Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Primátor J. Ragan sa poďakoval D. Švantnerovi

Správy / Mesto Vranov / Primátor J. Ragan sa poďakoval D. Švantnerovi

Aké sú môžnosti reklamy?

Primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan v rámci plnenia si každodenných pracovných povinností nezabúda ani na tých, ktorým môžeme byť vďační za to, čo pre naše mesto urobili počas svojej doterajšej činnosti. Svedčí o tom aj to, že dňa 21. 11.2011 na pôde MsÚ oficiálne prijal Ing. Mariána Švantnera, ktorý sa pred krátkym časom dožil okrúhleho životného jubilea 70 rokov.

Ing. Marián Švantner pôsobil v dôležitých funkciách, ktoré napomáhali rozvoju nielen mesta Vranov nad Topľou, aj celého okresu. Od vzniku okresu Vranov nad Topľou v roku 1968 až do roku 1989 pôsobil ako podpredseda ONV (Okresný národný výbor) a zároveň pôsobil aj ako predseda OV ČSTV a člen ÚV ČSTV v Prahe. Od roku 1994 pôsobí v súkromnej sfére v oblasti stavebníctva.

Primátor mesta Ján Ragan zaprial jubilantovi hlavne pevné zdravie a všetko dobré v rodinnom, ako aj ďalšom pracovnom živote.

Primátor J. Ragan sa poďakoval D. Švantnerovi

Správy / Mesto Vranov / Primátor J. Ragan sa poďakoval D. Švantnerovi

Aké sú môžnosti reklamy?

Primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan v rámci plnenia si každodenných pracovných povinností nezabúda ani na tých, ktorým môžeme byť vďační za to, čo pre naše mesto urobili počas svojej doterajšej činnosti. Svedčí o tom aj to, že dňa 21. 11.2011 na pôde MsÚ oficiálne prijal Ing. Mariána Švantnera, ktorý sa pred krátkym časom dožil okrúhleho životného jubilea 70 rokov.

Ing. Marián Švantner pôsobil v dôležitých funkciách, ktoré napomáhali rozvoju nielen mesta Vranov nad Topľou, aj celého okresu. Od vzniku okresu Vranov nad Topľou v roku 1968 až do roku 1989 pôsobil ako podpredseda ONV (Okresný národný výbor) a zároveň pôsobil aj ako predseda OV ČSTV a člen ÚV ČSTV v Prahe. Od roku 1994 pôsobí v súkromnej sfére v oblasti stavebníctva.

Primátor mesta Ján Ragan zaprial jubilantovi hlavne pevné zdravie a všetko dobré v rodinnom, ako aj ďalšom pracovnom živote.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok