ktorého si svoje pohľadávky uplatnila odhadom polovica občanov. „Musíme si počkať na stanovisko správcu, koľkým občanom a v akej výške ich pohľadávky uspokojí. Pri našom poslednom rokovaní nám túto informáciu dať ešte nevedel. V súčasnosti nemôžeme konať, aby sa nestalo, že nájdeme mechanizmus, ktorý nám umožní vysporiadať sa s občanmi a vzápätí ich vyplatí aj správca,“ uviedol J. Ragan.

Podstatnou informáciou v jeho správe bolo konštatovanie, že vychádzajúc z právnej analýzy Mesto Vranov nemôže vyplatiť preplatky za MsBP, a.s. občanom v hotovosti. Do úvahy však prichádzajú iné formy, medzi ktorými bude radnica hľadať najvýhodnejšiu a legislatívne najschodnejšiu možnosť. „Ak niekto riešil preplatky tradičným spôsobom tým, že si ich kompenzoval neplatením nájmu, v takýchto prípadoch nikoho sankcionovať nebudeme. Tých, ktorí však naďalej nájom platili, chcem požiadať ešte o trošku trpezlivosti. Do konca roka nám správca asi záväzné stanovisko dať nestihne, no verím, že v novom roku sa k tejto pre občanov citlivej téme vrátime a nájdeme pre všetky strany schodné riešenie,“ dodal J. Ragan.   

V otázke preplatkov je na ťahu správca

Správy / Mesto Vranov / V otázke preplatkov je na ťahu správca

Aké sú môžnosti reklamy?

Téma preplatkov za služby spojené s bývaním za rok 2010 ostáva otvorenou aj po poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátor Ján Ragan poslancom vysvetlil, že po vyhlásení konkurzu v Mestskom bytovom podniku, a. s. je na ťahu správca, u ktorého si svoje pohľadávky uplatnila odhadom polovica občanov. „Musíme si počkať na stanovisko správcu, koľkým občanom a v akej výške ich pohľadávky uspokojí. Pri našom poslednom rokovaní nám túto informáciu dať ešte nevedel. V súčasnosti nemôžeme konať, aby sa nestalo, že nájdeme mechanizmus, ktorý nám umožní vysporiadať sa s občanmi a vzápätí ich vyplatí aj správca,“ uviedol J. Ragan.

Podstatnou informáciou v jeho správe bolo konštatovanie, že vychádzajúc z právnej analýzy Mesto Vranov nemôže vyplatiť preplatky za MsBP, a.s. občanom v hotovosti. Do úvahy však prichádzajú iné formy, medzi ktorými bude radnica hľadať najvýhodnejšiu a legislatívne najschodnejšiu možnosť. „Ak niekto riešil preplatky tradičným spôsobom tým, že si ich kompenzoval neplatením nájmu, v takýchto prípadoch nikoho sankcionovať nebudeme. Tých, ktorí však naďalej nájom platili, chcem požiadať ešte o trošku trpezlivosti. Do konca roka nám správca asi záväzné stanovisko dať nestihne, no verím, že v novom roku sa k tejto pre občanov citlivej téme vrátime a nájdeme pre všetky strany schodné riešenie,“ dodal J. Ragan.   

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok