Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Komisia zriadená k horúcovodu zasadne prvýkrát v decembri

Správy / Mesto Vranov / Komisia zriadená k horúcovodu zasadne prvýkrát v decembri

Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou, poslanci mestského zastupiteľstva a Bukóza Energo, a. s. sa na mimoriadnom rokovaní MsZ v októbri dohodli na nových parametroch nájomného vzťahu súvisiaceho s prenájmom a správou tepelného hospodárstva. Dôvodom k prehodnoteniu základnej zmluvy sa stala skutočnosť, že aj po dvoch rokoch od jej podpisu je výstavba horúcovodu na mŕtvom bode. Tento fakt spôsobil, že podmienky v základnej zmluve sa stali pre Bukózu Energo, a. s. z pohľadu ekonomickej výhodnosti nevykonateľné.

Súčasťou v poradí šiesteho dodatku mala byť aj klauzula, podľa ktorej sa Mesto Vranov zaväzuje k 1. 6. 2012 zabezpečiť vydanie stavebného povolenia pre výstavbu horúcovodu, v opačnom prípade by mu hrozili sankcie vo výške nákladov spojených s prípravou projektovej dokumentácie. Tento bod bol nakoniec z dodatku vypustený a poslanci si osvojili návrh I. Šestáka v znení: MsZ žiada primátora o ustanovenie komisie k 15. 11. 2011 zloženej zo zástupcov MsZ, zamestnancov MsÚ a zástupcov Bukózy Energo, a. s. za účelom koordinácie činnosti k získaniu stavebného povolenia za účelom výstavby horúcovodu.

Primátor Ján Ragan na piatkovej tlačovke informoval, že v komisii budú pôsobiť štyria poslanci mestského zastupiteľstva, traja zástupcovia Bukózy Energo a. s. a traja zamestnanci mestského úradu. „Mojou predstavou je, aby sa členovia komisie stretávali na pravidelných stretnutiach, počas ktorých by navzájom informovali, ako postupujú pri plnení úloh súvisiacich so získaním stavebného povolenia a ďalších náležitostí potrebných pre začatie výstavby. Komisia sa bude touto témou zaoberať veľmi zodpovedne, pretože od jej rozhodnutia bude závisieť, či sa pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá je finančne náročnou záležitosťou. Členovia komisie sa prvýkrát stretnú začiatkom decembra, no konzultácie medzi nimi sú veľmi živé už dnes,“ vysvetľoval J. Ragan.

Úlohou komisie bude preveriť viacero možností, akým smerom sa budú jednotlivé kroky uberať. Podľa J. Ragana nie je definitívne vylúčená zmena stavby pred dokončením s tým, že ak by táto alternatíva padla, príde na rad nové stavebné povolenie. V tejto súvislosti existujú tri varianty trasy – cez súkromné pozemky, popri štátnej komunikácii, alebo popri železničnej trati.

Komisia zriadená k horúcovodu zasadne prvýkrát v decembri

Správy / Mesto Vranov / Komisia zriadená k horúcovodu zasadne prvýkrát v decembri

Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou, poslanci mestského zastupiteľstva a Bukóza Energo, a. s. sa na mimoriadnom rokovaní MsZ v októbri dohodli na nových parametroch nájomného vzťahu súvisiaceho s prenájmom a správou tepelného hospodárstva. Dôvodom k prehodnoteniu základnej zmluvy sa stala skutočnosť, že aj po dvoch rokoch od jej podpisu je výstavba horúcovodu na mŕtvom bode. Tento fakt spôsobil, že podmienky v základnej zmluve sa stali pre Bukózu Energo, a. s. z pohľadu ekonomickej výhodnosti nevykonateľné.

Súčasťou v poradí šiesteho dodatku mala byť aj klauzula, podľa ktorej sa Mesto Vranov zaväzuje k 1. 6. 2012 zabezpečiť vydanie stavebného povolenia pre výstavbu horúcovodu, v opačnom prípade by mu hrozili sankcie vo výške nákladov spojených s prípravou projektovej dokumentácie. Tento bod bol nakoniec z dodatku vypustený a poslanci si osvojili návrh I. Šestáka v znení: MsZ žiada primátora o ustanovenie komisie k 15. 11. 2011 zloženej zo zástupcov MsZ, zamestnancov MsÚ a zástupcov Bukózy Energo, a. s. za účelom koordinácie činnosti k získaniu stavebného povolenia za účelom výstavby horúcovodu.

Primátor Ján Ragan na piatkovej tlačovke informoval, že v komisii budú pôsobiť štyria poslanci mestského zastupiteľstva, traja zástupcovia Bukózy Energo a. s. a traja zamestnanci mestského úradu. „Mojou predstavou je, aby sa členovia komisie stretávali na pravidelných stretnutiach, počas ktorých by navzájom informovali, ako postupujú pri plnení úloh súvisiacich so získaním stavebného povolenia a ďalších náležitostí potrebných pre začatie výstavby. Komisia sa bude touto témou zaoberať veľmi zodpovedne, pretože od jej rozhodnutia bude závisieť, či sa pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá je finančne náročnou záležitosťou. Členovia komisie sa prvýkrát stretnú začiatkom decembra, no konzultácie medzi nimi sú veľmi živé už dnes,“ vysvetľoval J. Ragan.

Úlohou komisie bude preveriť viacero možností, akým smerom sa budú jednotlivé kroky uberať. Podľa J. Ragana nie je definitívne vylúčená zmena stavby pred dokončením s tým, že ak by táto alternatíva padla, príde na rad nové stavebné povolenie. V tejto súvislosti existujú tri varianty trasy – cez súkromné pozemky, popri štátnej komunikácii, alebo popri železničnej trati.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok