Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

P. Karpinský: Nikto nenapíše geniálnu báseň, alebo prózu z voleja

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / P. Karpinský: Nikto nenapíše geniálnu báseň, alebo prózu z voleja

Aké sú môžnosti reklamy?

Do autorskej literárnej súťaže Vranovský Literát sa v roku 2011 prihlásilo devätnásť poetov a prozaikov. Ich práce vyhodnocovala odborná porota v zložení Peter Karpinský a Martina Ivanová. Obaja pracujú na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a do Vranova prijali pozvanie po siedmykrát. Súťaž organizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Vranovské knihodni, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

P. Karpinský na úvod konštatoval, že tohtoročná úroveň próz ho pozitívne prekvapila. V jednotlivých prácach ocenil predovšetkým odvahu skĺbiť experiment so zachovaním funkčnosti textov a umeleckej výpovede. „U viacerých súťažiacich by bola zaujímavá konfrontácia nad rámec regionálnej prehliadky, pričom vôbec nemám obavu, aby dopadli zle. Myslím si, že svoju pozíciu by obhájili aj na väčších fórach, vďaka čomu by získali väčšie sebavedomie. Tiež som rád, že sa objavujú nové mená, ktoré prinášajú svoj vlastný pohľad na texty,“ uviedol P. Karpinský a doplnil, že hovoriť o univerzálnych schémach, ako správne tvoriť, sa nedá. Umenie je vysoko individuálna záležitosť, no popri spomínanej konfrontácii odporučil ako cestu pravidelné písanie v kombinácii s čítaním iných autorov. „V každej oblasti umenia, alebo remeselnej činnosti, potrebujeme zručnosť, ktorú v našom prípade získame iba tak, že budeme veľa písať. Nikto totiž nedokáže napísať geniálnu báseň, či prózu priamo z voleja. Na druhej strane nesmieme zabudnúť ani čítať. Viackrát sa mi stalo, že z môjho textu som mal dobrý pocit, no nakoniec som zistil, že text s podobnou poetikou existuje už niekoľko rokov,“ vysvetľoval P. Karpinský.

V podobnom duchu sa nieslo aj hodnotenie M. Ivanovej, ktorá tiež medzi poetmi našla práce s ambíciou prekonať regionálnu úroveň. Za mimoriadne cennú devízu vníma skúsenosť s tým ako píšu iní mladí ľudia a z toho dôvodu považuje za poslanie stretnutia v priestoroch Hornozemplínskej knižnice možnosť rozdiskutovať si jednotlivé teoretické postupy, či základné prvky v konštrukciách básní. „Pri hodnotení sme kládli najväčší dôraz na originalitu celku. Mladým autorom sa často stáva, že ich napadne jedna originálna myšlienka, no ďalej s ňou nepracujú, pritom báseň treba vystavať a doviesť k pointe. Najdôležitejšie však pre nás je, ak sa niekto vyvíja individuálne. Pokiaľ sme dali niekomu v minulosti isté odporúčania a s odstupom času vidíme, že s nimi pracuje, vtedy môžeme povedať, že podobné súťaže, alebo stretnutia majú význam,“ konštatovala M. Ivanová a spolu s P. Karpinským ocenili najväčší progres u Janky Fikarovej, ktorej prístup k textom nabral v posledných rokoch z pohľadu umeleckej kvality, originality a individuálneho vkladu prudko stúpajúcu tendenciu.

P. Karpinský: Nikto nenapíše geniálnu báseň, alebo prózu z voleja

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / P. Karpinský: Nikto nenapíše geniálnu báseň, alebo prózu z voleja

Aké sú môžnosti reklamy?

Do autorskej literárnej súťaže Vranovský Literát sa v roku 2011 prihlásilo devätnásť poetov a prozaikov. Ich práce vyhodnocovala odborná porota v zložení Peter Karpinský a Martina Ivanová. Obaja pracujú na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a do Vranova prijali pozvanie po siedmykrát. Súťaž organizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Vranovské knihodni, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

P. Karpinský na úvod konštatoval, že tohtoročná úroveň próz ho pozitívne prekvapila. V jednotlivých prácach ocenil predovšetkým odvahu skĺbiť experiment so zachovaním funkčnosti textov a umeleckej výpovede. „U viacerých súťažiacich by bola zaujímavá konfrontácia nad rámec regionálnej prehliadky, pričom vôbec nemám obavu, aby dopadli zle. Myslím si, že svoju pozíciu by obhájili aj na väčších fórach, vďaka čomu by získali väčšie sebavedomie. Tiež som rád, že sa objavujú nové mená, ktoré prinášajú svoj vlastný pohľad na texty,“ uviedol P. Karpinský a doplnil, že hovoriť o univerzálnych schémach, ako správne tvoriť, sa nedá. Umenie je vysoko individuálna záležitosť, no popri spomínanej konfrontácii odporučil ako cestu pravidelné písanie v kombinácii s čítaním iných autorov. „V každej oblasti umenia, alebo remeselnej činnosti, potrebujeme zručnosť, ktorú v našom prípade získame iba tak, že budeme veľa písať. Nikto totiž nedokáže napísať geniálnu báseň, či prózu priamo z voleja. Na druhej strane nesmieme zabudnúť ani čítať. Viackrát sa mi stalo, že z môjho textu som mal dobrý pocit, no nakoniec som zistil, že text s podobnou poetikou existuje už niekoľko rokov,“ vysvetľoval P. Karpinský.

V podobnom duchu sa nieslo aj hodnotenie M. Ivanovej, ktorá tiež medzi poetmi našla práce s ambíciou prekonať regionálnu úroveň. Za mimoriadne cennú devízu vníma skúsenosť s tým ako píšu iní mladí ľudia a z toho dôvodu považuje za poslanie stretnutia v priestoroch Hornozemplínskej knižnice možnosť rozdiskutovať si jednotlivé teoretické postupy, či základné prvky v konštrukciách básní. „Pri hodnotení sme kládli najväčší dôraz na originalitu celku. Mladým autorom sa často stáva, že ich napadne jedna originálna myšlienka, no ďalej s ňou nepracujú, pritom báseň treba vystavať a doviesť k pointe. Najdôležitejšie však pre nás je, ak sa niekto vyvíja individuálne. Pokiaľ sme dali niekomu v minulosti isté odporúčania a s odstupom času vidíme, že s nimi pracuje, vtedy môžeme povedať, že podobné súťaže, alebo stretnutia majú význam,“ konštatovala M. Ivanová a spolu s P. Karpinským ocenili najväčší progres u Janky Fikarovej, ktorej prístup k textom nabral v posledných rokoch z pohľadu umeleckej kvality, originality a individuálneho vkladu prudko stúpajúcu tendenciu.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok