Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Rokovania o organizácii parkovania sa blížia ku koncu

Správy / Mesto Vranov / Rokovania o organizácii parkovania sa blížia ku koncu

Aké sú môžnosti reklamy?

Rokovania medzi Mestom Vranov a spoločnosťou EEI, s. r. o. sa blížia ku koncu. Primátor Ján Ragan sľúbil definitívne stanovisko k otázke parkovania tento týždeň. Pripomenieme, že na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa obidve strany dohodli na otvorení zmluvy a dodatku. Opäť aktuálnou sa stala táto téma v minulých dňoch, keď mestskí policajti začali motoristickú verejnosť upozorňovať na povinnosť platenia parkovného. „Obsah Zmluvy sa nemenil, uzatvorili sme však dodatok, na základe ktorého sa zvýšila výška našej investície do mesta Vranov nad Topľou z pôvodných 270 000 eur na 500 000 eur. Pre mesto to znamená jednoznačné zvýhodnenie podmienok. Platenie formou sms sme zaviedli na jar tohto roku, kedy bol plne sfunkčnený systém na spoplatnenie parkovania. V súlade so Zmluvou sme 13. septembra osadili aj parkovacie automaty, odkedy sú plne funkčné. Na základe Zmluvy s mestom uhrádzame nájom a všetky poplatky včas a v stanovenej výške,“ konštatoval vo svojom stanovisku konateľ EEI, s. r. o. Ján Fellegi.

Ako pozitívum súčasného zmluvného vzťahu hodnotí primátor Vranova výšku garantovanej investície v podaní EEI, s. r. o. do výstavby nových parkovacích miest, pretože Mesto si, podľa jeho slov, rovnaký zámer z vlastných prostriedkov dovoliť nemôže. Medzi verejnosťou však rezonuje aj otázka týkajúca sa angažovania mestskej polície pri kontrole parkovného s následnými sankciami pre vodičov motorových vozidiel. „Podľa platného zmluvného vzťahu sú povinní kontrolovať platenie parkovného mestskí policajti, ktorým táto povinnosť navyše vyplýva aj zo zákona. Jednoducho, ich povinnosťou je kontrolovať dodržiavanie značiek, medzi ktoré patria i značky súvisiace s organizáciou parkovania. Keďže mestskí policajti majú možnosť riešiť priestupky aj dohovorom, postupujú práve týmto spôsobom. Spoločnosť EEI, s. r. o. argumentuje tým, že nám platia vysoký nájom, čím si ako keby platili službu mestskej polície. Okrem toho, príjmy z pokút sú príjmami mesta. Na túto tému však diskutujeme aj s prokurátorkou a definitívne stanovisko oznámime tento týždeň,“ uviedol J. Ragan.   

Rokovania o organizácii parkovania sa blížia ku koncu

Správy / Mesto Vranov / Rokovania o organizácii parkovania sa blížia ku koncu

Aké sú môžnosti reklamy?

Rokovania medzi Mestom Vranov a spoločnosťou EEI, s. r. o. sa blížia ku koncu. Primátor Ján Ragan sľúbil definitívne stanovisko k otázke parkovania tento týždeň. Pripomenieme, že na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa obidve strany dohodli na otvorení zmluvy a dodatku. Opäť aktuálnou sa stala táto téma v minulých dňoch, keď mestskí policajti začali motoristickú verejnosť upozorňovať na povinnosť platenia parkovného. „Obsah Zmluvy sa nemenil, uzatvorili sme však dodatok, na základe ktorého sa zvýšila výška našej investície do mesta Vranov nad Topľou z pôvodných 270 000 eur na 500 000 eur. Pre mesto to znamená jednoznačné zvýhodnenie podmienok. Platenie formou sms sme zaviedli na jar tohto roku, kedy bol plne sfunkčnený systém na spoplatnenie parkovania. V súlade so Zmluvou sme 13. septembra osadili aj parkovacie automaty, odkedy sú plne funkčné. Na základe Zmluvy s mestom uhrádzame nájom a všetky poplatky včas a v stanovenej výške,“ konštatoval vo svojom stanovisku konateľ EEI, s. r. o. Ján Fellegi.

Ako pozitívum súčasného zmluvného vzťahu hodnotí primátor Vranova výšku garantovanej investície v podaní EEI, s. r. o. do výstavby nových parkovacích miest, pretože Mesto si, podľa jeho slov, rovnaký zámer z vlastných prostriedkov dovoliť nemôže. Medzi verejnosťou však rezonuje aj otázka týkajúca sa angažovania mestskej polície pri kontrole parkovného s následnými sankciami pre vodičov motorových vozidiel. „Podľa platného zmluvného vzťahu sú povinní kontrolovať platenie parkovného mestskí policajti, ktorým táto povinnosť navyše vyplýva aj zo zákona. Jednoducho, ich povinnosťou je kontrolovať dodržiavanie značiek, medzi ktoré patria i značky súvisiace s organizáciou parkovania. Keďže mestskí policajti majú možnosť riešiť priestupky aj dohovorom, postupujú práve týmto spôsobom. Spoločnosť EEI, s. r. o. argumentuje tým, že nám platia vysoký nájom, čím si ako keby platili službu mestskej polície. Okrem toho, príjmy z pokút sú príjmami mesta. Na túto tému však diskutujeme aj s prokurátorkou a definitívne stanovisko oznámime tento týždeň,“ uviedol J. Ragan.   

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok