Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Predstavitelia politických strán deklarovali spoločný záujem

Správy / Mesto Vranov / Predstavitelia politických strán deklarovali spoločný záujem

Aké sú môžnosti reklamy?

Primátor Vranova Ján Ragan privítal v pondelok v zasadačke mestského úradu na pracovnom stretnutí miestnych predsedov politických strán. Cieľom dialógu bolo definovať priority, ktoré sú mimoriadne úzko späté s ďalším rozvojom Vranova. V tejto súvislosti J. Ragan prítomných požiadal, aby sa pri kreovaní volebných programov svojich strán pokúsili presadiť témy týkajúce sa práve ďalšieho napredovania regiónu. Medzi základnými tézami zarezonovali najviac nové pracovné príležitosti v priemyselnom parku, dostavba zimného štadióna, protipovodňové opatrenia, riešenie dopravnej situácie pri OC Tesco a vybudovanie obchvatu.

V závere stretnutia J. Ragan informoval o možnostiach politickej reklamy v meste a v tejto súvislosti vyslovil prosbu, aby kampaň prebiehala korektne a slušne. Predsedovia politických strán deklarovali záujem postupovať spoločne pri napĺňaní spomenutých vízií, no zároveň upozornili, že by voči občanom nebolo férové v súčasnej neľahkej hospodárskej situácii ponúknuť sľuby bez reálneho ekonomického krytia.

Predstavitelia politických strán deklarovali spoločný záujem

Správy / Mesto Vranov / Predstavitelia politických strán deklarovali spoločný záujem

Aké sú môžnosti reklamy?

Primátor Vranova Ján Ragan privítal v pondelok v zasadačke mestského úradu na pracovnom stretnutí miestnych predsedov politických strán. Cieľom dialógu bolo definovať priority, ktoré sú mimoriadne úzko späté s ďalším rozvojom Vranova. V tejto súvislosti J. Ragan prítomných požiadal, aby sa pri kreovaní volebných programov svojich strán pokúsili presadiť témy týkajúce sa práve ďalšieho napredovania regiónu. Medzi základnými tézami zarezonovali najviac nové pracovné príležitosti v priemyselnom parku, dostavba zimného štadióna, protipovodňové opatrenia, riešenie dopravnej situácie pri OC Tesco a vybudovanie obchvatu.

V závere stretnutia J. Ragan informoval o možnostiach politickej reklamy v meste a v tejto súvislosti vyslovil prosbu, aby kampaň prebiehala korektne a slušne. Predsedovia politických strán deklarovali záujem postupovať spoločne pri napĺňaní spomenutých vízií, no zároveň upozornili, že by voči občanom nebolo férové v súčasnej neľahkej hospodárskej situácii ponúknuť sľuby bez reálneho ekonomického krytia.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok