Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nie každá „pozvánka“ patrí do koša

Správy / Ostatné / Nie každá „pozvánka“ patrí do koša

Aké sú môžnosti reklamy?

Vážení spoluobčania!
Viem, že sa dnes mnohí cítime „preinformovaní“ negatívnymi správami a naše poštové schránky sú plné reklamných ponúk, ktoré vzbudzujú neistotu a obavu. Končia tak často v koši prv, než ich pozorne prečítame.

V najbližších dňoch, ale mnohí z Vás, vo svojich schránkach nájdu aj list s adresou odosielateľa Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (bývalá hygiena). Dovoľte mi preto, aby som Vás vopred upozornila, že si tento druh pošty zaslúži mimoriadnu pozornosť v záujme zdravia verejného ale aj Vášho osobného, a nemal by skončiť v koši. 

List bude pozvánkou štatisticky vybratých osôb na vyšetrenie v našej Poradni zdravia v rámci štúdie EHES (European Health Examination Survey – zisťovanie zdravia Europanov).

EHES je projekt Európskej únie, ktorý vznikol z dôvodu nutnosti získať kvalitné údaje o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe, nevynímajúc nás Slovákov. Projekt je na Slovensku zakomponovaný do Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, pretože sa zaraďujeme medzi krajiny s najvyššou chorobnosťou aj úmrtnosťou na tieto ochorenia.
Preto, ak Vaše meno bude vybraté náhodným výberom, účasť na vyšetrení v rámci štúdie EHES bude prospešná aj pre Vás. Z našich vyšetrení získate informácie o svojom krvnom tlaku, o hladine celkového cholesterolu v krvi, HDL cholesterolu, triglyceridov, hladine glykémie, indexe hmotnosti a pod.

Informácie o Vašom zdravotnom stave v rámci štúdie EHES budú spracované za prísneho dodržania ochrany osobných údajov a budú mať vzácnu výpovednú hodnotu pre plánovanie ďalších preventívnych programov a zdravotnej politiky Slovenska
Je ale samozrejme, že aj pri najstarostlivejšom náhodnom výbere, sa na vyšetrení zúčastnia len tí, ktorí sa tak dobrovoľne rozhodnú sami. To ale záleží od zdravotného uvedomenia každého z nás.

MUDr. Kvetoslava Pižemová, RÚVZ so sídlom
vo Vranove nad Topľou

 

Nie každá „pozvánka“ patrí do koša

Správy / Ostatné / Nie každá „pozvánka“ patrí do koša

Aké sú môžnosti reklamy?

Vážení spoluobčania!
Viem, že sa dnes mnohí cítime „preinformovaní“ negatívnymi správami a naše poštové schránky sú plné reklamných ponúk, ktoré vzbudzujú neistotu a obavu. Končia tak často v koši prv, než ich pozorne prečítame.

V najbližších dňoch, ale mnohí z Vás, vo svojich schránkach nájdu aj list s adresou odosielateľa Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (bývalá hygiena). Dovoľte mi preto, aby som Vás vopred upozornila, že si tento druh pošty zaslúži mimoriadnu pozornosť v záujme zdravia verejného ale aj Vášho osobného, a nemal by skončiť v koši. 

List bude pozvánkou štatisticky vybratých osôb na vyšetrenie v našej Poradni zdravia v rámci štúdie EHES (European Health Examination Survey – zisťovanie zdravia Europanov).

EHES je projekt Európskej únie, ktorý vznikol z dôvodu nutnosti získať kvalitné údaje o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe, nevynímajúc nás Slovákov. Projekt je na Slovensku zakomponovaný do Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, pretože sa zaraďujeme medzi krajiny s najvyššou chorobnosťou aj úmrtnosťou na tieto ochorenia.
Preto, ak Vaše meno bude vybraté náhodným výberom, účasť na vyšetrení v rámci štúdie EHES bude prospešná aj pre Vás. Z našich vyšetrení získate informácie o svojom krvnom tlaku, o hladine celkového cholesterolu v krvi, HDL cholesterolu, triglyceridov, hladine glykémie, indexe hmotnosti a pod.

Informácie o Vašom zdravotnom stave v rámci štúdie EHES budú spracované za prísneho dodržania ochrany osobných údajov a budú mať vzácnu výpovednú hodnotu pre plánovanie ďalších preventívnych programov a zdravotnej politiky Slovenska
Je ale samozrejme, že aj pri najstarostlivejšom náhodnom výbere, sa na vyšetrení zúčastnia len tí, ktorí sa tak dobrovoľne rozhodnú sami. To ale záleží od zdravotného uvedomenia každého z nás.

MUDr. Kvetoslava Pižemová, RÚVZ so sídlom
vo Vranove nad Topľou

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok